Domiciliul minorului | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Exercitarea tutelei - Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului -
Domiciliul minorului

Art. 137. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Minorul pus sub tutelă are domiciliul la tutore. Numai cu autorizarea instanței de tutelă minorul poate avea și o reședință. Reviste (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), tutorele poate încuviința ca minorul să aibă o reședință determinată de educarea și pregătirea sa profesională. În acest caz, instanța de tutelă va fi de îndată încunoștințată de tutore.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Regula arămas aceeași ca în vechea reglementare (art. 122 Codul familiei.), în sensul că minorul va avea domiciliul la tutore. În reglementarea anterioară, stabilirea unei alte reședințe era permisă numai cu încuviințarea autorității tutelare, în schimb conform alin. (2) al art. 137 noul C. civ., tutorele poate încuviința ca minorul să aibă oaltă reședință, bineînțeles cu avizul prealabil al consiliului de familie, acest aspect urmând să fie adus la cunoștința instanței de tutelă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1.Domiciliul minorului. Regula. Textul reia dispozițiile art. 122 din fostul Cod al familiei. Similar situației exercitării autorității părintești, minorul are domiciliul la tutore. Pe lângă domiciliu, minorul poate avea și oreședință (a se vedea comentariul de la art. 88 noul C. civ.), însă numai cu autorizarea instanței de tutelă și, dacă este cazul, cu avizul consiliului de familie (a se vedea supra art. 136 noul C. civ. și infra comentariul de la art. 496 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Domiciliul minorului este la tutorele său. Dacă tutela se exercită de doi soți împreună, care au domicilii separate, aceștia stabilesc la care dintre ei va avea domiciliul minorul. În caz de neînțelegere, va hotărî instanța de tutelă la care dintre ei va avea domiciliul minorul, după ascultarea tutorelui și a minorului care a împlinit vârsta de 10 ani (D. Lupașcu, C.M. Crăciunescu, op. cit., p. 395). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Exercitarea tutelei în interesul minorului
Conținutul tutelei
Tutela exercitată de ambii soți
Avizul consiliului de familie
Domiciliul minorului
Felul învățătureii sau al pregătirii profesionale
Ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani
Inventarul bunurilor minorului
Actele făcute în lipsa inventarului
Administrarea bunurilor minorului
Reprezentarea minorului
Regimul juridic al actelor de dispoziție
Autorizarea instanței de tutelă
Încuviințarea și autorizarea actelor minorului care a împlinit vârsta de 14 ani
Interzicerea unor acte juridice
Reviste:
3. Răspunderea părinților pentru neîndeplinirea îndatoririlor părintești în condițiile incidenței Codului civil.
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...