Dovada căsătoriei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Căsătoria - Formalități ulterioare încheierii căsătoriei -
Dovada căsătoriei

Art. 292. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Căsătoria se dovedește cu actul de căsătorie și prin certificatul de căsătorie eliberat pe baza acestuia. Doctrină (2)

(2) Cu toate acestea, în situațiile prevăzute de lege, căsătoria se poate dovedi cu orice mijloc de probă. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Astfel cum precizam anterior (a se vedea art. 290 noul C. civ.), căsătoria este probată prin actul de căsătorie și prin certificatul de căsătorie eliberat pe baza acestuia (așa cum era, de altfel, prevăzut și în art.18 Codul familiei.). Ipotezele de excepție, reținute de alin. (2) al art. 292 noul C. civ., în care căsătoria se poate dovedi cu orice mijloc de probă, trebuie corelate cu dispozițiile art. 103 lit. a) -d) noul C. civ. (acestea din urmă transpunând, în mare parte, prevederile art. 55-56 ale Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă – republicată în M.Of. nr. 743 din 2 noiembrie 2009 – în caz de reconstituire sau întocmire ulterioară a actelor de stare civilă). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    După încheierea căsătoriei, ofițerul de stare civilă întocmește, de îndată, în registrul actelor de stare civilă, actul de căsătorie (art. 290 C. civ..) care servește, alături de certificatului eliberat pe baza actului de căsătorie, ca principal mijloc de dovadă al căsătoriei (art. 292 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Mijloace de probă. Ca regulă, dovada căsătoriei se face cu actul de căsătorie și prin certificatul de căsătorie eliberat pe baza acestuia. De altfel, potrivit normei cu valoare de principiu cuprinse în art. 99 alin. (1) noul C. civ., proba stării civile se face prin actele de naștere, căsătorie și deces întocmite, potrivit legii, în registrele de stare civilă, precum și prin certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Valabilitatea căsătoriei, privită ca negotium iuris, nu este condiționată de faptul înregistrării, de existența lui instrumentum iuris126; altfel spus, căsătoria există indiferent dacă a fost sau nu consemnată oficial. 
    126 Sub imperiul reglementărilor cuprinse în Codul familiei (prevederile art. 17 Codul familiei. au corespondent în cele stabilite prin art. 290 C. civ..), s-a decis în sensul că înregistrarea căsătoriei nefiind o cerință pentru valabilitatea căsătoriei, ci pentru dovada actului juridic, neînregistrarea căsătoriei în strictă conformitate cu art. 17 Codul familiei. nu atrage sancțiunea nulității (Trib. Suprem, Secția civilă, decizia nr. 595/1981, în Repertoriu... pe anii 1980-1985, p. 12, nr. 1). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Dovada încheierii căsătoriei se face cu actul de căsătorie și cu certificatul de căsătorie eliberat pe baza actului de căsătorie. Textul trebuie coroborat cu prevederile art. 13 din Legea nr. 119/1996, republicată, conform cărora starea civilă se dovedește cu actele întoc­mite în registrele de stare civilă, precum și cu certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora. 
   2. Prin excepție de la regula generală a dovedirii încheierii căsătoriei cu actul de căsătorie și certificatul emis în baza acestuia, în situații expres prevăzute de lege, căsătoria poate fi dovedită cu orice mijloc de probă. Potrivit art. 16 din Legea nr. 119/1996, republicată, starea civilă se poate dovedi prin orice mijloace de probă în fața instanței judecătorești sesizate de persoana nemulțumită în cazul în care ofițerul de stare civilă refuză să întoc­mească un act sau să înscrie o mențiune ce intră în atribuțiile sale, precum și în fața serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau a ofițerului de stare civilă din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale competente, când se solicită reconstituirea actelor de stare civilă, în următoarele situații: a) nu au existat registre de stare civilă; b) registrele de stare civilă au fost pierdute ori distruse în totalitate sau în parte; c) nu este posibilă procurarea din străinătate a certificatelor de stare civilă sau a extraselor după actele de stare civilă; d) întocmirea actelor de stare civilă a fost omisă sau, după caz, refuzată. De asemenea, dovada încheierii căsătoriei cu alte mijloace de probă poate avea loc nu numai în cazul în care se solicită reconstituirea actelor de stare civilă, ci și în ipoteza întocmirii ulterioare a actului de căsătorie. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Transformarea persoanei juridice
Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Opoziții
Încheierea logodnei
Ruperea logodnei
Restituirea darurilor
Răspunderea pentru ruperea logodnei
Termenul de prescripție
Actul de căsătorie
Formalitățile privind regimul matrimonial
Dovada căsătoriei
Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Luarea deciziilor de către soți
Îndatoririle soților
Independența soților
Schimbarea numelui de familie
Noțiune
Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Afinitatea
Autoritatea părintească
Durata autorității părintești
Reviste:
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Legislație conexă :
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
;
se încarcă...