Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutela minorului - Exercitarea tutelei -
§2.
Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului

Avizul consiliului de familie

Art. 136. - Reviste (1), Doctrină (3)

Măsurile privind persoana minorului se iau de către tutore, cu avizul consiliului de familie, cu excepția măsurilor care au caracter curent.

Domiciliul minorului

Art. 137. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Minorul pus sub tutelă are domiciliul la tutore. Numai cu autorizarea instanței de tutelă minorul poate avea și o reședință. Reviste (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), tutorele poate încuviința ca minorul să aibă o reședință determinată de educarea și pregătirea sa profesională. În acest caz, instanța de tutelă va fi de îndată încunoștințată de tutore.

Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale

Art. 138. - Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Felul învățăturii sau al pregătirii profesionale pe care minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani o primea la data instituirii tutelei nu poate fi schimbat de acesta decât cu încuviințarea instanței de tutelă.

(2) Instanța de tutelă nu poate, împotriva voinței minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, să schimbe felul învățăturii acestuia, hotărâtă de părinți sau pe care minorul o primea la data instituirii tutelei.

Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani

Art. 139. - Reviste (1), Doctrină (2)

Instanța de tutelă nu poate hotărî fără ascultarea minorului, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Rolul consiliului de familie. Având în vedere rolul consiliului de familie, de supraveghere a modului de exercitare a sarcinilor tutelei, acesta va fi consultat de către tutore cu ocazia luării măsurilor care privesc persoana minorului. Avizul acestuia este consultativ (a se vedea supra comentariile de la art. 130 noul C. civ.), dar consecința nerespectării obligației de solicitare a avizului poate atrage atacarea actelor sau faptelor tutorelui, considerate păgubitoare pentru minor (a se vedea și infra comentariul de la art. 155 noul C. civ.).

[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Pentru minorul ocrotit prin tutelă, ca și pentru persoana pusă sub interdicție judecătorească, cererea se va face de către tutore, cu avizul consiliului de familie. Potrivit art. 136 C. civ.., acest aviz este necesar în cazul oricăror măsuri care privesc persoana celui ocrotit, cu excepția celor care au un caracter curent. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Din cele două laturi ale exercitării tutelei minorului, pe prim plan se situează ocrotirea persoanei acestuia. Într-adevăr, tutorele este obligat, înainte de toate, să crească copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, de educarea, învățătura, pregătirea profesională a acestuia, potrivit cu însușirile lui. Pentru îndeplinirea acestor obligații, tutorele are nevoie de avizul consiliului de familie, afară de cazul în care este vorba despre măsuri cu caracter curent. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Rolul consiliului de familie. Având în vedere rolul consiliului de familie, de supraveghere a modului de exercitare a sarcinilor tutelei, acesta va fi consultat de către tutore cu ocazia luării măsurilor care privesc persoana minorului. Avizul acestuia este consultativ (a se vedea supra comentariile de la art. 130 noul C. civ.), dar consecința nerespectării obligației de solicitare a avizului poate atrage atacarea actelor sau faptelor tutorelui, considerate păgubitoare pentru minor (a se vedea și infra comentariul de la art. 155 noul C. civ.).

[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Din cele două laturi ale exercitării tutelei minorului, pe prim plan se situează ocrotirea persoanei acestuia. Într-adevăr, tutorele este obligat, înainte de toate, să crească copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, de educarea, învățătura, pregătirea profesională a acestuia, potrivit cu însușirile lui. Pentru îndeplinirea acestor obligații, tutorele are nevoie de avizul consiliului de familie, afară de cazul în care este vorba despre măsuri cu caracter curent. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
Capacitatea de exercițiu
Dispoziții speciale
Despre regimul matrimonial în general
Locuința familiei
Alegerea regimului matrimonial
Modificarea convențională
Modificarea judiciară
Dispoziții generale
Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară
Reviste:
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
3. Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil.
Autoritatea părintească
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
;
se încarcă...