Dreptul de retenție | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților - Regimul separației de bunuri -
Dreptul de retenție

Art. 365. - Reviste (4), Doctrină (5), Modele (4)

La încetarea regimului separației de bunuri, fiecare dintre soți are un drept de retenție asupra bunurilor celuilalt până la acoperirea integrală a datoriilor pe care le au unul față de celălalt.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 365 
    În ipoteza în care, la încetarea regimului separației de bunuri, soții sunt datori unul altuia, fiecare dintre aceștia are un drept de retenție asupra bunurilor proprii ale celuilalt, până la acoperirea integrală adatoriilor respective (a se vedea și dispozițiile art. 2496-2499 noul C. civ., cu privire la dreptul de retenție). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Regimul separației de bunuri600, configurată prin art. 360-365 C. civ.., are ca sursă fie convenția matrimonială încheiată, după caz, înainte de căsătorie [art. 330 alin. (2) C. civ..] sau în timpul căsătoriei (art. 369 C. civ..), fie hotărârea judecătorească pronunțată la cererea unuia dintre soți atunci când celălalt soț încheie acte care pun în pericol grav interesele patrimoniale ale familiei, în această din urmă ipoteză, desigur, regimul separației înlocuiește regimul comunității legale sau al comunității convenționale [art. 370 alin. (1) C. civ..]. 
    600 A se vedea și T. Bodoașcă, Regimul separației de bunuri în reglementarea noului Cod civil român, în Dreptul nr. 11/2010, p. 56-69.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Dreptul de retenție. Pentru a înlătura orice posibilă interpretare echivocă, prin art. 365 legiuitorul a instituit în beneficiul fiecăruia dintre soți, cu titlu de garanție, un drept de retenție asupra bunurilor celuilalt. Acest drept poate fi invocat, după cum prevede textul, la „încetarea regimului separației de bunuri”, fie ca urmare a disoluției căsătoriei [ipoteza alin. (1) al art. 319 noul C. civ.], fie prin înlocuirea separației de bunuri cu un regim de comunitate (modificarea convențională în condițiile art. 369 noul C. civ.). În cazul soților, fizionomia dreptului de retenție pare a fi una specială, cu o sferă de cuprindere mai întinsă față de cea conturată de dispozițiile dreptului comun (art. 2495-2499 noul C. civ.): nu mai este vorba neapărat de un debitum cum re iunctum, deci de o conexiune a datoriei cu lucrul (condiție esențială pentru invocarea dreptului de retenție), ci de orice datorii pe care soții le au unul față de celălalt, chiar fără legătură cu lucrul reținut (în sensul că „în dreptul comun dreptul de retenție este specializat, iar în cazul soților este general”, a se vedea T. Bodoașcă, Regimul separației de bunuri, p. 67; pentru o opinie concordantă, a se vedea G.C. Frențiu, Familia, p. 243).

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   253. Dreptul de retenție. Atunci când încetează regimul separației de bunuri, norma din art. 365 NCC recunoaște fiecărui soț dreptul de a reține bunurile celuilalt soț până la momentul la care se acoperă datoriile pe care soții le au unul față de celălalt. 
    Spre deosebire însă de dreptul de retenție din dreptul comun, ce presupune existența unei legături între lucru și datorie, condiție fără de care nu poate fi acordat dreptul de retenție, în cazul soților retenția poate fi instituită ori de câte ori între soți există datorii de orice fel, chiar dacă acestea nu ar avea legătură cu lucrul reținut. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Atunci când încetează regimul separației de bunuri, norma recunoaște fiecărui soț dreptul de a reține bunurile celuilalt soț până la momentul la care se acoperă datoriile pe care soții le au unul față de celălalt. 
   2. Spre deosebire însă de dreptul de retenție din dreptul comun, ce presupune existența unei legături între lucru și datorie, condiție fără de care nu poate fi acordat dreptul de retenție, în cazul soților retenția poate fi instituită ori de câte ori între soți există datorii de orice fel, chiar dacă acestea nu ar avea legătură cu lucrul reținut. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Lichidarea regimului comunității
Efectele încetării regimului comunității
Lichidarea comunității Partajul
Partajul în timpul regimului comunității
Convențiile contrare regimului comunității legale
Regimul bunurilor
Inventarul bunurilor mobile
Bunurile proprietate comună pe cote părți
Folosința bunurilor celuilalt soț
Răspunderea pentru obligațiile personale
Dreptul de retenție
Domeniul de aplicare
Obiectul convenției matrimoniale
Alte dispoziții aplicabile
Regimul filiației
Condiții
Contestarea filiației
Răspunderea tatălui
Confidențialitatea informațiilor
Raporturile dintre tată și copil
Reguli aplicabile
Reviste:
Complexitate și haos în dreptul românesc al insolvenței
Natura juridică a creanței de participare în cadrul regimului separației de bunuri
Considerații privind criteriile de alegere a diverselor regimuri matrimoniale
DOS - Unele considerații de natură juridică privind această instituție romană
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegearea regimului separației de bunuri
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
;
se încarcă...