Formele recunoașterii | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Stabilirea filiației - Recunoașterea copilului -
Formele recunoașterii

Art. 416. - Reviste (5), Doctrină (5)

(1) Recunoașterea poate fi făcută prin declarație la serviciul de stare civilă, prin înscris autentic sau prin testament. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Dacă recunoașterea este făcută prin înscris autentic, o copie a acestuia este trimisă din oficiu serviciului de stare civilă competent, pentru a se face mențiunea corespunzătoare în registrele de stare civilă. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Recunoașterea, chiar dacă a fost făcută prin testament, este irevocabilă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolele reprezintă ocombinare aconținutului normativ al dispozițiilor art. 48 alin. (1) - (3) și ale art. 57 alin. (1) - (3) Codul familiei., pe de oparte, prin păstrarea distincției felurilor recunoașterii (de maternitate, respectiv, de paternitate – art. 415 noul C. civ.), iar, pe de altă parte, prin stabilirea, limitativă, aformelor de recunoaștere (declarația la serviciul de stare civilă, înscrisul autentic sau testamentul – art. 416 noul C. civ.). Remarcăm prevederea din alin. (2) al art. 416 noul C. civ., care dă expresie obligației autorității publice competente (notarul public ori altă persoană învestită de stat cu autoritate publică) de atrimite, din oficiu, ocopie aînscrisului autentic prin care s-a făcut recunoașterea, serviciului de stare civilă la care afost întocmit actul de naștere al copilului (a se vedea și art. 98-103 noul C. civ.), pentru ase face mențiunea corespunzătoare în registrele de stare civilă. Facem precizarea că obligația mai sus menționată se desprindea și din interpretarea dispozițiilor art. 46 lit. a) și ale art. 49 teza I din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, care se refereau la înscrierea, în actele de naștere, amențiunilor privitoare la modificările intervenite în cazul stabilirii filiației prin recunoaștere (privită în sens larg, deci sub aspectul tuturor celor trei forme). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Enumerare. Recunoașterea de filiație, fie că e vorba de maternitate sau de paternitate, trebuie exprimată, sub sancțiunea nulității absolute [art. 418 lit. c) noul C. civ.], prin oricare din următoarele forme limitativ prevăzute și lăsate la alegerea autorului recunoașterii: declarație la serviciul de stare civilă, înscris autentic, testament. 
    2. Recunoașterea prin declarație la serviciul de stare civilă se poate face la orice serviciu de stare civilă, în scris ori verbal, odată cu înregistrarea nașterii copilului sau la o dată ulterioară, întrucât legea nu distinge. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Recunoașterea de filiație, fie că e vorba de maternitate sau de paternitate, trebuie exprimată, sub sancțiunea nulității absolute [art. 418 lit. c) C. civ..], prin una din următoarele forme limitativ prevăzute de art. 416 alin. (1) C. civ.. și lăsate la alegerea autorului recunoașterii: declarație la serviciul de stare civilă, înscris autentic, testament. 
    Recunoașterea prin declarație la serviciul de stare civilă se poate face la orice serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, la primărie, în scris ori verbal, odată cu înregistrarea nașterii copilului sau la o dată ulterioară, întrucât legea nu distinge. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Astfel, recunoașterea se poate realiza prin: 
   a) declarație la serviciul de stare civilă; această declarație se poate face în scris sau verbal la orice serviciu de stare civilă (care poate fi, după caz, serviciul public comunitar local de evidența persoanelor ori pri­măria, în localitățile unde nu este înființat serviciul public comunitar), dar înregistrarea recunoașterii se face la serviciul stării civile de la locul unde s-a înregistrat nașterea copilului, iar dacă nașterea nu a fost înregistrată, la serviciul de stare civilă de la locul unde s-a produs nașterea; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Recunoașterea trebuie să îmbrace anumite forme, alegerea uneia din forme fiind la latitudinea persoanei care face recunoașterea. 
   2. Astfel, recunoașterea se poate realiza prin: a) declarație la serviciul de stare civilă; această declarație se poate face în scris sau verbal la orice serviciu de stare civilă (care poate fi, după caz, serviciul public comunitar local de evidența persoanelor ori primăria, în localitățile unde nu este înființat serviciul public comunitar), dar înregistrarea recunoașterii se face la serviciul stării civile de la locul unde s-a înregistrat nașterea copilului, iar dacă nașterea nu a fost înregistrată, la serviciul de stare civilă de la locul unde s-a produs nașterea; b) înscris autentic la notarul public sau prin declarație în fața instanței de judecată; dacă recunoașterea este făcută prin înscris autentic, o copie a acestuia se trimite din oficiu serviciului de stare civilă competent, pentru a se face mențiunea corespunzătoare în registrele de stare civilă; c) testament; deși testamentul este un act juridic esențialmente revocabil, recunoașterea de maternitate făcută prin testament este un act juridic irevocabil. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri
Modurile de stabilire a filiației
Dovada filiației
Posesia de stat
Posesia de stat conformă cu actul de naștere
Timpul legal al concepțiunii
Domeniul de aplicare
Prezumția de paternitate
Felurile recunoașterii
Formele recunoașterii
Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Nulitatea absolută a recunoașterii
Nulitatea relativă a recunoașterii
Contestarea recunoașterii de filiație
Vârsta adoptatului
Pluralitatea de adoptați frați și surori
Interzicerea adopției între frați
Situația soților
Capacitatea și starea de sănătate
Diferența de vârstă
Reviste:
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Considerații privind recunoașterea copilului
Unele aspecte juridice privitoare la înscrierea de mențiuni, anularea, modificarea, rectificarea și completarea actelor de stare civilă
Unele considerații privind instituția testamentului
4. Câteva considerații referitoare la reglementarea actului juridic unilateral în noul C. civ.*
Considerații privind stabilirea filiației față de mamă
Opinii privind semnificația juridică a expresiei "actele de stare civilă"
Acțiunea în stabilirea filiației față de tatăl din afara căsătoriei
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...