Filiația | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Rudenia -
CAPITOLUL II
Filiația Puneri în aplicare (1)

SECȚIUNEA 1 Stabilirea filiației

§1. Dispoziții generale

Modurile de stabilire a filiației

Art. 408. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (9), Librăria Indaco (5)

(1) Filiația față de mamă rezultă din faptul nașterii; ea se poate stabili și prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească. Reviste (5), Doctrină (3), Modele (1)

(2) Filiația față de tatăl din căsătorie se stabilește prin efectul prezumției de paternitate. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(3) Filiația față de tatăl din afara căsătoriei se stabilește prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească, după caz. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Modele (1)

Dovada filiației

Art. 409. - Reviste (3), Doctrină (6)

(1) Filiația se dovedește prin actul de naștere întocmit în registrul de stare civilă, precum și cu certificatul de naștere eliberat pe baza acestuia. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În cazul copilului din căsătorie, dovada se face prin actul de naștere și prin actul de căsătorie al părinților, trecute în registrele de stare civilă, precum și prin certificatele de stare civilă corespunzătoare. Reviste (1), Doctrină (1)

Posesia de stat

Art. 410. - Reviste (1), Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

(1) Posesia de stat este starea de fapt care indică legăturile de filiație și rudenie dintre copil și familia din care se pretinde că face parte. Ea constă, în principal, în oricare dintre următoarele împrejurări: Reviste (1), Doctrină (2)

a) o persoană se comportă față de un copil ca fiind al său, îngrijindu-se de creșterea și educarea sa, iar copilul se comportă față de această persoană ca fiind părintele său;

b) copilul este recunoscut de către familie, în societate și, când este cazul, de către autoritățile publice, ca fiind al persoanei despre care se pretinde că este părintele său;

c) copilul poartă numele persoanei despre care se pretinde că este părintele său.

(2) Posesia de stat trebuie să fie continuă, pașnică, publică și neechivocă. Reviste (1), Doctrină (1)

Posesia de stat conformă cu actul de naștere

Art. 411. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Nicio persoană nu poate reclama o altă filiație față de mamă decât aceea ce rezultă din actul său de naștere și posesia de stat conformă cu acesta. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Nimeni nu poate contesta filiația față de mamă a persoanei care are o posesie de stat conformă cu actul său de naștere. Reviste (1), Doctrină (2)

(3) Cu toate acestea, dacă printr-o hotărâre judecătorească s-a stabilit că a avut loc o substituire de copil ori că a fost înregistrată ca mamă a unui copil o altă femeie decât aceea care l-a născut, se poate face dovada adevăratei filiații cu orice mijloc de probă. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Timpul legal al concepțiunii

Art. 412. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (8), Modele (1), Librăria Indaco (5)

(1) Intervalul de timp cuprins între a trei suta și a o sută optzecea zi dinaintea nașterii copilului este timpul legal al concepțiunii. El se calculează zi cu zi. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(2) Prin mijloace de probă științifice se poate face dovada concepțiunii copilului într-o anumită perioadă din intervalul de timp prevăzut la alin. (1) sau chiar în afara acestui interval. Reviste (2), Doctrină (2)

Domeniul de aplicare

Art. 413. - Reviste (6), Doctrină (6)

Dispozițiile prezentului capitol referitoare la copil sunt aplicabile și persoanei majore a cărei filiație este cercetată.

§2. Prezumția de paternitate

Prezumția de paternitate

Art. 414. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

(1) Copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

(2) Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputință ca soțul mamei să fie tatăl copilului. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

§3. Recunoașterea copilului

Felurile recunoașterii

Art. 415. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

(1) Dacă nașterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă sau copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca născut din părinți necunoscuți, mama îl poate recunoaște pe copil. Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Copilul conceput și născut în afara căsătoriei poate fi recunoscut de către tatăl său. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(3) După moartea copilului, acesta poate fi recunoscut numai dacă a lăsat descendenți firești. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Formele recunoașterii

Art. 416. - Reviste (6), Doctrină (5)

(1) Recunoașterea poate fi făcută prin declarație la serviciul de stare civilă, prin înscris autentic sau prin testament. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (2)

(2) Dacă recunoașterea este făcută prin înscris autentic, o copie a acestuia este trimisă din oficiu serviciului de stare civilă competent, pentru a se face mențiunea corespunzătoare în registrele de stare civilă. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Recunoașterea, chiar dacă a fost făcută prin testament, este irevocabilă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Recunoașterea de către minorul necăsătorit

