Domiciliul profesional | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Identificarea persoanei fizice - Domiciliul și reședința -
Domiciliul profesional

Art. 96. - Reviste (5), Doctrină (5)

Cel care exploatează o întreprindere are domiciliul și la locul acelei întreprinderi, în tot ceea ce privește obligațiile patrimoniale ce s-au născut sau urmează a se executa în acel loc.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 96 
    Domiciliul profesional se află în legătură doar cu obligațiile patrimoniale ce s-au născut sau urmează a se executa la locul acelei întreprinderi. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiune. Din prevederile dispozițiilor art. 96 noul C. civ. rezultă că domiciliul profesional este luat în considerare numai în ceea ce privește obligațiile patrimoniale ale celui care exploatează o întreprindere (iar nu și cele nepatrimoniale), care s-au născut sau urmează a se executa în locul unde aceasta se află. Folosirea conjuncției „și” în redactarea dispoziției legale („are domiciliul și la locul acelei întreprinderi”) ne conduce la concluzia că pentru aceste obligații cel care exploatează o întreprindere are practic două domicilii: domiciliul de drept comun și domiciliul profesional. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Distincția între profesioniști și neprofesioniști este importantă pentru că numai primii pot „exploata oîntreprindere”, ceea ce presupune, printre altele, necesitatea obținerii unei autorizări prealabile și respectarea unor reguli instituite de lege pentru desfășurarea respectivei activități; pot avea patrimoniu profesional individual (art. 33 C. civ..) și sediu profesional (art. 96 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În accepțiunea noului Cod civil, cel care exploatează o întreprindere poartă denumirea de profesionist [art. 3 alin. (2)], iar în categoria profesioniștilor intră, potrivit art. 8 din Legea nr. 71/2011, comercianții, întreprinzătorii, operatorii economici, precum și orice alte persoane autorizate să desfășoare activități economice sau profesionale, astfel cum aceste noțiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    47.3.Domiciliul profesional. Domiciliul profesional este reglementat de prevederile art. 96 C. civ.., care au următorul conținut: „Cel care exploatează oîntreprindere are domiciliul și la locul acelei întreprinderi, în tot ceea ce privește obligațiile patrimoniale ce s-au născut sau urmează ase executa în acel loc”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dreptul la domiciliu și reședință
Domiciliul
Reședința
Stabilirea și schimbarea domiciliului
Prezumția de domiciliu
Dovada
Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Cazuri speciale
Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Domiciliul la curatorul special
Domiciliul profesional
Domiciliul ales
Starea civilă
Dovada stării civile
Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Alte mijloace de dovadă a stării civile
Cazurile de instituire
Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Persoana care poate fi numită tutore
Reviste:
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Instanța competentă să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite. Verificarea competenței
Iertarea nedemnului: expresă, tacită sau recunoașterea unui drept de a culege legatul lăsat de către testator printr-un testament întocmit după săvârșirea faptei de nedemnitate succesorală?
Revocarea de drept a donației pentru surveniență de copil - trecut și prezent; aspecte de drept comparat
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...