Exercitarea tutelei în interesul minorului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea tutelei - Dispoziții generale -
Exercitarea tutelei în interesul minorului

Art. 133. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

Tutela se exercită numai în interesul minorului atât în ceea ce privește persoana, cât și bunurile acestuia. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 133 
    Acest articol este corespondentul art. 114 Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Principiul protejării interesului minorului. Textul reprezintă circumstanțierea principiului protejării interesului persoanei fizice în cazul instituirii oricăror măsuri de ocrotire a acesteia [a se vedea supra comentariul de la art. 104 alin. (1) noul C. civ.]. Se precizează, astfel, cele două componente ale vieții minorului, ambele de ocrotit în cazul instituirii tutelei, la fel ca și în cazul exercitării autorității părintești (a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil, p. 300): persoana și bunurile acestuia.

[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    tutela se exercită numai în interesul minorului (art. 133 C. civ..); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Interesul superior al copilului este unul dintre principiile generale în conformitate cu care se realizează respectarea și garantarea drepturilor copilului. Acest principiu se regăsește în numeroase texte ale Convenției cu privire la drepturile copilului. Termenul de "interes" trebuie înțeles în sensul de avantaj sau folos pe care copilul îl obține ca urmare a exercitării drepturilor sale subiective, inclusiv prin intermediul tutelei. Folosirea apelativului superior ne conduce la concluzia conform căreia, prin instituirea tutelei, drepturile subiective, recunoscute copilului, vor fi astfel exercitate încât vor aduce acestuia avantaje cantitativ și calitativ mai mari decât prin exercitarea lor în alt mod (T. Bodoașcă, op. cit., p. 213). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    tutela se exercită numai în interesul minorului (art. 133 C. civ..); [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Exercitarea tutelei în interesul minorului
Conținutul tutelei
Tutela exercitată de ambii soți
Avizul consiliului de familie
Domiciliul minorului
Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Inventarul bunurilor minorului
Actele făcute în lipsa inventarului
Administrarea bunurilor minorului
Reprezentarea minorului
Reviste:
Tutela minorului
O foarte scurtă introducere în tematica reprezentării
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
Doctrină:
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...