Garantarea drepturilor inerente ființei umane | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente - Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice -
Garantarea drepturilor inerente ființei umane

Art. 61. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Viața, sănătatea și integritatea fizică și psihică a oricărei persoane sunt garantate și ocrotite în mod egal de lege. Reviste (3)

(2) Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societății sau al științei. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 61  
    În alin. (1) este reluată și precizată prevederea din art. 22 alin. (1) din Constituție. 
    Alineatul (2) reia prevederile art. 2 din Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și ademnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinii, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997, ratificată prin Legea nr. 17/2001. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Drepturi inerente persoanei. Noul Cod civil folosește sintagma „drepturi inerente persoanei” pentru a desemna doar acele drepturi ale personalității care privesc viața, sănătatea și integritatea fizică și psihică a persoanei. 
    Primul alineat, potrivit căruia aceste drepturi sunt garantate și ocrotite prin lege, face aplicația principiului inviolabilității corpului uman (a se vedea și art. 64 noul C. civ.), având în vedere că orice atingere adusă acestuia se poate materializa într-un atentat la viața, sănătatea sau integritatea fizică ori psihică apersoanei. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Reglementările noului Cod civil au un fundament teoretic similar, recunoscând că fiecare este stăpânul propriului corp, dar asigurându-se în același timp ca acesta să fie protejat chiar și contra acțiunilor vătămătoare asupra sa însăși pe care omul ar fi dispus să le săvârșească sau să le accepte. Afirmațiile noaste se sprijină îndeosebi pe modul în care afost reglementat dreptul de adispune de sine însuși (art. 60 C. civ..) și pe conținutul dispozițiilor consacrate drepturilor la viață, sănătate și integritate ale persoanei fizice (art. 61-69 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Dreptul la viață este un atribut suprem al ființei umane, a cărui respectare este însăși condiția exercitării celorlalte drepturi. Conform art. 2 parag. 1 din Convenția europeană a drepturilor omului, dreptul la viață este protejat de lege. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în această privință a evidențiat că statele au atât obligații negative, cât și obligații pozitive: trebuie să se abțină de la a provoca moartea în mod intenționat, dar și să ia măsurile necesare pentru protecția vieții (B. Selejan-Guțan, Protecția europeană a drepturilor omului, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 81). Și Pactul internațional privind drepturile civile și politice, ratificat de România prin Decretul nr. 212/1974, consacră expressis verbis dreptul la viață al omului: "Dreptul la viață este inerent persoanei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat de viața sa în mod arbitrar". [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Reglementările noului Cod civil au un fundament teoretic similar, recunoscând că fiecare este stăpânul propriului corp, dar asigurându-se în același timp ca acesta să fie protejat chiar și contra acțiunilor vătămătoare asupra sa însăși pe care omul ar fi dispus să le săvârșească sau să le accepte. Afirmațiile noaste se sprijină îndeosebi pe modul în care afost reglementat dreptul de adispune de sine însuși (art. 60 C. civ..) și pe conținutul dispozițiilor consacrate drepturilor la viață, sănătate și integritate ale persoanei fizice (art. 61-69 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Procedura de declarare a morții
Data prezumată a morții celui dispărut
Prezumție
Anularea hotărârii de declarare a morții
Descoperirea certificatului de deces
Plata făcută moștenitorilor aparenți
Drepturile moștenitorului aparent
Drepturi ale personalității
Atributele de identificare
Dreptul de a dispune de sine însuși
Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Interzicerea practicii eugenice
Intervențiile asupra caracterelor genetice
Inviolabilitatea corpului uman
Examenul caracteristicilor genetice
Interzicerea unor acte patrimoniale
Intervențiile medicale asupra unei persoane
Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Sesizarea instanței judecătorești
Dreptul la libera exprimare
Dreptul la viața privată
Reviste:
Reflecții privind soluțiile codului civil în materia reparării prejudiciilor nepatrimoniale. Drept comparat
Considerații privind prejudiciul nepatrimonial cauzat prin lezarea unor drepturi ale personalității
Cauze justificate de neexecutare a obligațiilor contractuale
Originea sacră și morală a dreptului
Capcanele ambiguității terminologiei juridice românești
Considerații asupra răspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate în cursul desfășurării unor activități sportive/Considérations sur la responsabilité civile délictuelle pour les préjudices causés au cours du développement de certaines activités sportives/Considerations regarding tort liability for damages caused during the conduct of certain sports activities
Ființa umană în noul Cod civil din perspectiva filosofiei dreptului
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
;
se încarcă...