Efectele divizării | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana juridică - Reorganizarea persoanei juridice -
Efectele divizării

Art. 237. - Jurisprudență, Doctrină (4)

(1) Patrimoniul persoanei juridice care a încetat de a avea ființă prin divizare se împarte în mod egal între persoanele juridice dobânditoare, dacă prin actul ce a dispus divizarea nu s-a stabilit o altă proporție. Reviste (1), Doctrină (2)

(2) În cazul divizării parțiale, când o parte din patrimoniul unei persoane juridice se desprinde și se transmite unei singure persoane juridice deja existente sau care se înființează în acest mod, reducerea patrimoniului persoanei juridice divizate este proporțională cu partea transmisă. Reviste (1)

(3) În cazul în care partea desprinsă se transmite mai multor persoane juridice deja existente sau care se înființează în acest mod, împărțirea patrimoniului între persoana juridică față de care s-a făcut desprinderea și persoanele juridice dobânditoare se va face potrivit dispozițiilor alin. (2), iar între persoanele juridice dobânditoare, împărțirea părții desprinse se va face potrivit dispozițiilor alin. (1), ce se vor aplica în mod corespunzător. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Vechea reglementare se găsea în art. 41 alin. (2) și art. 42 din Decretul nr. 31/1954.Dizolvarea este de două feluri: a) totală, atunci când patrimoniul persoanei juridice este împărțit între alte persoane juridice, iar aceasta își încetează existența sau b) parțială, când este desprinsă doar oparte din patrimoniul persoanei juridice, aceasta continuând să existe. În cazul divizării totale, în lipsă de stipulație expresă, patrimoniul persoanei juridice este împărțit în mod egal. În cazul divizării parțiale, reducerea patrimoniului persoanei juridice divizate va fi proporțională cu partea transmisă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Efectele patrimoniale. Patrimoniul persoanei juridice care a încetat să existe prin divizare se împarte în mod egal între persoanele juridice dobânditoare, dacă prin actul ce a dispus divizarea nu s-a stabilit o altă proporție. Împărțirea are în vedere atât bunurile și drepturile, cât și datoriile. Împărțirea acestora, în caz de divizare a persoanelor juridice de drept privat, este rezultatul convenției între membrii (asociații, acționarii) persoanei juridice. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Consecința imediată a divizării totale este aceea că persoana juridică supusă acestei operațiuni își încetează activitatea, iar drepturile și obligațiile care i-au aparținut vor fi preluate de persoanele juridice primitoare ale fracțiunilor de patrimoniu(444). 
    Din acest punct de vedere, efectele divizării totale pot fi sintetizate astfel: 
   a) Personalitatea juridică a subiectului supus divizării totale încetează. Ca urmare a acestui fapt, patrimoniul persoanei juridice care a încetat a avea ființă prin divizare se împarte în mod egal între persoanele juridice dobânditoare, dacă prin actul prin care s-a dispus divizarea nu s-a stabilit o altă proporție [art. 237 alin. (1) NCC]; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Consecința imediată a divizării totale este aceea că persoana juridică supusă acestei operații își încetează activitatea, iar drepturile și obligațiile care i-au aparținut vor fi preluate de persoanele juridice primitoare ale fracțiunilor de patrimoniu (P. Trușcă, op. cit., p. 471). 
   2. În situația unei divizări totale a societății comerciale, un eventual schimb de acțiuni sau părți sociale ale societăților beneficiare cu acțiuni/părți sociale ale societății divizate nu este posibil, datorită transmiterii integrale a patrimoniului acesteia, cu consecința dispariției sale. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    În cazul divizării totale, patrimoniul persoanei juridice care încetează se împarte în mod egal între persoanele juridice dobânditoare, dacă prin actul ce adispus divizarea nu s-a stabilit oaltă proporție [art. 237 alin. (1) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Sediul persoanei juridice
Schimbarea denumirii și sediului
Dovada denumirii și sediului
Alte atribute de identificare
Mențiuni obligatorii
Noțiune
Modurile de reorganizare
Fuziunea
Efectele fuziunii
Divizarea
Efectele divizării
Întinderea răspunderii în caz de divizare
Repartizarea contractelor în caz de divizare
Încetarea unor contracte
Transformarea persoanei juridice
Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Opoziții
Încheierea logodnei
Ruperea logodnei
Restituirea darurilor
Răspunderea pentru ruperea logodnei
Reviste:
Au terții un veșmânt logic comun în Codul civil?
Doctrină:
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...