Art. 417. - Reviste (1), Doctrină (5)

Minorul necăsătorit îl poate recunoaște singur pe copilul său, dacă are discernământ la momentul recunoașterii. Reviste (1)

Nulitatea absolută a recunoașterii

Art. 418. - Reviste (1), Doctrină (7)

Recunoașterea este lovită de nulitate absolută dacă:

a) a fost recunoscut un copil a cărui filiație, stabilită potrivit legii, nu a fost înlăturată. Cu toate acestea, dacă filiația anterioară a fost înlăturată prin hotărâre judecătorească, recunoașterea este valabilă; Reviste (2), Doctrină (1)

b) a fost făcută după decesul copilului, iar acesta nu a lăsat descendenți firești; Reviste (1), Doctrină (1)

c) a fost făcută în alte forme decât cele prevăzute de lege. Doctrină (1)

Nulitatea relativă a recunoașterii

Art. 419. - Jurisprudență, Doctrină (5)

(1) Recunoașterea poate fi anulată pentru eroare, dol sau violență. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Prescripția dreptului la acțiune începe să curgă de la data încetării violenței ori, după caz, a descoperirii erorii sau dolului. Reviste (1), Doctrină (1)

Contestarea recunoașterii de filiație

Art. 420. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6), Modele (4), Librăria Indaco (1)

(1) Recunoașterea care nu corespunde adevărului poate fi contestată oricând și de orice persoană interesată. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Dacă recunoașterea este contestată de celălalt părinte, de copilul recunoscut sau de descendenții acestuia, dovada filiației este în sarcina autorului recunoașterii sau a moștenitorilor săi. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

§4. Acțiuni privind filiația

I. Contestarea filiației

Acțiunea în contestația filiației

Art. 421. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5), Modele (2), Librăria Indaco (2)

(1) Orice persoană interesată poate contesta oricând, prin acțiune în justiție, filiația stabilită printr-un act de naștere ce nu este conform cu posesia de stat. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) În acest caz, filiația se dovedește prin certificatul medical constatator al nașterii, prin expertiza medico-legală de stabilire a filiației sau, în lipsa certificatului ori în cazul imposibilității efectuării expertizei, prin orice mijloc de probă, inclusiv prin posesia de stat. Jurisprudență

(3) Cu toate acestea, dovada filiației nu se face prin martori decât în cazul prevăzut la art. 411 alin. (3) sau atunci când există înscrisuri care fac demnă de crezare acțiunea formulată. Doctrină (1)

II. Acțiunea în stabilirea filiației față de mamă

Acțiunea în stabilirea maternității

Art. 422. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (9), Modele (2), Librăria Indaco (2)

În cazul în care, din orice motiv, dovada filiației față de mamă nu se poate face prin certificatul constatator al nașterii ori în cazul în care se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al nașterii, filiația față de mamă se poate stabili printr-o acțiune în stabilirea maternității, în cadrul căreia pot fi administrate orice mijloace de probă.

Regimul juridic al acțiunii în stabilirea maternității

Art. 423. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (9), Modele (2), Librăria Indaco (1)

(1) Dreptul la acțiunea în stabilirea filiației față de mamă aparține copilului și se pornește, în numele acestuia, de către reprezentantul său legal. Reviste (1)

(2) Acțiunea poate să fie pornită sau, după caz, continuată și de moștenitorii copilului, în condițiile legii. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Acțiunea poate fi introdusă și împotriva moștenitorilor pretinsei mame. Reviste (2)

(4) Dreptul la acțiune este imprescriptibil. Reviste (1)

(5) Dacă însă copilul a decedat înainte de a introduce acțiunea, moștenitorii săi pot să o introducă în termen de un an de la data decesului. Reviste (2), Doctrină (3)

III. Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei

Stabilirea paternității prin hotărâre judecătorească

Art. 424. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (9), Modele (3)

Dacă tatăl din afara căsătoriei nu îl recunoaște pe copil, paternitatea acestuia se poate stabili prin hotărâre judecătorească.

