Dreptul la libera exprimare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente - Respectul vieții private și al demnității persoanei umane -
Dreptul la libera exprimare

Art. 70. - Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (4), Librăria Indaco (3)

(1) Orice persoană are dreptul la libera exprimare. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Exercitarea acestui drept nu poate fi restrânsă decât în cazurile și limitele prevăzute la art. 75. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 70. Interpretarea acestui articol trebuie făcută prin raportare la prevederile art. 10 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și alibertăților fundamentale și la jurisprudența Curții Europene aDrepturilor Omului. 
    În Constituție dreptul este reglementat la art. 30. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Noțiune și conținut 
    1. Noțiune. Una din trăsăturile esențiale ale unei societăți democratice este respectarea pluralismului, care implică nu numai pluralismul politic, dar și posibilitatea de a pune în circulație, prin orice mijloace, idei. 
    Importanța deosebită aacestei trăsături acondus la consacrarea prin art. 30 din Constituție, dar și în art. 10 din Convenția europeană adrepturilor omului, alibertății de exprimare. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Dreptul la libera exprimare este reglementat de art. 70 C. civ.., care prevede expres în primul său alineat că „orice persoană are dreptul la libera exprimare”. Prevederile sale își au fundamentul în cele ale art. 30 din Constituție, care prin alin. (1) dispune: „Libertatea de exprimare agândurilor, aopiniilor sau acredințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Libertatea de exprimare beneficiază de o poziție specială într-un stat de drept și democratic. Importanța libertății de exprimare este considerabilă: ea este fundamentul esențial al unei societăți democratice și una dintre condițiile primordiale ale progresului și împlinirii fiecăruia. În scopul unei protecții eficiente a libertății de exprimare, statul nu are doar o obligație generală negativă, de a se abține de la orice îngrădire a acesteia, dar și obligații pozitive, de acțiune. Astfel, statul trebuie să asigure libera circulație a informațiilor, să vegheze la menținerea caracterului pluralist al informației, iar informația trebuie asigurată prin toate mijloacele tehnice (B. Selejan-Guțan, Protecția europeană ..., p. 181). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Dreptul la libera exprimare este reglementat de art. 70 C. civ.., care prevede expres în primul său alineat că „orice persoană are dreptul la libera exprimare”. Prevederile sale își au fundamentul în cele ale art. 30 din Constituție, care prin alin. (1) dispune: „Libertatea de exprimare agândurilor, aopiniilor sau acredințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dreptul de a dispune de sine însuși
Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Interzicerea practicii eugenice
Intervențiile asupra caracterelor genetice
Inviolabilitatea corpului uman
Examenul caracteristicilor genetice
Interzicerea unor acte patrimoniale
Intervențiile medicale asupra unei persoane
Prelevarea și transplantul de la persoanele în viață
Sesizarea instanței judecătorești
Dreptul la libera exprimare
Dreptul la viața privată
Dreptul la demnitate
Dreptul la propria imagine
Atingeri aduse vieții private
Limite
Prezumția de consimțământ
Prelucrarea datelor personale
Respectul datorat persoanei decedate
Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Respectarea voinței persoanei decedate
Reviste:
Dreptul la libera exprimare - drept subiectiv și limită a dreptului la viața privată
Dreptul la libera exprimare - drept subiectiv și limită a dreptului la viața privată
Daune morale. Articole defăimătoare publicate în mass media. Modificarea cererii de chemare în judecată cu depășirea termenului legal. Lipsa capacității de folosință a cotidienelor on-line. Calitatea procesuală pasivă a comitentului
CEDO vs. Noul Cod Civil - încălcarea dreptului la viața privată
Despre confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacienților
Opinii privind semnificația juridică a plagiatului
Capcanele ambiguității terminologiei juridice românești
Discuții privind conceptul de operă și condițiile de fond pentru protecția ei juridică
Contrabalansarea a două drepturi fundamentale: libertatea de exprimare și dreptul la viață privată
Dreptul la libera exprimare versus dreptul la demnitate și la propria imagine/The right to freedom of expression versus the right to dignity and own image
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Protecția datelor cu caracter personal și dreptul la viață privată
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Noul Cod civil si legislatie conexă - 2016
;
se încarcă...