Dreptul la propria imagine | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente - Respectul vieții private și al demnității persoanei umane -
Dreptul la propria imagine

Art. 73. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (4), Librăria Indaco (4)

(1) Orice persoană are dreptul la propria imagine. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfățișării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispozițiile art. 75 rămân aplicabile. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 73  
    Reglementarea conturează dreptul la propria imagine ca incluzând dreptul asupra propriei înfățișări fizice și asupra propriei voci în virtutea cărora persoana are dreptul exclusiv de a autoriza reproducerea și utilizarea acestora. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Noțiune 
    1.Dreptul la imagine. Dreptul la imagine are un fundament constituțional, art. 30 alin. (6) din legea fundamentală prevăzând că „libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară apersoanei și nici dreptul la propria imagine.” 
    În jurisprudența CEDO dreptul la imagine este ocomponentă adreptului la respectarea vieții private, reglementat de art. 8 din Convenție ce are ca scop protejarea identității persoanei, asferei vieții sale intime, arelațiilor sale personale, alibertății sexuale (a se vedea C. Bîrsan, Convenția europeană adrepturilor omului, p. 612). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Noul Cod civil areglementat dreptul la viață privată prin art. 71 C. civ.. și art. 74 C. civ.. și distinct, prin art. 73 C. civ.., dreptul la propria imagine. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Această componentă a vieții private are ca scop protejarea identității persoanei, a sferei vieții sale intime, a relațiilor sale personale, a libertății sexuale (C. Bîrsan, op. cit., p. 612). 
   2. Dreptul la propria imagine, care la origine a fost opera jurisprudenței, este un drept al personalității, un drept primordial pentru fiecare de a sustrage altuia reprezentarea persoanei sale. Această facultate a persoanei de a cenzura folosința imaginii sale se fundamentează pe autonomia individuală; ea protejează persoana în libertatea și intimitatea sa și uneori chiar în securitatea sa (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 51). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Intervențiile asupra caracterelor genetice
Inviolabilitatea corpului uman
Examenul caracteristicilor genetice
Interzicerea unor acte patrimoniale
Intervențiile medicale asupra unei persoane
Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Sesizarea instanței judecătorești
Dreptul la libera exprimare
Dreptul la viața privată
Dreptul la demnitate
Dreptul la propria imagine
Atingeri aduse vieții private
Limite
Prezumția de consimțământ
Prelucrarea datelor personale
Respectul datorat persoanei decedate
Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Respectarea voinței persoanei decedate
Prelevarea de la persoanele decedate
Dreptul la nume
Structura numelui
Reviste:
Daune morale. Articole defăimătoare publicate în mass media. Modificarea cererii de chemare în judecată cu depășirea termenului legal. Lipsa capacității de folosință a cotidienelor on-line. Calitatea procesuală pasivă a comitentului
Dreptul la propria imagine în noul C. civ.*
CEDO vs. Noul Cod Civil - încălcarea dreptului la viața privată
Dreptul la propria imagine - o cauză regală sau despre cum putem valorifica (pe plan intern) jurisprudența străină
6. Considerații privind taxa judiciară de timbru aferentă acțiunilor vizând daunele morale*
Dreptul la propria imagine din perspectiva componentei sale patrimoniale
Dreptul la libera exprimare - drept subiectiv și limită a dreptului la viața privată
Avocatul Poporului va investiga cazul femeii a cărei poză a fost folosită de Jandarmerie în pliante, fără acordul ei
Studiu de caz - Răspunderea pentru fapta proprie a administratorului unei SRL. Cumulul răspunderii civile cu răspunderea penală
Contravențiile la regimul juridic al serviciilor funerare care nu sunt sancționate cu anularea autorizației sanitare de funcționare (I)
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Drept civil. Persoanele
Cum să comunici în mod legal sau dreptul publicității
Dreptul la propria imagine. O perspectivă practică
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
Legislație conexă :
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
;
se încarcă...