Acțiunea în stabilirea paternității

Art. 425. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (8), Modele (2), Librăria Indaco (2)

(1) Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei aparține copilului și se pornește în numele lui de către mamă, chiar dacă este minoră, sau de către reprezentantul lui legal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Ea poate fi pornită sau, după caz, continuată și de moștenitorii copilului, în condițiile legii. Reviste (2)

(3) Acțiunea în stabilirea paternității poate fi pornită și împotriva moștenitorilor pretinsului tată. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Prezumția filiației față de pretinsul tată

Art. 426. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (7), Modele (2), Librăria Indaco (2)

(1) Paternitatea se prezumă dacă se dovedește că pretinsul tată a conviețuit cu mama copilului în perioada timpului legal al concepțiunii. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Prezumția este înlăturată dacă pretinsul tată dovedește că este exclus ca el să îl fi conceput pe copil. Reviste (1), Doctrină (1)

Termenul de prescripție

Art. 427. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Doctrină (7)

(1) Dreptul la acțiunea în stabilirea paternității nu se prescrie în timpul vieții copilului. Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile art. 423 alin. (5) se aplică în mod corespunzător. Reviste (2), Doctrină (1)

Despăgubiri

Art. 428. - Puneri în aplicare (1), Reviste (4), Doctrină (7)

(1) Mama copilului poate cere pretinsului tată să îi plătească jumătate din: Doctrină (1)

a) cheltuielile nașterii și ale lehuziei; Doctrină (1)

b) cheltuielile făcute cu întreținerea ei în timpul sarcinii și în perioada de lehuzie. Doctrină (1)

(2) Mama poate solicita aceste despăgubiri chiar și atunci când copilul s-a născut mort sau a murit înainte de pronunțarea hotărârii privind stabilirea paternității. Doctrină (1)

(3) Dreptul la acțiune al mamei se prescrie în termen de 3 ani de la nașterea copilului. Doctrină (1)

(4) Mama nu poate cere aceste despăgubiri dacă nu a formulat și acțiune pentru stabilirea paternității. Doctrină (1)

(5) În afara cheltuielilor prevăzute la alin. (1), mama și moștenitorii ei au dreptul la despăgubiri pentru orice alte prejudicii, potrivit dreptului comun.

IV. Acțiuni privind filiația față de tatăl din căsătorie

Acțiunea în tăgada paternității

Art. 429. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (9), Modele (3), Librăria Indaco (3)

(1) Acțiunea în tăgada paternității poate fi pornită de soțul mamei, de mamă, de tatăl biologic, precum și de copil. Ea poate fi pornită sau, după caz, continuată și de moștenitorii acestora, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Acțiunea se introduce de către soțul mamei împotriva copilului; când acesta este decedat, acțiunea se pornește împotriva mamei sale și, dacă este cazul, a altor moștenitori ai săi. Jurisprudență

(3) Dacă soțul este pus sub interdicție, acțiunea poate fi pornită de tutore, iar în lipsă, de un curator numit de instanța judecătorească. Reviste (2), Doctrină (1)

(4) Mama sau copilul poate introduce acțiunea împotriva soțului. Dacă acesta este decedat, acțiunea se pornește împotriva moștenitorilor lui. Doctrină (1)

(5) Tatăl biologic poate introduce acțiunea împotriva soțului mamei și a copilului. Dacă aceștia sunt decedați, acțiunea se pornește împotriva moștenitorilor. Jurisprudență

Tăgada paternității de către soțul mamei

Art. 430. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6), Modele (2), Librăria Indaco (2)

(1) Soțul mamei poate introduce acțiunea în tăgada paternității în termen de 3 ani, care curge fie de la data la care soțul a cunoscut că este prezumat tată al copilului, fie de la o dată ulterioară, când a aflat că prezumția nu corespunde realității. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Termenul nu curge împotriva soțului pus sub interdicție judecătorească și, chiar dacă acțiunea nu a fost pornită de tutore, ea poate fi introdusă de soț în termen de 3 ani de la data ridicării interdicției. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă soțul a murit înainte de împlinirea termenul menționat la alin. (1), fără a porni acțiunea, aceasta poate fi pornită de către moștenitori în termen de un an de la data decesului.

