Drepturile părintelui minor | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Autoritatea părintească - Drepturile și îndatoririle părintești -
Drepturile părintelui minor

Art. 490. - Reviste (6), Doctrină (6)

(1) Părintele minor care a împlinit vârsta de 14 ani are numai drepturile și îndatoririle părintești cu privire la persoana copilului. Reviste (1)

(2) Drepturile și îndatoririle cu privire la bunurile copilului revin tutorelui sau, după caz, altei persoane, în condițiile legii. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În ceea ce privește drepturile și îndatoririle părintești, acestea nu sunt cu mult diferite de cele existente în reglementarea coroborată adispozițiilor Codului familiei (art. 100-107) și ale Legii nr. 272/2004 (art. 8, 25, 28, 32, 62). 
    Subliniem, însă, câteva aspecte de noutate: 
    a) consacrarea expresă afaptului că părintele minor, care aîmplinit 14 ani, are numai drepturile și îndatoririle părintești cu privire la persoana copilului, nu și pe cele referitoare la bunurile acestuia (pentru acestea din urmă, ase vedea și art. 62 din Legea nr. 272/2004); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    În al doilea rând, având ca unică indicație „timpul minorității” copilului, problema reprezentării legale aminorului cu capacitate restrânsă de exercițiu poate primi soluții contradictorii: într-o interpretare, s-ar putea susține că, întrucât el nu este major, iar art. 433 alin. (1) C. civ.. nu distinge, acțiunea va fi pornită prin reprezentantul său legal; într-o altă interpretare, observând că potrivit art. 425 alin. (1) C. civ.. acțiunea în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei poate fi pornită în numele copilului minor de către mamă chiar dacă este minoră, iar conform art. 490 C. civ.., părintele minor care aîmplinit vârsta de 14 ani are, față de copilul său (numai) drepturile și îndatoririle părintești cu privire la persoana copilul său, și recurgând la un principiu de drept de maximă generalitate – cine poate mai mult, poate și mai puțin – s-ar putea afirma că din moment ce mamei minore ise recunoaște dreptul de aporni acțiunea în stabilirea paternității copilului său, de vreme ce și minorului având 14 ani împliniți ise recunoaște exercițiul drepturilor privitoare la persoana copilului său, cu atât mai mult trebuie să ise recunoască aptitudinea de aexercita drepturi legate de propria sa persoană; în ce ne privește, conchidem în sensul că minorul având capacitate restrânsă de exercițiu își poate exercita personal dreptul la acțiune în tăgada paternității. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Situația părintelui minor. Per a contrario față de textul art. 490 noul C. civ., părintele minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu are drepturi și îndatoriri nici cu privire la persoana copilului său, nici cu privire la bunurile acestuia, deci nu este titular al drepturilor părintești. Copilul părintelui care nu a împlinit 14 ani urmează să beneficieze de protecție (dacă aceasta nu poate fi acordată nici de celălalt părinte) prin numirea unui tutore sau prin luarea unei alte măsuri de protecție. În contextul în care ipoteza art. 110 noul C. civ. referitor la cazurile de instituire a tutelei nu cuprinde și situația de față – în care, fără a interveni decăderea, pedeapsa penală a interzicerii drepturilor părintești sau punerea sub interdicție judecătorească, părinții copilului sunt totuși lipsiți de autoritatea părintească –, măsura plasamentului în familia extinsă sau substitutivă pare să fie singura soluție posibilă pentru copilul născut din părinți care nu au împlinit 14 ani: art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 interzice alte forme de plasament (în servicii de tip rezidențial) până la vârsta de 3 ani. Rămâne ca practica să stabilească, până la o eventuală intervenție a legiuitorului, dacă instituirea tutelei poate constitui o soluție posibilă, prin extinderea cazurilor de instituire a tutelei la toate situațiile în care părinții sunt lipsiți de drepturile părintești. Ca o măsură de protecție suplimentară atât a părintelui minor care nu a împlinit 14 ani, dar în același timp și a copilului acestuia, Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, republicată (M.Of. nr. 259 din 19 aprilie 2012), instituie interdicția adopției copilului ai cărui părinți firești nu au împlinit 14 ani (art. 10). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Autoritatea părintească este scindată în cazul în care părintele copilului este un minor care aîmplinit vârsta de 14 ani. Potrivit art. 490 C. civ.., acest părinte are numai drepturile și îndatoririle părintești cu privire la persoana copilului, în vreme ce drepturile și îndatoririle cu privire la bunurile acestuia din urmă revin tutorelui sau, după caz, altei persoane, în condițiile legii. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Dacă părintele minor are vârsta sub 14 ani, el este lipsit total de capacitate de exercițiu, astfel că nu poate avea exercițiul drepturilor și îndatoririlor părintești nici cu privire la persoana copilului și nici cu privire la bunurile acestuia. În acest caz se va institui tutela, tutorele fiind cel care are drepturi și îndatoriri cu privire la persoana minorului și la bunurile acestuia. 
    Dacă minorul are doi părinți, putem distinge între: [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Noțiune
Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Afinitatea
Autoritatea părintească
Durata autorității părintești
Îndatorirea de respect
Neînțelegerile dintre părinți
Conținutul autorității părintești
Îndatoririle specifice
Măsurile disciplinare
Drepturile părintelui minor
Religia copilului
Numele copilului
Supravegherea copilului
Relațiile sociale ale copilului
Înapoierea copilului de la alte persoane
Locuința copilului
Schimbarea locuinței copilului
Schimbarea felului învățăturii ori al pregătirii profesionale
Obligația de întreținere
Independența patrimonială
Reviste:
Opinii privind drepturile și îndatoririle părintești ale părintelui minor conform art. 490 C. Civ.
Autoritatea părintească
Considerații în legătură cu drepturile și îndatoririle părintești (I)
Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți și privarea de facto de exercițiul autorității părintești în cazul răpirii internaționale de minori/L'exercice de l'autorite parentale conjointement par les deux parents et la privation de facto de l'exercice de l'autorite parentale dans l'affaire d'enlèvement d'enfants/Jointly exercising the parental authority by both parents and de facto deprivation of the exercise of the parental authority in the case of international child abduction
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...