Frauda comisă de incapabil | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea civilă a persoanei fizice - Capacitatea de exercițiu -
Frauda comisă de incapabil

Art. 45. - Reviste (4), Doctrină (5)

Simpla declarație că este capabil să contracteze, făcută de cel lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, nu înlătură anulabilitatea actului. Dacă însă a folosit manopere dolosive, instanța, la cererea părții induse în eroare, poate menține contractul atunci când apreciază că aceasta ar constitui o sancțiune civilă adecvată.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Regula este în sensul că, dacă cel lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă a declarat că este capabil, această situație de fapt nu duce la înlăturarea anulabilității actului. 
    În mod excepțional, dacă partea adversă a fost indusă în eroare prin manoperele dolosive (șiretenie, înșelăciuni, rea-credință) ale persoanei incapabile, cu privire la vârsta acesteia, instanța poate aprecia, în funcție de circumstanțele cauzei, că menținerea contractului constituie sancțiunea civilă potrivită față de comportamentul persoanei în cauză. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    De exemplu, conform art. 45 noul C. civ., „simpla declarație că este capabil să contracteze, făcută de cel lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, nu înlătură anulabilitatea actului. Dacă însă afolosit manopere dolosive, instanța, la cererea părții induse în eroare, poate menține contractul atunci când apreciază că aceasta ar constitui osancțiune civilă adecvată (s.n.)”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Frauda – excepție de la anularea unor acte juridice încheiate de incapabil. Art. 45 noul C. civ. face o aplicație a răspunderii civile delictuale, care constituie o excepție de la principiul quod nullum est nullum producit efectum. În același timp, incapabilul care, cu intenție, a săvârșit manopere dolosive pentru a determina o altă persoană să contracteze cu el, inducându-l astfel în eroare asupra stării capacității sale, este scos de sub protecția normelor edictate în considerarea prezumției lipsei sale de discernământ. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Nu poate obține anularea actului cel lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă care, folosind manopere dolosive, aconvins oaltă persoană că este capabil și adeterminat-o astfel să contracteze cu el. În asemenea situații, instanța, la cererea celui indus în eroare, poate menține contractul, atunci când apreciază că aceasta ar constitui osancțiune civilă adecvată (art. 45 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Ca regulă generală, actul juridic încheiat de cel lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă ca urmare a declarației sale că este capabil să contracteze este lovit de nulitate relativă. 
   2. Acțiunea în anularea actului introdusă de minorul lipsit de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă nu poate fi respinsă, chiar dacă se face dovada că acesta a declarat cocontractantului capabil că este major. Rațiunea acestui text rezidă în aceea că majorul trebuia să verifice realitatea, și nu să se încreadă într-o simplă declarație a minorului; se sancționează iarăși lipsa de diligență a capabilului (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 154-155). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Durata capacității de folosință
Drepturile copilului conceput
Noțiune
Începutul capacității de exercițiu
Situația minorului căsătorit
Capacitatea de exercițiu anticipată
Capacitatea de exercițiu restrânsă
Regimul unor acte ale minorului
Lipsa capacității de exercițiu
Sancțiune
Frauda comisă de incapabil
Regimul nulității
Limitele obligației de restituire
Confirmarea actului anulabil
Cazul general
Cazuri speciale
Procedura de declarare a morții
Data prezumată a morții celui dispărut
Prezumție
Anularea hotărârii de declarare a morții
Descoperirea certificatului de deces
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Analiza bunei-credințe și a reversului acesteia. O scurtă privire asupra necesității teoriei solidarismului contractual în dreptul civil
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Nulitatea în dreptul muncii - sora vitregă a nulității din dreptul comun - expresie a autonomiei dreptului muncii față de dreptul civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...