Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Desfacerea căsătoriei - Efectele divorțului -
§2.
Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți

Numele de familie după căsătorie

Art. 383. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (9), Modele (6), Librăria Indaco (5)

(1) La desfacerea căsătoriei prin divorț, soții pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. Instanța ia act de această înțelegere prin hotărârea de divorț. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia dintre soți sau de interesul superior al copilului, instanța poate să încuviințeze ca soții să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, chiar în lipsa unei înțelegeri între ei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1), Comentarii expert (1)

(3) Dacă nu a intervenit o înțelegere sau dacă instanța nu a dat încuviințarea, fiecare dintre foștii soți poartă numele dinaintea căsătoriei. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Drepturile soțului divorțat

Art. 384. - Jurisprudență, Doctrină (5)

(1) Divorțul este considerat pronunțat împotriva soțului din a cărui culpă exclusivă s-a desfăcut căsătoria.

(2) Soțul împotriva căruia a fost pronunțat divorțul pierde drepturile pe care legea sau convențiile încheiate anterior cu terții le atribuie acestuia. Doctrină (3)

(3) Aceste drepturi nu sunt pierdute în cazul culpei comune sau al divorțului prin acordul soților. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Efectele desf. căsăt. cu privire la numele dobândit prin căsăt. Condiț. pentru păstrarea numelui dobândit la încheierea căsăt. - Mădălina Moceanu
Simplul fapt că un soț a purtat mai mulți ani numele de familie al celuilalt soț și că toate actele care îl priveau conțin acest nume nu constituie motive temeinice, justificate de interesul său pentru păstrarea numelui de familie în caz de divorț, deoarece în acest caz s-ar depăși intenția legiuitorului.
Extras din Decizia civilă nr. 117/29.01.2013, Curtea de Apel Timișoara, Secția I civilă –complet specializat de familie și minori, www.portal.just.ro
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În ceea ce privește efectele nepatrimoniale ale divorțului, în special problema referitoare la numele de familie după desfacerea căsătoriei, art. 383 noul C. civ. păstrează, în mare parte, reglementarea din art. 40 Codul familiei. Precizăm, însă, că se observă odetaliere în privința motivelor care pot justifica, pentru oricare dintre soți, păstrarea numelui purtat în timpul căsătoriei, întemeiate pe interesul superior al copilului ori al unuia dintre soți. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    a) Efecte nepatrimoniale. Detaliind, cu referire la sfera relațiilor nepatrimoniale generate de căsătoria desființată, soțul de bună-credință va avea situația de soț dintr-o căsătorie valabil încheiată, dar desfăcută prin divorț – subînțelegem, în lipsa unei mențiuni exprese în acest sens în cuprinsul alin. (1) din art. 304 C. civ.. Întrucât legea nu invită la aplicarea prin analogie adispozițiilor din materia divorțului, soțul de bună-credință nu se poate prevala de prevederile referitoare la numele de familie după divorț (art. 383 C. civ..) pentru a-și păstra numele de familie comun purtat în timpul căsătoriei nule sau anulate. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    I. numele de familie – potrivit art. 383 C. civ.., soții pot conveni: [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precizări introductive. Evident, problema aplicării art. 383 noul C. civ. se pune numai în măsura în care soții și-au schimbat, prin căsătorie, numele de familie, fie luând unul numele celuilalt, fie optând pentru a purta numele lor reunite, fie în situația în care unul dintre ei și-a păstrat numele dinaintea căsătoriei, iar celălalt a luat numele lor reunite (a se vedea supra art. 282 noul C. civ.). Textul face însă referire exclusiv la divorțul pe cale judiciară astfel încât, având în vedere că și divorțul pe cale administrativă sau notarială produce aceleași efecte cu privire la nume, este necesar să se precizeze în ce măsură art. 383 este aplicabil și în cazul acestui din urmă tip de divorț. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Tot astfel, în cazul desființării căsătoriei pentru motive de nulitate absolută sau nulitate relativă și în caz de divorț, dacă cel puțin unul din soți și-a modificat numele prin încheierea căsătoriei, iar soții nu au convenit sau instanța nu aîncuviințat, după caz, ca aceștia să continue să poarte numele astfel dobândit (art. 383 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Locuința familiei
Alegerea regimului matrimonial
Modificarea convențională
Modificarea judiciară
Dispoziții generale
Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Divorțul din culpă
Divorțul din cauza stării sănătății unui soț
Data desfacerii căsătoriei
Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori
Dispoziții generale
Prezumția de paternitate
Recunoașterea copilului
Acțiuni privind filiația
Persoanele care pot fi adoptate
Persoanele care pot adopta
Consimțământul la adopție
Dispoziții comune
Reviste:
Considerații privind divorțul soților prin procedura notarială
Procedura divorțului în reglementarea noului Cod de procedură civilă
Procedura divorțului. Dispoziții comune
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Considerații privind aplicarea principiului ocrotirii "interesului superior al copilului" în caz de divorț al părinților săi
Exercitarea autorității părintești în comun. Exercițiul exclusiv al autorității părintești. Întreținere în natură, cât și prin plata unei sume de bani
1. Stabilirea exercitării autorității părintești. Interesul superior al minorului
Desfacerea căsătoriei în baza acordului părților. Înțelegere cu privire la cuantumul pensiei de întreținere datorată minorei de tată. Exercitarea autorității părintești în comun. Divorțul pronunțat anterior intrării în vigoare a noului Cod civil produce efectele stabilite de legea în vigoare la data când s-a pronunțat hotărârea rămasă irevocabilă. Divorț care se află pe rol într-o cale de atac ordinară, respectiv în apel, divorțul nefiind încă pronunțat. Aplicarea prevederilor noului Cod civil relațiilor dintre părinți și copii
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei, ediția 6
Modele:
Acțiune de divorț, prin care se cere și încredințarea copiilor, păstrarea numelui de familie, împărțirea bunurilor comune și atribuirea spațiului locativ.
Cerere de divorț.
Acțiune de divorț prin acordul soților
Acțiune de divorț din culpă^1, pentru motive temeinice
Acțiune de divorț din culpa exclusivă a reclamantului (după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani)
Acțiune de divorț din cauza stării sănătății unui soț
Referințe în cărți:
Desfacerea căsătoriei prin divorț
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Atributele de identificare ale persoanei fizice
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
;
se încarcă...