Durata autorității părintești | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Autoritatea părintească - Dispoziții generale -
Durata autorității părintești

Art. 484. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

Autoritatea părintească se exercită până la data când copilul dobândește capacitatea deplină de exercițiu.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
    Reținem corectă soluția propusă, însă motivarea acesteia ar fi aceea că, odată cu dobândirea capacității depline de exercițiu, minorul căsătorit va ieși de sub autoritatea părintească (art. 484 noul C. civ.), iar răspunderea părinților săi ar fi lipsită de orice temei1040. 
    1040 P. Vasilescu, op. cit., p. 640-641.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Dispozițiile generale privind autoritatea părintească preiau parte din prevederile Legii nr. 272/2004, referitoare la: consacrarea principiului interesului superior al copilului (existent, de altfel, cu titlu de exemplu, și în art. 263, 272, 398, 452, 472 noul C. civ.) – alin. (2) al art. 483 noul C. civ., cu referire la art. 2 și art. 31 alin. (2) din Legea nr. 272/2004; soluționarea neînțelegerilor dintre părinți – art. 486 noul C. civ., cu referire la art. 31 alin. (3) din legea mai sus menționată. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    93 Deși dezirabilă, ideea incidenței cerințelor speciale ale căsătoriei minorului și pentru cazul celui având capacitate deplină de exercițiu nu poate fi susținută cu argumente de text. Credem că ar fi binevenită o precizare legală expresă, similară aceleia cuprinse în art. 413-6 C. civ..fr., potrivit căreia deși minorul emancipat este deplin capabil, asemenea unui major, în cazul căsătoriei și al adopției îi sunt aplicabile aceleași reguli ca și minorului neemancipat. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Limita temporală a autorității părintești. Potrivit art. 38 noul C. civ., capacitatea deplină de exercițiu se dobândește, ca regulă, când persoana devine majoră, adică la împlinirea vârstei de 18 ani. Capacitatea deplină de exercițiu se poate dobândi însă și înainte de împlinirea vârstei de 18 ani: fie prin căsătoria minorului (art. 39 noul C. civ.), fie prin recunoașterea, pe cale judiciară, a capacității depline de exercițiu a minorului care a împlinit vârsta de 16 ani (art. 40 noul C. civ.). Oricare dintre cele trei momente poate marca încetarea autorității părintești.

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   506. Durata autorității părintești. Autoritatea părintească se exer­cită atât timp cât copilul este minor. Ca atare, ea va înceta în urmă­toarele situații: 
   - când copilul împlinește vârsta de 18 ani; 
   - când copilul se căsătorește înainte de împlinirea vârstei de 18 ani; 
   - când pentru motive temeinice minorului i se recunoaște de către instanța de tutelă în condițiile art. 40 NCC capacitatea de exercițiu deplină. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dovada căsătoriei
Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Luarea deciziilor de către soți
Îndatoririle soților
Independența soților
Schimbarea numelui de familie
Noțiune
Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Afinitatea
Autoritatea părintească
Durata autorității părintești
Îndatorirea de respect
Neînțelegerile dintre părinți
Conținutul autorității părintești
Îndatoririle specifice
Măsurile disciplinare
Drepturile părintelui minor
Religia copilului
Numele copilului
Supravegherea copilului
Relațiile sociale ale copilului
Reviste:
Autoritatea părintească
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Doctrină:
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
;
se încarcă...