Tăgada paternității de către mamă

Art. 431. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Acțiunea în tăgada paternității poate fi pornită de către mamă în termen de 3 ani de la data nașterii copilului. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Dispozițiile art. 429 alin. (3) și art. 430 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

Tăgada paternității de către pretinsul tată biologic

Art. 432. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Acțiunea în tăgada paternității introdusă de către cel care se pretinde tată biologic poate fi admisă numai dacă acesta face dovada paternității sale față de copil. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Dreptul la acțiune nu se prescrie în timpul vieții tatălui biologic. Dacă acesta a decedat, acțiunea poate fi formulată de moștenitorii săi în termen de cel mult un an de la data decesului. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Dispozițiile art. 429 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Reviste (1)

Tăgada paternității de către copil și de către moștenitori

Art. 433. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5), Modele (1)

(1) Acțiunea în tăgada paternității se pornește de copil, în timpul minorității sale, prin reprezentantul său legal. Doctrină (1)

(2) Dreptul la acțiune nu se prescrie în timpul vieții copilului. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Dispozițiile art. 423 alin. (5) și art. 429 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Doctrină (1)

Contestarea filiației față de tatăl din căsătorie

Art. 434. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (7), Modele (1)

Orice persoană interesată poate cere, oricând, instanței să constate că nu sunt întrunite condițiile pentru ca prezumția de paternitate să se aplice unui copil înregistrat în actele de stare civilă ca fiind născut din căsătorie.

V. Dispoziții comune privind acțiunile referitoare la filiație

Filiația legal stabilită

Art. 435. - Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Atât timp cât o legătură de filiație legal stabilită nu a fost contestată în justiție, nu se poate stabili, pe nicio cale, o altă filiație. Reviste (2)

(2) Dispozițiile art. 99 alin. (4) rămân aplicabile.

Citarea părinților și a copilului

Art. 436. - Reviste (2), Doctrină (5)

Părinții și copilul vor fi citați în toate cauzele referitoare la filiație, chiar și atunci când nu au calitatea de reclamant sau de pârât.

Inadmisibilitatea renunțării

Art. 437. - Reviste (1), Doctrină (4)

(1) În acțiunile privitoare la filiație nu se poate renunța la drept. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) De asemenea, cel care introduce o acțiune privitoare la filiație în numele unui copil sau al unei persoane puse sub interdicție judecătorească, precum și copilul minor care a introdus singur, potrivit legii, o astfel de acțiune nu pot renunța la judecarea ei. Doctrină (1)

Situația copilului

Art. 438. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

(1) Prin hotărârea de admitere a acțiunii instanța se pronunță și cu privire la stabilirea numelui copilului, exercitarea autorității părintești și obligația părinților de a-l întreține pe copil. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(2) În cazul în care admite o acțiune în contestarea filiației, instanța poate stabili, dacă este cazul, modul în care copilul păstrează legături personale cu acela care l-a crescut. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acțiunea formulată în caz de moștenire vacantă

Art. 439. - Reviste (2), Doctrină (5)

În cazul în care, potrivit legii, o acțiune privitoare la filiație poate fi pornită împotriva moștenitorilor, iar moștenirea este vacantă, acțiunea poate fi introdusă împotriva comunei, orașului sau, după caz, municipiului de la locul deschiderii moștenirii. Citarea în proces a renunțătorilor, dacă există, este obligatorie.

Efectele stabilirii filiației asupra unui proces penal

Art. 440. - Reviste (6), Doctrină (5)

În cazul infracțiunilor a căror calificare presupune existența unui raport de filiație care nu este legal stabilit, hotărârea penală nu poate fi pronunțată înainte de rămânerea definitivă a hotărârii civile privitoare la raportul de filiație.

SECȚIUNEA a 2-a
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator

Regimul filiației

Art. 441. - Reviste (5), Doctrină (7), Modele (1), Librăria Indaco (2)

(1) Reproducerea umană asistată medical cu terț donator nu determină nicio legătură de filiație între copil și donator. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În acest caz, nicio acțiune în răspundere nu poate fi pornită împotriva donatorului.

(3) Părinți, în sensul dat de prezenta secțiune, nu pot fi decât un bărbat și o femeie sau o femeie singură. Reviste (2), Doctrină (2)

Condiții

Art. 442. - Doctrină (8)

(1) Părinții care, pentru a avea un copil, doresc să recurgă la reproducerea asistată medical cu terț donator trebuie să își dea consimțământul în prealabil, în condiții care să asigure deplina confidențialitate, în fața unui notar public care să le explice, în mod expres, consecințele actului lor cu privire la filiație. Doctrină (1)

(2) Consimțământul rămâne fără efect în cazul decesului, al formulării unei cereri de divorț sau al separației în fapt, survenite anterior momentului concepțiunii realizate în cadrul reproducerii umane asistate medical. El poate fi revocat oricând, în scris, inclusiv în fața medicului chemat să asigure asistența pentru reproducerea cu terț donator. Reviste (1), Doctrină (1)

