Drepturile și îndatoririle personale ale soților | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Căsătoria -
CAPITOLUL V
Drepturile și îndatoririle personale ale soților Puneri în aplicare (1)

Reglementarea raporturilor personale dintre soți

Art. 307. - Reviste (1), Doctrină (4), Modele (8)

Dispozițiile prezentului capitol se aplică raporturilor personale dintre soți, oricare ar fi regimul lor matrimonial.

Luarea deciziilor de către soți

Art. 308. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (8), Librăria Indaco (2)

Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria.

Îndatoririle soților

Art. 309. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (7), Librăria Indaco (2)

(1) Soții își datorează reciproc respect, fidelitate și sprijin moral. Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (1)

(2) Ei au îndatorirea de a locui împreună. Pentru motive temeinice, ei pot hotărî să locuiască separat. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (3)

Independența soților

Art. 310. - Reviste (2), Doctrină (7)

Un soț nu are dreptul să cenzureze corespondența, relațiile sociale sau alegerea profesiei celuilalt soț.

Schimbarea numelui de familie

Art. 311. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Modele (7)

(1) Soții sunt obligați să poarte numele declarat la încheierea căsătoriei. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Dacă soții au convenit să poarte în timpul căsătoriei un nume comun și l-au declarat potrivit dispozițiilor art. 281, unul dintre soți nu poate cere schimbarea acestui nume pe cale administrativă decât cu consimțământul celuilalt soț. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Drepturile și îndatoririle personale ale soților, existente și în sistemul Codului familiei (art. 25-28), iau naștere din chiar momentul încheierii căsătoriei și independent de regimul matrimonial ales, acestea referindu-se la: 
    a) egalitatea dintre soți în luarea deciziilor (art. 308 noul C. civ.); 
    b) obligația reciprocă asoților de sprijin moral, respect și fidelitate [art. 309 alin. (1) noul C. civ.]; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Analogia cu dispozițiile din materia căsătoriei referitoare la drepturile și îndatoririle soților nu poate intra în discuție; logodna nu se poate „împrumuta” peste ceea ce ise permite în mod expres, anume condițiile de fond ale căsătoriei, afară de avizul medical și autorizarea instanței de tutelă. Îndatorirea de fidelitate, de respect, de sprijin moral, de alocui împreună [art. 309 alin. (1) și (2) C. civ..] sunt explicit atașate calității de soț (art. 307 C. civ..) ; la fel și categoria drepturilor și obligațiilor patrimoniale, de pildă, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei (art. 313 C. civ..), chiar dacă înainte de căsătorie s-ar fi încheiat oconvenție matrimonială [art. 330 alin. (2) C. civ..]. Bunurile dobândite împreună în timpul logodnei sunt guvernate de regulile dreptului comun, cu mențiunea că în privința bunului stăpânit în comun coproprietatea (proprietatea comună pe cote-părți) se prezumă până la proba contrară (art. 633 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Caracter general. Statutul de soț înzestrează pe fiecare din membrii cuplului conjugal cu drepturi și îndatoriri de natură personală ce iau naștere de plin drept din momentul încheierii căsătoriei: îndatorirea de respect, de fidelitate, de sprijin moral, precum și îndatorirea de alocui împreună (art. 309 noul C. civ.); în ipostază dinamică, echilibrul drepturilor și îndatoririlor reciproce dintre soți este vegheat de principii simple și concise: luarea deciziilor de comun acord de către soți (art. 308 noul C. civ.) și independența soților (art. 310 noul C. civ.). Dispozițiile privitoare la numele soților în timpul căsătoriei (art. 311 noul C. civ.), de asemenea inserate în secțiunea dedicată drepturilor și îndatoririlor personale ale soților, oarecum discordant în context, este mai degrabă oconsecință, în sensul comun al termenului, decât un efect al căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Potrivit art. 48 pct. 1 din Constituția României, soții au drepturi și obligații egale în ceea ce privește relațiile dintre ei și în exercițiul drepturilor părințești. 
   2. Reglementările legale privitoare la drepturile și îndatoririle soților, la luarea deciziilor de către aceștia, la independența lor sunt aplicabile identic soților, indiferent de regimul matrimonial ales. Cu alte cuvinte, soții vor avea aceleași drepturi și aceleași îndatoriri fie că au optat pentru regimul comunității legale, fie că au ales regimul comunității convenționale sau pe cel al separației de bunuri. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Analogia cu dispozițiile din materia căsătoriei referitoare la drepturile și îndatoririle soților nu poate intra în discuție; logodna nu se poate „împrumuta” peste ceea ce ise permite în mod expres, anume condițiile de fond ale căsătoriei, afară de avizul medical și autorizarea instanței de tutelă. Îndatorirea de fidelitate, de respect, de sprijin moral, de alocui împreună [art. 309 alin. (1) și (2) C. civ..] sunt explicit atașate calității de soț (art. 307 C. civ..) ; la fel și categoria drepturilor și obligațiilor patrimoniale, de pildă, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua încheierii căsătoriei (art. 313 C. civ..), chiar dacă înainte de căsătorie s-ar fi încheiat oconvenție matrimonială [art. 330 alin. (2) C. civ..]. Bunurile dobândite împreună în timpul logodnei sunt guvernate de regulile dreptului comun, cu mențiunea că în privința bunului stăpânit în comun coproprietatea (proprietatea comună pe cote-părți) se prezumă până la proba contrară (art. 633 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Înființarea persoanei juridice
Capacitatea civilă a persoanei juridice
Identificarea persoanei juridice
Reorganizarea persoanei juridice
Încetarea persoanei juridice
Logodna
Încheierea căsătoriei
Formalități ulterioare încheierii căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Drepturile și îndatoririle personale ale soților
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Filiația
Adopția
Dispoziții generale
Drepturile și îndatoririle părintești
Exercitarea autorității părintești
Decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Dispoziții generale
Reviste:
Relații de familie. Noutăți și precizări
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Respingere sesizare. Infracțiunea de proxenetism
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Caracterele juridice ale regimului primar imperativ - elemente definitorii ale unui mecanism aflat la baza tuturor regimurilor matrimoniale
Exercitarea și limitele de exercitare ale drepturilor și obligațiilor nepatrimoniale ale soților
Partajul bunurilor comune în devălmășie în timpul regimurilor matrimoniale de comunitate
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Principiile dreptului familiei versus parteneriatul civil. De la tradiție la modernism?/Les principes du droit de la famille contre le partenariat civil. À Partir de la tradition au modernisme?/Principles of the family law versus civil partnership. From tradition to modernism?
Modalități de exercitare a dreptului de opțiune matrimonială
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Modele:
Convenție matrimonială între soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegearea regimului separației de bunuri
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
;
se încarcă...