Durata capacității de folosință | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea civilă a persoanei fizice - Capacitatea de folosință -
Durata capacității de folosință

Art. 35. - Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (4), Librăria Indaco (2)

Capacitatea de folosință începe la nașterea persoanei și încetează odată cu moartea acesteia. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 35 
    . Reglementarea constă în reluarea dispozițiile art. 7 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Începutul capacității de folosință. Existența biologică a persoanei este aceea care determină durata capacității sale de folosință. Sub acest aspect, în doctrină se vorbește despre „frontierele temporale” ale persoanei (J. Rochfeld, Les grandes notions, p. 24). 
    Începutul capacității de folosință a persoanei fizice este marcat de momentul nașterii persoanei. Până la naștere copilul nu are o individualitate distinctă, ci este doar o parte a sistemului biologic al mamei (pars viscerum matris). Embrionul sau fetusul (distincția se face în funcție de stadiul de dezvoltare a copilului nenăscut) nu au o existență autonomă, nu sunt ființe umane desăvârșite și, ca urmare, nu au personalitate juridică. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    12.Începutul capacității de folosință. Începutul capacității de folosință este marcat de momentul nașterii persoanei. Aceasta este regula enunțată de art. 35 teza I C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Fiecare om dobândește prin nașterea sa capacitatea de folosință; orice om venind în această lume devine subiect de drept, are personalitate juridică. Aceasta înseamnă că data începutului capacității civile de folosință a persoanei fizice este, de regulă, data nașterii (O. Ungureanu, C. Jugastru, op. cit., p. 63). 
   2. Data nașterii are o importanță teoretică și practică deosebită, deoarece de la această dată vorbim de un nou subiect de drept, cu aptitudinea de a avea drepturi și obligații civile. Data nașterii se dovedește cu actul de stare civilă, care este registrul de nașteri și certificatul de naștere, indiferent dacă înregistrarea a fost făcută în termen sau tardivă (E. Lupan, I. Sabău-Pop, op. cit., p. 30). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Noțiune
Durata capacității de folosință
Drepturile copilului conceput
Noțiune
Începutul capacității de exercițiu
Situația minorului căsătorit
Capacitatea de exercițiu anticipată
Capacitatea de exercițiu restrânsă
Regimul unor acte ale minorului
Lipsa capacității de exercițiu
Sancțiune
Frauda comisă de incapabil
Reviste:
Autoritatea părintească
Capacitatea procesuală de folosință
Aderarea României la Uniunea Europeană - factor de dinamizare a procesului de înnoire legislativă, cu privire specială asupra dreptului privat român
Protecția drepturilor nepatrimoniale cu privire specială asupra drepturilor personalității în concepția C. civ.*
Lipsa capacității procesuale de folosință. Analiză teoretică și practică judiciară
Arhitectura procesului civil din perspectiva doctrinei civile, a Codului civil și a Codului de procedură civilă
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Atributele de identificare ale persoanei fizice
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
;
se încarcă...