Existența tutelei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Nulitatea căsătoriei - Nulitatea relativă a căsătoriei -
Existența tutelei

Art. 300. - Puneri în aplicare (2), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (6), Modele (1)

Căsătoria încheiată între tutore și persoana minoră aflată sub tutela sa este anulabilă.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În cazul în care se reține nesocotirea dispozițiilor art. 275 noul C. civ. privitoare la interzicerea căsătoriei dintre tutore și persoana minoră aflată sub tutela sa, sancțiunea care intervine este nulitatea relativă acăsătoriei. Deși textul art. 8 Codul familiei. prevedea și el acest impediment la căsătorie, nu consacra și osancțiune acăsătoriei astfel încheiate, deși în doctrină situația afost încadrată printre cauzele de nulitate absolută. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Tutela nu este un mijloc de ocrotire rezervat exclusiv minorilor; persoana așezată sub interdicție judecătorească datorită alienației sau debilității mintale și tutorele său au de asemenea interdicția de ase căsători, însă nu din cauza calității de tutore aocrotitorului, ci din pricina alienației sau adebilității mintale acelui ocrotit, căruia îi este interzisă căsătoria în mod categoric și absolut (art. 276 C. civ..). Să reținem această precizare, pentru că regimul sancționator aplicabil este diferit: nulitatea relativă în cazul căsătoriei între minor și tutorele său (art. 300 C. civ..), respectiv nulitatea absolută acăsătoriei alienatului sau debilului mintal [art. 293 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Anularea căsătoriei reprezintă osancțiune anerespectării unora dintre cerințele legale prevăzute pentru încheierea căsătoriei conform art. 293-296 C. civ.. (nulitate absolută) și art. 297-300 C. civ.. (nulitate relativă). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Sancțiune. Nesocotirea impedimentului la căsătorie decurgând din starea de tutelă (art. 275 noul C. civ.) atrage nulitatea relativă a căsătoriei. Este o inovație față de legislația anterioară care, cu toate că interzicea căsătoria între tutore și minorul aflat sub tutela sa (art. 8 Codul familiei.), n-a prevăzut vreo sancțiune pentru o astfel de căsătorie. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Este sancționată cu nulitatea relativă căsătoria încheiată între tutore și persoana minoră aflată sub tutela sa. 
   2. Judicios s-a observat în literatura juridică faptul că atunci când are loc căsătoria dintre tutore și persoana minoră aflată sub tutela sa, lipsită de discernământ datorită alienației sau debilității mintale, ne aflăm în prezența unui concurs între nulitatea absolută și nulitatea relativă (T. Bodoașcă, Opinii în legătură cu nulitatea căsătoriei ..., p. 22-23). Astfel, căsătoria alienatului sau a debilului mintal este lovită de nulitate absolută, fiind interzisă de art. 276 NCC. Ca atare, indiferent cu cine se realizează căsătoria, dacă unul dintre soți suferă de alienație sau debilitate mintală, căsătoria este nulă absolut. În schimb, căsătoria dintre tutore și minorul aflat sub tutela sa, care nu suferă de alienație sau debilitate mintală, este lovită de nulitate relativă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Celebrarea căsătoriei
Martorii la căsătorie
Momentul încheierii căsătoriei
Cazurile de nulitate absolută
Lipsa vârstei matrimoniale
Căsătoria fictivă
Persoanele care pot invoca nulitatea absolută
Lipsa încuviințărilor cerute de lege
Viciile de consimțământ
Lipsa discernământului
Existența tutelei
Termenul de prescripție
Caracterul personal al acțiunii
Acoperirea nulității
Căsătoria putativă
Situația copiilor
Opozabilitatea hotărârii judecătorești
Bunurile comune
Bunurile proprii
Veniturile din muncă și cele asimilate acestora
Regimul juridic al bunurilor proprii
Reviste:
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune în declararea nulității relative a căsătoriei
;
se încarcă...