Dreptul la nume | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Identificarea persoanei fizice - Numele -
Dreptul la nume

Art. 82. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (6), Comentarii expert (1)

Orice persoană are dreptul la numele stabilit sau dobândit, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Legea privind stabilirea dreptului la nume - Marian Orzață
Conform art. 7 pct. 1. din Convenția O.N.U. privind drepturile copilului ratificată prin Legea nr. 18/1990, copilul se înregistrează imediat după nașterea sa și are, prin naștere, dreptul la un nume, dreptul de a dobândi o cetățenie și, în măsura posibiliului, dreptul de a-și cunoaște părinții și de a fi îngrijit de aceștia.
De asemenea, conform art. 2576 din Codul civil, numele persoanei este cârmuit de legea sa națională. Cu toate acestea, stabilirea numelui copilului la naștere este cârmuită, la alegere, fie de legea statului a cărui cetățenie comună o au atât părinții, cât și copilul, fie de legea statului unde copilul s-a născut și locuiește de la naștere. Ocrotirea împotriva actelor de încălcare a dreptului la nume, săvârșite în România, este asigurată potrivit legii române.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 82 În acest articol sunt reluate prevederile art. 12 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Legiuitorul, și nu doar cel român, evită să definească familia, în schimb termenul este prezent în tot cuprinsul Codului în contexte diferite și cu (sub)înțelesuri „specializate”, impregnate de specificul materiei. Astfel, potrivit art. 71 alin. (2) C. civ.., „nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viața intimă, personală sau de familie”, conform art. 82 C. civ.., „numele cuprinde numele de familie și prenumele”, consiliul de familie se constituie, în lipsă de rude sau afini ai copilului, prevede art. 125 alin. (1) teza aII-a C. civ.., din „alte persoane care au avut legături de prietenie cu părinții minorului sau care au manifestat interes pentru situația acestuia”, în sensul art. 749 C. civ.., dreptul de uz „este dreptul unei persoane de afolosi lucrul altuia și de a-i culege fructele naturale și industriale pentru nevoile proprii și ale familiei sale”, art. 1141 C. civ.. definește amintirile de familie ca fiind „bunurile care au aparținut membrilor familiei și stau mărturie istoriei acesteia” ș.a.m.d. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Numele – atribut de identificare a persoanei fizice. Identificarea persoanei fizice este operațiunea de individualizare a acesteia în raporturile juridice. 
    Dreptul civil folosește următoarele atribute de identificare a persoanei fizice: numele, domiciliul și starea civilă. 
    Numele este „acel atribut al persoanei fizice care constă în dreptul omului de a fi individualizat, în familie și în societate, prin cuvintele stabilite, în condițiile legii, cu această semnificație” (a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil român, p. 391.) [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Astfel, art. 82 C. civ.. vorbește despre „dreptul la nume”, art. 86 C. civ.. despre „dreptul la domiciliu și reședință”, iar art. 98 C. civ.., care conține definiția stării civile, arată ca aceasta este „dreptul persoanei de ase individualiza, în familie și societate, prin calitățile strict personale care decurg din actele și faptele de stare civilă”. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Reglementarea legală a numelui o găsim în art. 82-85 NCC. Conform art. 83 NCC, numele cuprinde numele de familie și prenumele. 
    În conținutul dreptului la nume intră următoarele drepturi: drep­­tul titularului de a purta numele, adică dreptul de folosință a nu­melui; drep­tul de a cere îndreptarea, rectificarea erorilor, a greșelilor de scrie­­re a numelui strecurate în actele care cuprind numele (acte de sta­re ci­vilă sau acte de identificare); dreptul de a se opune la folosirea fără drept a numelui de altă persoană(120). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dreptul la demnitate
Dreptul la propria imagine
Atingeri aduse vieții private
Limite
Prezumția de consimțământ
Prelucrarea datelor personale
Respectul datorat persoanei decedate
Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Respectarea voinței persoanei decedate
Prelevarea de la persoanele decedate
Dreptul la nume
Structura numelui
Dobândirea numelui
Schimbarea numelui pe cale administrativă
Dreptul la domiciliu și reședință
Domiciliul
Reședința
Stabilirea și schimbarea domiciliului
Prezumția de domiciliu
Dovada
Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Reviste:
Despre contractul de ipotecă (III)
Indemnizația de șomaj. Condiții de acordare. Neconcordanțe între actele de identitate. Refuz nejustificat
Care e prețul numelui tău?
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Care e prețul numelui tău?
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...