Formalitățile privind regimul matrimonial | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Căsătoria - Formalități ulterioare încheierii căsătoriei -
Formalitățile privind regimul matrimonial

Art. 291. - Reviste (9), Doctrină (7), Modele (1)

Ofițerul de stare civilă face mențiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales. El are obligația ca, din oficiu și de îndată, să comunice la registrul prevăzut la art. 334 alin. (1), precum și, după caz, notarului public care a autentificat convenția matrimonială o copie de pe actul de căsătorie.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Ofițerul de stare civilă are obligația ca, în actul de căsătorie pe care îl întocmește imediat după încheierea căsătoriei, să facă mențiune despre regimul matrimonial ales de către soți, potrivit art. 312 alin. (1) noul C. civ.. De asemenea, art. 291 teza aII-a noul C. civ. instituie și îndatorirea ofițerului de stare civilă de acomunica, din oficiu și de îndată, ocopie aactului de căsătorie atât Registrului național notarial al regimurilor matrimoniale, indiferent dacă soții au încheiat sau nu oconvenție matrimonială [art. 334 alin. (1) noul C. civ.], cât și notarului public care aautentificat convenția matrimonială (aceasta doar în ipoteza existenței unei convenții matrimoniale). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Nu este mai puțin adevărat că neîntocmirea actului de căsătorie este generatoare de inconveniente în materie de opozabilitate față de terți aconvenției matrimoniale, dat fiind faptul că îndeplinirea formalităților de publicitate aconvenției matrimoniale prin care, ca regulă generală, se asigură opozabilitatea față de terți [art. 313 alin. (2) C. civ..], are ca premisă actul de căsătorie ce poartă înscrisă mențiunea regimului matrimonial ales (art. 291 C. civ..); neîndeplinirea formalităților de publicitate face ca soții să fie considerați, în raport cu terții de bună-credință, ca fiind căsătoriți sub regimul matrimonial al comunității legale [art. 313 alin. (3) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    În ceea ce privește efectele divorțului față de terți, art. 387 C. civ.. reia vechea reglementare prevăzând că hotărârea de divorț și, după caz, certificatul de divorț, sunt opozabile față de terți în condițiile legii (hotărârea de la data rămânerii definitive cu îndeplinirea formalităților de publicitate prevăzute de art. 291 C. civ.. – starea civilă de la locul încheierii căsătoriei, iar certificatul de divorț de la data la care afost comunicat la aceste registre de publicitate). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Înscrierea mențiunii. Întocmind actul de căsătorie imediat după încheierea acesteia, ofițerul de stare civilă înscrie prin mențiune regimul matrimonial ales de soți și indicat de aceștia în cuprinsul declarației de căsătorie [art. 281 alin. (1) noul C. civ.], regim care poate fi cel al comunității legale, al separației de bunuri sau al comunității convenționale [art. 312 alin. (1) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Întocmind actul de căsătorie, ofițerul de stare civilă înscrie prin mențiune regimul matrimonial ales de soți și indicat de aceștia în cuprinsul declarației de căsătorie [art. 281 alin. (1) C. civ..]; reamintim, soții au de ales între regimul comunității legale, regimul separației de bunuri și regimul comunității convenționale [art. 312 alin. (1) C. civ..]. 
    Același ofițer de stare civilă are obligația de a comunica din oficiu și de îndată o copie a actului de căsătorie la Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale [art. 334 alin. (1) C. civ..] și, de asemenea, notarului public care a autentificat convenția matrimonială, ori de câte ori viitorii soți au încheiat o astfel de convenție. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Încetarea unor contracte
Transformarea persoanei juridice
Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Opoziții
Încheierea logodnei
Ruperea logodnei
Restituirea darurilor
Răspunderea pentru ruperea logodnei
Termenul de prescripție
Actul de căsătorie
Formalitățile privind regimul matrimonial
Dovada căsătoriei
Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Luarea deciziilor de către soți
Îndatoririle soților
Independența soților
Schimbarea numelui de familie
Noțiune
Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Afinitatea
Autoritatea părintească
Reviste:
Instituția familiei în Noul Cod Civil. Modificări adoptate prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil
Unele aspecte juridice privitoare la înscrierea de mențiuni, anularea, modificarea, rectificarea și completarea actelor de stare civilă
Ce lege guvernează nulitatea căsătoriei și efectele acestei nulități conform dispozițiilor din Codul civil român?
Publicitatea legală și regimurile matrimoniale
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Relații de familie. Noutăți și precizări
Regimul matrimonial din perspectiva "celor din afară". Repere de drept internațional privat ale opozabilității regimului
Specificitatea publicității în dreptul familiei
REGIMUL MATRIMONIAL DIN PERSPECTIVA "CELOR DIN AFARĂ". REPERE DE DREPT INTERNAȚIONAL PRIVAT ALE OPOZABILITĂȚII REGIMULUI
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial al comunității legale sau convenționale de bunuri, prin instituirea separației de bunuri și lichidarea comunității prin partaj
;
se încarcă...