Contestarea filiației

Art. 443. - Reviste (1), Doctrină (5), Librăria Indaco (2)

(1) Nimeni nu poate contesta filiația copilului pentru motive ce țin de reproducerea asistată medical și nici copilul astfel născut nu poate contesta filiația sa. Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, soțul mamei poate tăgădui paternitatea copilului, în condițiile legii, dacă nu a consimțit la reproducerea asistată medical realizată cu ajutorul unui terț donator. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) În cazul în care copilul nu a fost conceput în acest mod, dispozițiile privind tăgăduirea paternității rămân aplicabile. Reviste (2)

Răspunderea tatălui

Art. 444. - Reviste (2), Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

Cel care, după ce a consimțit la reproducerea asistată medical cu terț donator, nu recunoaște copilul astfel născut în afara căsătoriei răspunde față de mamă și față de copil. În acest caz, paternitatea copilului este stabilită pe cale judecătorească în condițiile art. 411 și 423.

Confidențialitatea informațiilor

Art. 445. - Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Orice informații privind reproducerea umană asistată medical sunt confidențiale. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, în cazul în care, în lipsa unor astfel de informații, există riscul unui prejudiciu grav pentru sănătatea unei persoane astfel concepute sau a descendenților acesteia, instanța poate autoriza transmiterea lor, în mod confidențial, medicului sau autorităților competente. Reviste (2), Doctrină (1)

(3) De asemenea, oricare dintre descendenții persoanei astfel concepute poate să se prevaleze de acest drept, dacă faptul de a fi privat de informațiile pe care le cere poate să prejudicieze grav sănătatea sa ori pe cea a unei persoane care îi este apropiată. Reviste (2), Doctrină (1)

Raporturile dintre tată și copil

Art. 446. - Reviste (1), Doctrină (6)

Tatăl are aceleași drepturi și obligații față de copilul născut prin reproducere asistată medical cu terț donator ca și față de un copil născut prin concepțiune naturală.

Reguli aplicabile

Art. 447. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Modele (1)

Reproducerea umană asistată medical cu terț donator, regimul său juridic, asigurarea confidențialității informațiilor care țin de aceasta, precum și modul de transmitere a lor se stabilesc prin lege specială.

SECȚIUNEA a 3-a
Situația legală a copilului

Egalitatea în drepturi a copiilor

Art. 448. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

Copilul din afara căsătoriei a cărui filiație a fost stabilită potrivit legii are, față de fiecare părinte și rudele acestuia, aceeași situație ca și aceea a unui copil din căsătorie.

Numele copilului din căsătorie

Art. 449. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5), Librăria Indaco (3)

(1) Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinților săi. Jurisprudență, Modele (1)

(2) Dacă părinții nu au un nume comun, copilul ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. În acest caz numele copilului se stabilește prin acordul părinților și se declară, odată cu nașterea copilului, la serviciul de stare civilă. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

(3) În lipsa acordului părinților, instanța de tutelă hotărăște și comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la serviciul de stare civilă unde a fost înregistrată nașterea. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (2)

Numele copilului din afara căsătoriei

Art. 450. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al aceluia dintre părinți față de care filiația a fost mai întâi stabilită. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) În cazul în care filiația a fost stabilită ulterior și față de celălalt părinte, copilul, prin acordul părinților, poate lua numele de familie al părintelui față de care și-a stabilit filiația ulterior sau numele reunite ale acestora. Noul nume de familie al copilului se declară de către părinți, împreună, la serviciul de stare civilă la care a fost înregistrată nașterea. În lipsa acordului părinților se aplică dispozițiile art. 449 alin. (3). Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Modele (2)

