Dovada denumirii și sediului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana juridică - Identificarea persoanei juridice -
Dovada denumirii și sediului

Art. 229. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (4)

(1) În raporturile cu terții, dovada denumirii și a sediului persoanei juridice se face cu mențiunile înscrise în registrele de publicitate sau de evidență prevăzute de lege pentru persoana juridică respectivă. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În lipsa acestor mențiuni, stabilirea sau schimbarea denumirii și a sediului nu va putea fi opusă altor persoane.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 229 
    Prevederile referitoare la dovada denumirii și asediului reprezintă oaplicație directă în această materie aprincipiilor expuse în art. 20-21 noul C. civ.. În aceste condiții, în lipsa acestor mențiuni, stabilirea sau schimbarea denumirii și asediului persoanei juridice nu va putea fi opusă terților. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Realizarea dovezii. Dovada față de terți a denumirii și a sediului se efectuează cu mențiunile înscrise în registrele de publicitate sau de evidență. Pentru persoanele juridice nesupuse înregistrării, dovada denumirii și a sediului se face cu mențiunile înscrise în registrele de evidență (instituții publice). De regulă însă, o astfel de dovadă nu se cere, întrucât este vorba de un fapt notoriu (este cazul, în special, al autorităților). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
   54. Potrivit principiilor generale, noțiunea de "sediu" trebuie privită prin prisma a trei dintre funcțiunile sale: a) sediul este un element de identificare a societății comerciale; b) este locul pentru primirea corespondenței de că­tre persoana juridică și c) este locul din care organele de conducere exe­cutive coordonează activitatea pentru care a fost constituită persoana juridică ("centrul nervos" al societății). Dacă la același sediu funcționează mai multe societăți comerciale (sunt suficiente numai două), sediul nu va mai putea acționa în mod eficient ca element de identificare, fiind în acest fel anihilată una dintre menirile de a fi ale sediului social. Cele reținute de judecătorul delegat cu privire la funcțiunile sediului social sunt excesive, deoarece, în situația dată, imobilul permite funcționarea a cel puțin două societăți (C.A. București, s. com., dec. nr. 332/2009, portal.just.ro). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Prin înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, prin înmatricularea în registrul comerțului, societatea comercială dobândește personalitate juridică și un un număr sub care va figura în registrul comerțului. 
   2. În relațiile cu terții, dovada denumirii și a personalității juridice a persoanelor juridice de drept privat cu scop lucrativ se face cu certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerțului în a cărui rază de activitate și-a stabilit sediul. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Denumirea și celelalte atribute de identificare apersoanei juridice se vor trece, odată cu înregistrarea acesteia, în registrul public (registrul comerțului, registrul persoanelor juridice ținut de instanța de judecată ș.a., după caz), așa cum dispune art. 226 alin. (2) C. civ.. În raporturile cu terții, dovada denumirii și asediului persoanei juridice se face cu mențiunile înscrise în registrele de publicitate sau de evidență prevăzute de lege pentru persoana juridică respectivă [art. 229 alin. (1) C. civ..]. Legea mai prevede că în lipsa acestor mențiuni, stabilirea sau schimbarea denumirii și asediului nu va putea fi opusă altor persoane. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Calitatea de persoană juridică
Categorii de persoane juridice
Persoana juridică de drept privat
Persoana juridică de drept public
Regimul juridic aplicabil
Efectele personalității juridice
Naționalitatea persoanei juridice
Denumirea persoanei juridice
Sediul persoanei juridice
Schimbarea denumirii și sediului
Dovada denumirii și sediului
Alte atribute de identificare
Mențiuni obligatorii
Noțiune
Modurile de reorganizare
Fuziunea
Efectele fuziunii
Divizarea
Efectele divizării
Întinderea răspunderii în caz de divizare
Repartizarea contractelor în caz de divizare
Reviste:
Desfacerea căsătoriei potrivit dreptului internațional privat
Instanța competentă să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite. Verificarea competenței
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...