Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Identificarea persoanei fizice - Domiciliul și reședința -
Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească

Art. 92. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4), Modele (1), Librăria Indaco (1)

(1) Domiciliul minorului care nu a dobândit capacitate deplină de exercițiu în condițiile prevăzute de lege este la părinții săi sau la acela dintre părinți la care el locuiește în mod statornic. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) În cazul în care părinții au domicilii separate și nu se înțeleg la care dintre ei va avea domiciliul copilul, instanța de tutelă, ascultându-i pe părinți, precum și pe copil, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, va decide ținând seama de interesele copilului. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, minorul este prezumat că are domiciliul la părintele la care locuiește în mod statornic. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Prin excepție, în situațiile prevăzute de lege, domiciliul minorului poate fi la bunici, la alte rude ori persoane de încredere, cu consimțământul acestora. De asemenea, domiciliul minorului poate fi și la o instituție de ocrotire. Reviste (2)

(4) Domiciliul minorului, în cazul în care numai unul dintre părinții săi îl reprezintă ori în cazul în care se află sub tutelă, precum și domiciliul persoanei puse sub interdicție judecătorească este la reprezentantul legal. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă art. 92, 93. 
    În reglementarea de față au fost preluate prevederile art. 14 din Decretul nr. 31/1954, căreia is-au adus completări raportat la noile atribuții ale instanței de tutelă și s-au menționat alte situații excepționale în care domiciliul minorului poate fi la alte persoane decât părinți. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Domiciliul legal 
    1. Categorii de persoane ocrotite prin stabilirea unui domiciliu legal. Art. 92 noul C. civ. reglementează domiciliul legal, care este domiciliul stabilit de lege pentru anumite categorii de persoane fizice. 
    Categoriile de persoane fizice beneficiare ale domiciliului legal sunt: copilul minor; interzisul judecătoresc; persoana dispărută asupra bunurilor căreia s-a instituit curatela, dar numai în acele cazuri în care curatorul este în drept să oreprezinte (art. 94 noul C. civ.); cei chemați să culeagă omoștenire, dacă afost numit un custode sau un curator pentru administrarea bunurilor succesorale (art. 95 noul C. civ.); persoana ocrotită prin curatela specială reglementată de art. 150, 159 și 167 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Categoriile de persoane fizice beneficiare ale domiciliului legal sunt: copilul minor și interzisul judecătoresc (art. 92 C. civ..); persoana dispărută asupra bunurilor căreia s-a instituit curatela, dar numai în acele cazuri în care curatorul este în drept să oreprezinte (art. 94 C. civ..); cei chemați să culeagă omoștenire, dacă afost numit un custode sau un curator pentru administrarea bunurilor succesorale (art. 95 C. civ..); persoana ocrotită prin curatela specială reglementată de art. 150, art. 159 și art. 167 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Regula este aceea că domiciliul minorului lipsit de capacitate de exercițiu este la părinții săi. Dacă părinții nu au un domiciliu comun (locuiesc separat, sunt divorțați sau nu au fost căsătoriți), domiciliul copilului minor este la părintele cu care locuiește în mod statornic. În această ipoteză, stabilirea domiciliului minorului presupune înțelegerea părinților. Dacă părinții nu se înțeleg, instanța de tutelă, ascultându-i pe părinți, precum și pe copil, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, va decide ținând seama de interesele copilului. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, minorul este prezumat că are domiciliul la părintele la care locuiește în mod statornic. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Categoriile de persoane fizice beneficiare ale domiciliului legal sunt: copilul minor și interzisul judecătoresc (art. 92 C. civ..); persoana dispărută asupra bunurilor căreia s-a instituit curatela, dar numai în acele cazuri în care curatorul este în drept să oreprezinte (art. 94 C. civ..); cei chemați să culeagă omoștenire, dacă afost numit un custode sau un curator pentru administrarea bunurilor succesorale (art. 95 C. civ..); persoana ocrotită prin curatela specială reglementată de art. 150, art. 159 și art. 167 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dreptul la nume
Structura numelui
Dobândirea numelui
Schimbarea numelui pe cale administrativă
Dreptul la domiciliu și reședință
Domiciliul
Reședința
Stabilirea și schimbarea domiciliului
Prezumția de domiciliu
Dovada
Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Cazuri speciale
Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Domiciliul la curatorul special
Domiciliul profesional
Domiciliul ales
Starea civilă
Dovada stării civile
Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Reviste:
Instanța competentă să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite. Verificarea competenței
Stabilirea locuinței minorului în cazul în care părinții nu conviețuiesc. O analiză juridico-psihologică/La determination du lieu de residence du mineur dans le cas où les parents ne cohabitent pas. une analyse juridique et psychologique/Determination of the child's place of residence in the case where parents do not live together. a legal and psychological analysis
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Considerații privind locuința copilului și dreptul de a avea legături personale cu acesta
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Locuința familiei și bunurile care o mobilează sau decorează în reglementarea Codului Civil
Cine poate formula apel și cine poate participa la judecarea acestuia?
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Acțiune în stabilirea domiciliului minorului.
Referințe în cărți:
Atributele de identificare ale persoanei fizice
;
se încarcă...