Fuziunea | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Persoana juridică - Reorganizarea persoanei juridice -
Fuziunea

Art. 234. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

Fuziunea se face prin absorbția unei persoane juridice de către o altă persoană juridică sau prin contopirea mai multor persoane juridice pentru a alcătui o persoană juridică nouă. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă art. 234-235.În vechea reglementare (art. 41 din Decretul nr. 31/1954), noțiunea de fuziune avea un alt sens, reprezentând una dintre modalitățile comasării și anume contopirea din noua reglementare. Astfel, de lege lata, noul Cod civil permite fuziunea prin absorbție, atunci când opersoană juridică încorporează pe alta, aceasta din urmă încetându-și activitatea. Fuziunea prin contopire poate avea loc atunci când persoanele juridice supuse acestei proceduri își încetează activitatea, luând ființă onouă persoană juridică. Toate obligațiile persoanelor juridice care își încetează existența ca efect al fuziunii sunt transmise entității absorbante sau persoanei juridice nou înființate. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Modalitățile fuziunii. Fuziunea se efectuează: 
    a) fie prin absorbția unei persoane juridice de către o altă persoană juridică; drepturile și obligațiile persoanei juridice absorbite se transferă în patrimoniul persoanei juridice care o absoarbe; 
    b) fie prin contopirea mai multor persoane juridice pentru a alcătui o persoană juridică nouă; drepturile și obligațiile persoanelor juridice implicate (și care urmează să dispară ca efect al fuziunii) se transferă în patrimoniul persoanei juridice nou-înființate. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   89.1. Fuziunea. Potrivit art. 234 C. civ.., „fuziunea se face prin absorbția unei persoane juridice de către oaltă persoană juridică sau prin contopirea mai multor persoane juridice pentru aalcătui opersoană juridică nouă”. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Așadar, modalitățile în care se poate realiza operațiunea fuziunii unor persoane juridice sunt absorbția și contopirea, deosebirea dintre aceste două forme remarcându-se la nivelul efectelor juridice pe care le produce fiecare în parte. 
    În ceea ce ne privește, fuziunea este o operațiune tehnico-juridică prin care două sau mai multe persoane juridice, în scopul concentrării capitalului și sporirii rentabilității activității, își unifică patrimoniul într-unul singur(416). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Legea nr. 31/1990 tratează fuziunea ca operațiune de constituire a unei noi socie­tăți, în cazul contopirii, sau ca o modificare a actului constitutiv, în cazul absorbției, carac­terizând transmiterea universală a patrimoniului ca fiind unul dintre efectele fuziunii. În realitate, fuziunea nu presupune un transfer de patrimoniu, în înțelesul tradițional al acestei operațiuni, patrimoniul se menține, chiar dacă patrimoniile societăților fuzionate copenetrează. Asociații societăților implicate în fuziune devin asociați ai societății rezultante sau absorbante, capitalurile acestor societăți se însumează, formând un capital unic, la care se vor raporta toate participările sociale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Efectele personalității juridice
Naționalitatea persoanei juridice
Denumirea persoanei juridice
Sediul persoanei juridice
Schimbarea denumirii și sediului
Dovada denumirii și sediului
Alte atribute de identificare
Mențiuni obligatorii
Noțiune
Modurile de reorganizare
Fuziunea
Efectele fuziunii
Divizarea
Efectele divizării
Întinderea răspunderii în caz de divizare
Repartizarea contractelor în caz de divizare
Încetarea unor contracte
Transformarea persoanei juridice
Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Opoziții
Încheierea logodnei
Reviste:
Divizarea parțială a societății în insolvență în cadrul planului de reorganizare
Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale și executării pedepselor
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...