Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Efectele divorțului - Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori -
Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți

Art. 397. - Jurisprudență, Reviste (23), Doctrină (9), Comentarii expert (2), Librăria Indaco (3)

După divorț, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinți, afară de cazul în care instanța decide altfel. Jurisprudență, Comentarii expert (3)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Autoritatea părintească comună în ipoteza litigiilor cu elemente de extraneitate - Mădălina Moceanu
Faptul că părinții locuiesc în țări diferite nu poate constitui un motiv temeinic pentru ca tatăl să fie exclus de la exercițiul autorității părintești, neputând fi reținută, ca întemeiată, afirmația recurentei privind imposibilitatea exercitării în comun a autorității părintești.
Această instituție nu presupune o prezență fizică a părinților în același loc în momentul luării unei hotărâri cu privire la persoana minorilor, și nici acordul expres pentru fiecare act în parte, ci o consultare a părinților, pentru ca, de comun acord, să fie luate măsurile cele mai bune pentru copii cu privire la aspecte de o oarecare însemnătate, nu pentru orice act sau fapt ce rezultă din traiul zilnic.
[ Mai mult... ]

De principiu, potrivit noului Cod Civil, după divorț autoritatea părintească revine în comun ambilor părinți - Mădălina Moceanu
În materia divorțului, noul Cod Civil, prin dispozițiile art. 397, consacră regula potrivit căreia, după divorț autoritatea părintească revine în comun ambilor părinți, încredințarea minorului unuia dintre părinți putându-se dispune cu titlu de excepție pentru motive întemeiate, potrivit dispozițiilor art. 398 Cod civil.
Extras din Decizia civilă nr. 3732/19.06.2013, Curtea de Apel Oradea,www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Exercitarea autorității părintești după divorț atunci când unul din părinți locuiește în altă țară - Mădălina Moceanu
Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte se dispune doar atunci când celălalt părinte prezintă un pericol pentru minor și exercitarea în comun a autorității părintești aduce atingere interesului superior al acestuia.
Împrejurarea că părinții nu locuiesc împreună, ori că locuiesc la o distanță considerabilă, nu poate constitui prin ea însăși un motiv întemeiat pentru o astfel de măsură.
[ Mai mult... ]

Exercitarea autorității părintești exclusiv de către unul dintre părinți - Mădălina Moceanu
Exercitarea autorității parentale de către ambii părinți prevăzută de disp. art. 397 din Noul Cod civil este un drept al copilului de care nu poate fi lipsit decât pentru motive justificate de interesul său superior.
Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului acestuia la o dezvoltare fizică și morală, la echilibru socio-afectiv, la viață de familie, drept afirmat și de art. 8 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Prevederile art. 396-404 noul C. civ., relative la relațiile dintre părinții divorțați, pe de oparte, și copiii acestora, pe de altă parte, se deosebesc de cele ale art. 42-44 Codul familiei., prin următoarele: 
    a) modificarea statutului civil al părinților nu aduce atingere, ca regulă, relațiilor dintre aceștia și copiii lor, după divorț exercitarea drepturilor și a obligațiilor cu privire la persoana și bunurile copilului vor reveni în comun ambilor părinți (în afară de cazurile în care instanța decide, în baza principiului interesului superior al copilului, ca autoritatea părintească să fie exercitată doar de unul dintre părinți sau de alte persoane – art. 397, coroborat cu art. 398 și 399 noul C. civ.); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Este suficientă încuviințarea unui singur părinte, urmând indicațiile din alin. (3) și (4) din art. 272 C. civ.., în cazul în care celălalt părinte este decedat, în imposibilitate de a-și manifesta voința ori, în baza hotărârii instanței de divorț – prin derogare de la regula exercitării în comun aautorității părintești de către părinții divorțați, art. 397 C. civ.. – is-a retras exercițiul autorității părintești. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    exercitarea autorității părintești de către ambii părinți (numai în comun, art. 397 C. civ.., și în mod egal, art. 508 C. civ..); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Introducere. Noul Cod civil a optat pentru soluția modernă potrivit căreia, după divorț, autoritatea părintească (a se vedea infra art. 483-507 noul C. civ.) nu se scindează între părinți, ci se exercită de aceștia împreună, astfel cum prevede art. 18 pct. 1 din Convenția cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990. Dimpotrivă, în reglementarea anterioară din Codul familiei părintele căruia i s-a încredințat copilul (conform art. 42 Codul familiei.) exercita drepturile părintești [art. 43 alin. (1) Codul familiei.], iar părintele căruia nu i s-a încredințat copilul păstra dreptul de a avea legături personale cu acesta și de a veghea la creșterea, educarea, învățătura și pregătirea lui profesională [art. 43 alin. (3) Codul familiei.]. În doctrină, această situație a fost calificată ca fiind una în care ocrotirea părintească (echivalentul autorității părintești din noul Cod civil) nu revine în mod egal ambilor părinți (a se vedea I.P. Filipescu ș.a., Dreptul familiei, p. 623-624), aceasta fiind scindată între părinți (a se vedea M. Avram, Familia, p. 150). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    În caz de divorț, exercitarea autorității părintești față de copiii rezultați din căsătoria desfăcută se va face, de regulă, tot în comun de către ambii părinți, așa cum prevede art. 397 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Procedura
Mențiunea în actul de căsătorie
Refuzul ofițerului de stare civilă sau notarului public
Condiții
Continuarea acțiunii de divorț
Condițiile divorțului
Data desfacerii căsătoriei
Numele de familie după căsătorie
Drepturile soțului divorțat
Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori
Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte
Exercitarea autorității părintești de către alte persoane
Locuința copilului după divorț
Drepturile părintelui separat de copil
Stabilirea contribuției părinților
Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri
Modurile de stabilire a filiației
Dovada filiației
Posesia de stat
Reviste:
Aprecieri privind drepturile și îndatoririle părintelui în situația în care, după divorț, autoritatea părintească se exercită în mod unilateral de către celălalt părinte
Conflict de competență. Acțiune de divorț. Renunțare la judecata acțiunii principale
Exercitarea autorității părintești în lumina dispozițiilor noului Cod civil
Exercitarea autorității părintești în comun. Exercițiul exclusiv al autorității părintești. Întreținere în natură, cât și prin plata unei sume de bani
Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte (I)
Exercitarea autorității părintești după divorț
Exercițiul autorității părintești în condițiile existenței unui ordin de protecție
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Autoritatea părintească
1. Desfacerea căsătoriei. Exercitarea autorității părintești în mod exclusiv de către unul dintre părinți. Motive temeinice
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Exercitarea autorității părintești după divorț
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
;
se încarcă...