Dovada filiației | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea filiației - Dispoziții generale -
Dovada filiației

Art. 409. - Reviste (3), Doctrină (6)

(1) Filiația se dovedește prin actul de naștere întocmit în registrul de stare civilă, precum și cu certificatul de naștere eliberat pe baza acestuia. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În cazul copilului din căsătorie, dovada se face prin actul de naștere și prin actul de căsătorie al părinților, trecute în registrele de stare civilă, precum și prin certificatele de stare civilă corespunzătoare. Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Articolul 409 noul C. civ. instituie regula potrivit căreia proba filiației este făcută, în principal, prin actul de naștere întocmit în registrul de stare civilă, precum și prin certificatul de naștere eliberat pe baza acestuia, iar, în ceea ce privește strict cazul copilului din căsătorie, pe lângă actul de naștere al acestuia, probațiunea este completată de actul de căsătorie al părinților, trecut în registrele de stare civilă, precum și de certificatele de stare civilă corespunzătoare. Menționăm că, prin excepție de la regula de mai sus, în situațiile expres prevăzute de noua reglementare, dovada filiației se poate face și prin orice mijloc de probă [a se vedea art. 411 alin. (3), art. 421 și 422 noul C. civ.]. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Mijloacele de dovadă afiliației firești. Prevederile art. 409 C. civ.. enunță regula conform căreia dovada legăturii de filiație, maternă sau paternă, indiferent de modul în care afost stabilită filiația, se face prin actul naștere întocmit în registrul de stare civilă, precum și cu certificatul de naștere eliberat în baza acestuia (a se vedea și art. 99 C. civ..); în cazul copilului din căsătorie, dovada se face prin actul de naștere și prin actul de căsătorie al părinților, trecute în registrele de stare civilă, precum și prin certificatele de stare civilă corespunzătoare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Mijloace de probă. Dovada legăturii de filiație, maternă sau paternă, indiferent de modul în care a fost stabilită filiația, se face prin actul naștere întocmit în registrul de stare civilă, precum și cu certificatul de naștere eliberat în baza acestuia (a se vedea și art. 99 noul C. civ.). Echivalența puterii doveditoare a certificatului de naștere cu cea a actului de naștere, a certificatului cu forța doveditoare a actului în materie de stare civilă în general – firească, deoarece rostul certificatului este tocmai acela de a furniza dovada stării civile fără a mai fi necesară cercetarea actului de stare civilă – presupune că mențiunile sale sunt în deplină concordanță cu cele cuprinse în actul de naștere. Pe cale de consecință, nu s-ar putea dovedi filiația cu certificatul de naștere în lipsa actului de naștere (dar certificatul ar putea fi un mijloc de probă pentru reconstituirea actului de stare civilă dacă registrul de stare civilă a pierit sau a fost distrus) și nici împotriva actului de stare civilă (în sensul că un certificat de stare civilă ce nu corespunde actului de stare civilă este, în cele din urmă, lipsit de orice putere doveditoare, a se vedea I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, p. 279-280.) [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Mijloacele de dovadă a filiației firești. Prevederile art. 409 C. civ.. enunță regula conform căreia dovada legăturii de filiație, maternă sau paternă, indiferent de modul în care a fost stabilită filiația, se face prin actul naștere întocmit în registrul de stare civilă, precum și cu certificatul de naștere eliberat în baza acestuia (a se vedea și art. 99 C. civ..); în cazul copilului din căsătorie, dovada se face prin actul de naștere și prin actul de căsătorie al părinților, trecute în registrele de stare civilă, precum și prin certificatele de stare civilă corespunzătoare. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Prin derogare de la această regulă, conform art. 411 alin. (3) NCC, atunci când printr-o hotărâre judecătorească s-a stabilit că a avut loc o substituire de copil ori că s-a înregistrat ca mamă a copilului o altă femeie decât cea care i-a dat naștere, dovada adevăratei filiații față de mamă poate fi făcută cu orice mijloc de probă. 
    În cazul în care filiația față de mamă nu se poate dovedi cu actul de naștere și cu certificatul de naștere eliberat în baza actului de naș­tere, aceasta se poate stabili fie prin recunoaștere, fie prin hotărâre jude­cătorească, pe calea acțiunii în justiție pentru stabilirea filiației față de mamă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Raporturile dintre părinții divorțați și copiii lor minori
Exercitarea autorității părintești de către ambii părinți
Exercitarea autorității părintești de către un singur părinte
Exercitarea autorității părintești de către alte persoane
Locuința copilului după divorț
Drepturile părintelui separat de copil
Stabilirea contribuției părinților
Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri
Modurile de stabilire a filiației
Dovada filiației
Posesia de stat
Posesia de stat conformă cu actul de naștere
Timpul legal al concepțiunii
Domeniul de aplicare
Prezumția de paternitate
Felurile recunoașterii
Formele recunoașterii
Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Nulitatea absolută a recunoașterii
Nulitatea relativă a recunoașterii
Reviste:
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...