Funcționarea consiliului de familie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutela minorului - Consiliul de familie -
Funcționarea consiliului de familie

Art. 129. - Doctrină (3)

(1) Consiliul de familie este convocat cu cel puțin 10 zile înainte de data întrunirii de către tutore, din propria inițiativă sau la cererea oricăruia dintre membrii acestuia, a minorului care a împlinit vârsta de 14 ani sau a instanței de tutelă. Cu acordul tuturor membrilor consiliului de familie, convocarea se poate face și mai devreme de împlinirea termenului de 10 zile dinainte de data întrunirii. În toate cazurile, prezența tuturor membrilor consiliului de familie acoperă neregularitatea convocării.

(2) Cei convocați sunt obligați să se prezinte personal la locul indicat în actul de convocare. În cazul în care aceștia nu se pot prezenta, ei pot fi reprezentați de persoane care sunt rude sau afini cu părinții minorului, dacă aceste persoane nu sunt desemnate sau convocate în nume propriu ca membri ai consiliului de familie. Soții se pot reprezenta reciproc.

(3) Ședințele consiliului de familie se țin la domiciliul minorului. În cazul în care convocarea a fost făcută la solicitarea instanței de tutelă, ședința se ține la sediul acesteia.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Convocarea consiliului de familie poate fi realizată de către tutore, la cererea oricărui membru, a minorului care a împlinit vârsta de 14 ani sau la cererea instanței de tutelă. Convocarea se face cu 10 zile înainte de data întrunirii sau, dacă există acordul tuturor membrilor, se poate face mai devreme de 10 zile. Prezența tuturor membrilor acoperă neregularitatea convocării. Convocarea se face la domiciliul minorului sau, în cazul în care instanța de tutelă a fost cea care a făcut convocarea, ședința se va ține la sediul instanței. Reprezentarea membrilor consiliului de familie poate fi asigurată de soți sau de alte persoane care sunt rude sau afini cu părinții minorilor, alții decât cei desemnați ca membri ai consiliului de familie. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Inițiativa convocării consiliului de familie. Data convocării. Tutorele este cel care convoacă întrunirile consiliului de familie, fie din proprie inițiativă, fie la cererea oricăruia dintre membrii acestuia, a minorului care a împlinit 14 ani sau a instanței de tutelă. Convocarea se realizează, de regulă, cu cel puțin 10 zile înainte de data întrunirii. Cu toate acestea, convocarea se poate face și mai devreme de 10 zile, însă numai cu acordul tuturor membrilor consiliului de familie. Prezența tuturor membrilor consiliului la data întrunirii acoperă însă întotdeauna viciile convocării. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Cei convocați la consiliul de familie sunt obligați să se prezinte personal, dar, în cazul în care nu se pot prezenta, pot fi reprezentați de persoane care sunt rude sau afini cu părinții minorului, dacă aceste persoane nu sunt desemnate sau convocate în nume propriu ca membri ai consiliului de familie. Procura trebuie să fie specială (C.T. Ungureanu, op. cit., 2012, p. 380). 
   2. Pentru soți nu este neapărat necesar un mandat de reprezentare (întrucât calitatea de soț rezultă din certificatul de căsătorie). Pentru ceilalți reprezentanți este necesar un înscris care să ateste calitatea de reprezentant (art. 2013 NCC) (Îndrumar notarial, vol. I, p. 52). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Procedura de numire
Refuzul continuării tutelei
Înlocuirea tutorelui
Caracterul personal al tutelei
Gratuitatea tutelei
Rolul consiliului de familie
Membrii consiliului de familie
Alte dispoziții aplicabile consiliului de familie
Modificarea consiliului de familie
Constituirea consiliului de familie
Funcționarea consiliului de familie
Atribuții
Înlocuirea consiliului de familie
Imposibilitatea constituirii consiliului de familie
Controlul instanței de tutelă
Darea de seamă
Descărcarea tutorelui
Interzicerea dispensei de a da socoteală
Plângerea împotriva tutorelui
Cazurile de încetare
Moartea tutorelui
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...