Familia | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Dispoziții generale -
Familia

Art. 258. - Legislație conexă (2), Jurisprudență, Reviste (17), Doctrină (8), Comentarii expert (1)

(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. Jurisprudență, Reviste (13), Doctrină (3)

(2) Familia are dreptul la ocrotire din partea societății și a statului. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(3) Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice și sociale, încheierea căsătoriei, precum și dezvoltarea și consolidarea familiei. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(4) În sensul prezentului cod, prin soți se înțelege bărbatul și femeia uniți prin căsătorie. Reviste (4), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Noțiunea de familie - Marian Orzață
Codul civil precizeză faptul că familia se întemeiază pe instituția căsătoriei, reluând practic prevederile art. 48 alin. 1 din Constituția României. Spre deosebire de Constituție, care nu precizează ce se înțelege prin noțiunea de soți, codul civil este mai restrictiv și precizeză că prin soți se înțelege bărbatul și femeia uniți prin căsătoria civilă.
Conform art. 16 pct. 1 din Declarația Universală a Drepturilor Omului "Cu începere de la împlinirea vîrstei legale, bărbatul și femeia, fără nici o restricție în ce privește rasa, naționalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie. Ei au drepturi egale la contractarea căsătoriei, în decursul căsătoriei și la desfacerea ei."
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În fapt, art. 258 noul C. civ. reprezintă o reiterare a unor dispoziții din Constituție și din Codul familiei. Astfel, alin. (1) preia normele constituționale din art. 48 alin. (1) și pe cele ale art. 1 alin. (3) - (4) Codul familiei., reglementând, cu rang de principiu, liberul consimțământ al soților și egalitatea dintre aceștia, precum și dreptul și îndatorirea părinților de a veghea la creșterea și educația copiilor lor [cu privire la acesta din urmă, în virtutea art. 260 noul C. civ., precum și a art. 48 alin. (3) din Constituție, prevederea este aplicabilă și copiilor din afara căsătoriei]. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Legiuitorul nostru aînțeles să cuprindă, în art. 258-534 noul C. civ., toate reglementările referitoare la relațiile de familie. Cu toții ne putem da seama că această soluție corespunde întru totul nevoilor comune, în această materie, ale societății actuale și, mai ales, ale celei pe care ne străduim să ofăurim, fiind un travaliu cu totul excepțional în existența unui popor. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Principii. Legiuitorul nu definește familia, ci oferă odescriere aacesteia în termenii art. 48 alin. (1) din Constituție, indicând căsătoria ca principal fundament al familiei și enunță principiile relațiilor interpersonale, precum și ale celor patrimoniale din interiorul grupului familial, principii reluate spre afi detaliate în cuprinsul acestei secțiuni consacrate dispozițiilor cu caracter general – avem în vedere, îndeosebi, art. 259, art. 261-262 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Astfel, din prevederile art. 258 C. civ.., acărui denumire marginală este chiar „familia” rezultă că familia, în sens restrâns, este formată din soț, soție și copii acestora. La cealaltă extremă se situează prevederile art. 516 C. civ.., consacrate obligației de întreținere între foștii soți, ceea ce conduce la concluzia că relațiile dintre aceștia sunt asimilate relațiilor de familie. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Având ca reper definiția dată dreptului familiei – ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile personale și cele patrimoniale izvorâte din căsătorie, din rudenie, inclusiv rudenia din adopție, precum și din alte relații asimilate de lege, sub unele aspecte, relațiilor de familie9 – vom spune că obiectul de reglementare al normelor de dreptul familiei îl constituie raporturile de familie, adică: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Egalitatea în fața legii civile
Patrimoniul Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Transferul intrapatrimonial
Patrimoniul profesional individual
Ocrotirea personalității umane
Mijloace de apărare
Apărarea dreptului la nume
Măsuri provizorii
Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Familia
Căsătoria
Egalitatea în drepturi a copiilor
Îndatorirea părinților
Relațiile dintre părinți și copii
Principiul interesului superior al copilului
Ascultarea copilului
Instanța competentă
Noțiune
Izvoarele fiduciei
Interdicția liberalității indirecte
Reviste:
Relații de familie. Noutăți și precizări
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Identificarea, evidența și asistența copiilor aflați în situații de risc
Adopțiile simultane și succesive. Comentariul art. 6 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
Familia între tradiție și revizuire
Locul exprimării consimțământului în cazul adopției persoanei adulte. Comentariul art. 17 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
Bunurile proprii ale soților. Comentarii și explicații aferente art. 340 noul C. civ.
Motivele de divorț în reglementarea noului Cod civil. Comentarii și explicații aferente art. 373 noul C. civ.
Considerații privind exercitarea autorității părintești după divorț
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Legislație conexă :
Convenția asupra cetățeniei femeii căsătorite, din 29 ianuarie 1957**)
Legea locuinței nr. 114/1996
;
se încarcă...