Drepturile copilului conceput | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Capacitatea civilă a persoanei fizice - Capacitatea de folosință -
Drepturile copilului conceput

Art. 36. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (9), Librăria Indaco (2)

Drepturile copilului sunt recunoscute de la concepțiune, însă numai dacă el se naște viu. Dispozițiile art. 412 referitoare la timpul legal al concepțiunii sunt aplicabile. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 36  
    Alineatul (1) corespunde dispozițiilor art. 7 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954.Potrivit reglementărilor actuale, timpul legal al concepțiunii este prevăzut la art. 61 Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Capacitatea civilă de folosință apersoanei juridice este specială și revine titularului de la data dobândirii personalității juridice. Persoanele juridice supuse înregistrării (adică înscrierii, înmatriculării sau, după caz, oricărei alte formalități de publicitate prevăzute de lege) pot avea drepturi și obligații, adică au capacitate de folosință de la data respectivă. Persoanele juridice nesupuse înregistrării au această capacitate de la data actului de înființare, de la data autorizării constituirii lor sau de la data îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzută de lege A se vedea art. 205 alin. (2) noul C. civ... Cu toate acestea, persoanele juridice supuse înregistrării pot să dobândească drepturi și să-și asume obligații chiar de la data actului de înființare, însă numai în măsura necesară pentru ca persoana juridică să ia ființă în mod valabil A se vedea art. 205 alin. (3) noul C. civ... Capacitatea de folosință apersoanei juridice încetează odată cu desființarea ei. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    36 Dispozițiile art. 36, 53 și 208 noul C. civ. sunt aplicabile. Astfel, drepturile copilului sunt recunoscute de la concepțiune, însă numai dacă el se naște viu. Dispozițiile art. 412 noul C. civ. referitoare la timpul legal al concepțiunii sunt aplicabile[art. 36 noul C. civ.]. Cel dispărut este socotit afi în viață, dacă nu aintervenit ohotărâre declarativă de moarte rămasă definitivă [art. 53 noul C. civ.]. Articolul 208 noul C. civ. este analizat mai jos, în cadrul acestei secțiuni (2.Capacitatea de amoșteni). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    Fiind considerat că există, conform art. 36 noul C. civ., copilul conceput poate fi beneficiarul dreptului de uzufruct, cu condiția să se nască viu. Tot astfel, în temeiul [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    801 Dacă ținem seama de cazurile în care este permisă mărturisirea de maternitate, ipoteza rămâne totuși mai curând teoretică, fiind greu de imaginat că un copil recunoscut de mamă înainte de naștere nu va fi înregistrat în registrul stării civile sau că înregistrarea se va face cu mențiunea „născut din părinți necunoscuți”. A se vedea și A. Ionașcu, în A. Ionașcu, M. Mureșan, M.N. Costin, V. Ursa, Filiația..., op. cit., p. 26; I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, op. cit., p. 324-325.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Noțiune
Durata capacității de folosință
Drepturile copilului conceput
Noțiune
Începutul capacității de exercițiu
Situația minorului căsătorit
Capacitatea de exercițiu anticipată
Capacitatea de exercițiu restrânsă
Regimul unor acte ale minorului
Lipsa capacității de exercițiu
Sancțiune
Frauda comisă de incapabil
Regimul nulității
Reviste:
Publicitatea drepturilor, a actelor și a faptelor juridice
Aderarea României la Uniunea Europeană - factor de dinamizare a procesului de înnoire legislativă, cu privire specială asupra dreptului privat român
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil - Donația (art. 1011-1033)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Moștenirea în noul Cod civil - Studii teoretice și practice - Ediția a II-a, revăzută și adăugită
Drept civil. Persoanele
;
se încarcă...