(3) În cazul în care copilul și-a stabilit filiația în același timp față de ambii părinți, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 449 alin. (2) și (3). Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Inovație anoului Cod civil, inspirată după modelul francez și canadian, reproducerea umană asistată medical cu terț donator este reglementată prin art. 441-447 noul C. civ.. Instituția este configurată prin stabilirea principiilor generale ale regimului filiației în această situație (art. 441-443 și art. 445-446 noul C. civ.), precum și arăspunderii tatălui copilului (art. 444 noul C. civ.), urmând ca, prin lege specială, să fie detaliată această instituție, potrivit art. 447 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    910 F. Granet-Lambrechts, Filiation de l’enfant conçu par procréation assistée avec don de gamètes: dispositions spéciales, în P. Murat (coord.), Droit de la famille, op. cit., p. 628, nr. 215.21; E. Florian, Considerații asupra filiației în cadrul procreației medical asistate, în Revista de drept internațional privat și drept privat comparat, 2006, Ed. Sfera, Cluj-Napoca, 2007, p. 633-652.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Reproducerea umană asistată. Noțiune. Reproducerea umană asistată medical desemnează acele practici clinice și biologice care permit concepțiunea in vitro, transferul de embrioni și inseminarea artificială, precum și orice alte tehnici care fac posibilă procreația în afara procesului natural – este definiția cuprinsă în art. 2141 al Codului francez al sănătății publice; înțelesul noțiunii nu credem că poate fi esențial diferit în contextul legislației noastre (în același sens, V. Dobozi, Reproducerea umană asistată medical în viziunea Noul Cod civil, în CJ nr. 10/2011, p. 532-533). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    127 Reglementările legale citate se axează mai mult pe raporturile de filiație generate de nașterea unui copil care a fost conceput prin folosirea uneia din tehnicile de reproducere asistată medical, cu terț donator. Pentru detalii, a se vedea E. Florian,Dreptul familiei, în reglementarea noului Cod civil, ed. 4, Ed. C.H. Beck, București, 2011, p. 232-238.
Există și un proiect de lege privind reproducerea umană asistată medical, aflat pe agenda de lucru a Camerei Deputaților, care definește cele trei tehnici clasice utilizate în domeniu: inseminarea artificială, fertilizarea in vitro și transferul de embrioni. Pentru prezentarea principalelor prevederi ale acestui proiect de lege, în corelație cu prevederile Codului civil, a se vedea Th. Bodoașcă,Discuții în legătură cu reproducerea umană asistată medical cu terț donator în reglementarea Codului civil, în Dreptul nr. 7/2014, p. 52-58.
[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   429. Regimul filiației. Potrivit art. 441 NCC, reproducerea umană asistată medical cu terț donator nu determină nicio legătură de filiație între copil și donator. Nu poate fi declanșată împotriva donatorului nicio acțiune în răspundere. 
    Pot avea calitate de părinți numai un bărbat și o femeie sau o femeie singură. Prin urmare, nu pot avea calitate de părinți cuplurile homosexuale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Reorganizarea persoanei juridice
Încetarea persoanei juridice
Logodna
Încheierea căsătoriei
Formalități ulterioare încheierii căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Drepturile și îndatoririle personale ale soților
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Filiația
Adopția
Dispoziții generale
Drepturile și îndatoririle părintești
Exercitarea autorității părintești
Decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Dispoziții generale
Persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează
Condițiile obligației de întreținere
Stabilirea și executarea obligației de întreținere
Despre bunuri în general
Reviste:
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
Acțiunea în stabilirea filiației față de tatăl din afara căsătoriei
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Conflict de competență. Acțiunea în contestarea/stabilirea filiației/Conflict of jurisdiction. Appeals/Establishment of filiation
Particularități ale dreptului la acțiune în materia filiației/Des particularites du droit à l'action en matière de la filiation/Particularities of the right to action in the matter of parentage
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Considerații privind recunoașterea copilului
Acțiune în tăgada paternității. Acțiune în stabilirea paternității. Prescripția dreptului la acțiune la confluența normelor dreptului național și a reglementărilor Convenției Europene a Drepturilor Omului
Considerații privind stabilirea filiației față de mamă
Unele considerații cu privire la obligația de întreținere a părinților față de copiii lor minori
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Modele:
Acțiune în stabilirea filiației copilului față de mamă
Acțiune în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei
Acțiune în stabilirea filiației față de tată (în stabilirea paternității).
Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea paternității.
Acțiune în contestarea recunoașterii paternității.
Contestarea recunoașterii paternității.
Acțiune în contestarea recunoașterii de paternitate
Acțiune în stabilirea filiației față de mamă.
Acțiune în tăgăduirea paternității.
Cerere de chemare în judecată pentru tăgăduirea paternității.
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Drept civil. Persoanele
Atributele de identificare ale persoanei fizice
Moștenirea în noul Cod civil - Studii teoretice și practice - Ediția a II-a, revăzută și adăugită
Legislație conexă :
Convenția europeană asupra statutului juridic al copiilor născuți în afara căsătoriei din 15.10.1975 *)
Codul de procedură civilă din 2010
;
se încarcă...