Formalități ulterioare încheierii căsătoriei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Căsătoria -
CAPITOLUL III
Formalități ulterioare încheierii căsătoriei

Actul de căsătorie

Art. 290. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

După încheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă întocmește, de îndată, în registrul actelor de stare civilă, actul de căsătorie, care se semnează de către soți, de cei 2 martori și de către ofițerul de stare civilă.

Formalitățile privind regimul matrimonial

Art. 291. - Reviste (10), Doctrină (7), Modele (1)

Ofițerul de stare civilă face mențiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales. El are obligația ca, din oficiu și de îndată, să comunice la registrul prevăzut la art. 334 alin. (1), precum și, după caz, notarului public care a autentificat convenția matrimonială o copie de pe actul de căsătorie.

Dovada căsătoriei

Art. 292. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Căsătoria se dovedește cu actul de căsătorie și prin certificatul de căsătorie eliberat pe baza acestuia. Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, în situațiile prevăzute de lege, căsătoria se poate dovedi cu orice mijloc de probă. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Întocmirea actului de căsătorie este prima dintre cele trei formalități ulterioare momentului încheierii căsătoriei, nereprezentând ocondiție de validitate aacesteia, ci, alături de certificatul de căsătorie, fiind principalul mijloc de dovadă acăsătoriei (a se vedea și art. 292 noul C. civ.). Pe cale de consecință, în cazul nesemnării – de către soți, de cei doi martori sau/și de ofițerul de stare civilă – sau al omiterii întocmirii acestuia – de către ofițerul de stare civilă – , nu asistăm decât la oproblemă privind opozabilitatea față de terți, în ceea ce privește regimul matrimonial care ar decurge din acesta [a se vedea art. 291, art. 313 alin. (2) și (3) noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Întocmirea actului de căsătorie, în sensul de instrumentum iuris, este ulterioară încheierii actului juridic al căsătoriei (art. 290 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Întocmire. Actul de căsătorie, întocmit în registrul de stare civilă este o formalitate ce are loc imediat după încheierea căsătoriei și servește, alături de certificatului eliberat pe baza actului de căsătorie, ca principal mijloc de dovadă al căsătoriei (art. 292 noul C. civ.). 
    Actul de căsătorie se întocmește în două exemplare, ambele originale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 119/1996] și este semnat de soți – cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, art. 29 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 – precum și de cei doi martori și de ofițerul de stare civilă care aoficiat căsătoria. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
§1 Întocmirea actului de căsătorie 

    După încheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă întocmește, de îndată, în registrul actelor de stare civilă, actul de căsătorie (art. 290 C. civ..) care servește, alături de certificatului eliberat pe baza actului de căsătorie, ca principal mijloc de dovadă al căsătoriei (art. 292 C. civ..). 
    Actul de căsătorie se întocmește în două exemplare, ambele originale [art. 2 alin. (1) din Legea nr. 119/1996, republicată] și este semnat de soți – cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei [art. 29 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, republicată] – precum și de cei doi martori și de ofițerul de stare civilă care a oficiat căsătoria. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Înregistrarea căsătoriei este ulterioară încheierii actului juridic al căsătoriei și servește ca mijloc de probă a realizării căsătoriei. Neînregistrarea căsătoriei sau neregularitățile înregistrării nu atrag nulitatea căsătoriei (E. Florian, Dreptul familiei, Ed. C.H. Beck, București, 2006, p. 40; Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 1253/1974, în C.D. 1974, p. 233). 
   2. Înregistrarea căsătoriei în registrul actelor de stare civilă se face de îndată de către ofițerul de stare civilă, imediat după momentul încheierii căsătoriei, iar actul de căsătorie se semnează de către soți, de cei doi martori și de ofițerul de stare civilă. După înregistrarea efectuată, ofițerul de stare civilă va completa certificatul de căsătorie, care va fi înmânat soților și care constituie mijlocul de dovadă a încheierii căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Ocrotirea interzisului judecătoresc
Curatela
Dispoziții generale
Înființarea persoanei juridice
Capacitatea civilă a persoanei juridice
Identificarea persoanei juridice
Reorganizarea persoanei juridice
Încetarea persoanei juridice
Logodna
Încheierea căsătoriei
Formalități ulterioare încheierii căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Drepturile și îndatoririle personale ale soților
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Filiația
Adopția
Dispoziții generale
Drepturile și îndatoririle părintești
Exercitarea autorității părintești
Reviste:
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Originea sacră și morală a dreptului
Instituția familiei în Noul Cod Civil. Modificări adoptate prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil
Unele aspecte juridice privitoare la înscrierea de mențiuni, anularea, modificarea, rectificarea și completarea actelor de stare civilă
Ce lege guvernează nulitatea căsătoriei și efectele acestei nulități conform dispozițiilor din Codul civil român?
Publicitatea legală și regimurile matrimoniale
Relații de familie. Noutăți și precizări
Regimul matrimonial din perspectiva "celor din afară". Repere de drept internațional privat ale opozabilității regimului
REGIMUL MATRIMONIAL DIN PERSPECTIVA "CELOR DIN AFARĂ". REPERE DE DREPT INTERNAȚIONAL PRIVAT ALE OPOZABILITĂȚII REGIMULUI
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Modele:
Acțiune pentru modificarea judiciară a regimului matrimonial al comunității legale sau convenționale de bunuri, prin instituirea separației de bunuri și lichidarea comunității prin partaj
Legislație conexă :
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
;
se încarcă...