Extrateritorialitatea legii civile | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre legea civilă - Aplicarea legii civile -
Extrateritorialitatea legii civile

Art. 8. - Reviste (5), Doctrină (5)

În cazul raporturilor juridice cu element de extraneitate, determinarea legii civile aplicabile se face ținându-se seama de normele de drept internațional privat cuprinse în cartea a VII-a din prezentul cod. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 8  
    Cartea aVII-a despre care face vorbire art. 8 noul C. civ. cuprinde norme pentru determinarea legii aplicabile unui raport de drept internațional privat. Raporturile de drept internațional privat sunt raporturile civile, comerciale, precum și alte raporturi de drept privat cu element de extraneitate. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Aspectul internațional al spațiului este rezolvat cu ajutorul normelor conflictuale, ce se cercetează și se studiază în cadrul dreptului internațional privat A se vedea I.P. Filipescu, Drept internațional privat, Editura Actami, București, 1996; D.Al. Sitaru, Drept internațional privat. Tratat, Editura Holding Reporter, București, 1997; D.A. Popescu, M. Harosa, Drept internațional privat, Tratat elementar, vol. I, Editura Lumina Lex, București, 1999; O. Ungureanu,C. Jugastru, Manual de drept internațional privat, Editura Rosetti, București, 2002 etc.. Cu privire la extrateritorialitatea legii civile, art. 8 noul C. civ. prevede următoarele: „În cazul raporturilor juridice cu element de extraneitate, determinarea legii civile aplicabile se face ținându-se seama de normele de drept internațional privat cuprinse în cartea aVII-a din prezentul Cod civil.” După cum am arătat, este vorba de ipoteza raporturilor juridice civile cu elemente de extraneitate, unde soluționarea conflictelor de legi civile în spațiu are loc după normele conflictuale adoptate de fiecare țară, fie sub forma unor legi adoptate de organele legiuitoare, fie sub forma încheierii unor convenții internaționale. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Extrateritorialitatea legii civile semnifică aspectul internațional al aplicării legii civile în spațiu. Art. 8 noul C. civ. are în vedere ipoteza raporturilor juridice civile cu elemente de extraneitate când rezolvarea eventualelor conflicte de legi civile în spațiu ivite, impune determinarea legii civile aplicabile. Această operațiune este guvernată de normele conflictuale stabilite, fie prin noul Cod civil (pentru o enumerare analitică a acestora, a se vedea E. Lupan ș.a., Drept civil, p. 82, subsol pct. 2), fie prin convențiile internaționale la care România este parte. Textul, ca normă de trimitere, se completează cu normele de drept internațional privat, cuprinse în cartea a VII-a a Codului. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
   455. Aplicarea internă și aplicarea externă a normelor juridice privind publicitatea imobiliară. Aplicarea unei norme juridice presu­pune stabilirea teritoriului în interiorul căruia se aplică. Așa cum s-a arătat mai sus, cu titlu de principiu art. 7 alin. (1) NCC consacră regula conform căreia actele normative adoptate de autoritățile sau instituțiile publice centrale se aplică pe întreg teritoriul țării, afară de cazul în care se prevede altfel. În privința raporturilor juridice cu element de extraneitate, art. 8 NCC dispune că determinarea legii aplicabile se face ținându-se seama de normele de drept internațional privat cuprinse în cartea a VII-a a Codului civil. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Pe plan internațional, aplicarea normei juridice civile privește raporturile de drept privat, cu element de extraneitate. Datorită existenței elementului de extraneitate, este posibil ca un raport juridic să vină în contact cu mai multe legi, aparținând unor state diferite; se naște astfel un conflict de legi în spațiu, care este soluționat cu ajutorul normelor de drept internațional privat. Dacă elementul de extraneitate constă în cetățenia română a uneia dintre părți, de exemplu, și litigiul se soluționează la o instanță străină, este posibil ca acea instanță să aplice ca drept material, în rezolvarea fondului litigiului, legea civilă română. În acest caz, se poate vorbi despre aplicarea extrateritorială a normei juridice civile române (C.T. Ungureanu, op. cit., p. 33). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Izvoarele dreptului civil
Obiectul și conținutul Codului civil
Aplicarea generală a Codului civil
Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privind drepturile omului
Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Aplicarea în timp a legii civile
Teritorialitatea legii civile
Extrateritorialitatea legii civile
Interpretarea legii
Interzicerea analogiei
Respectarea ordinii publice și a bunelor moravuri
Libertatea de a dispune
Renunțarea la drept
Buna credință
Abuzul de drept
Vinovăția
Eroarea comună și invincibilă
Obiectul publicității și modalitățile de realizare
Reviste:
Despre spațialitatea normei juridice
Succesiunea reglementărilor de drept material aplicabile moștenirii după Marea Unire
Opinii privind reglementarea logodnei în Codul Civil român
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Particularități ale contractului de intermediere încheiat între consumator și agenția imobiliară
Accident de circulație. Despăgubiri morale. Termen de prescripție. Admitere recurs
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil. - Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice (art. 18-24). Cartea funciară (art. 876-915)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...