Domiciliul ales | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Identificarea persoanei fizice - Domiciliul și reședința -
Domiciliul ales

Art. 97. - Referințe în jurisprudență (1), Reviste (2), Doctrină (6), Librăria Indaco (1)

(1) Părțile unui act juridic pot să aleagă un domiciliu în vederea exercitării drepturilor sau a executării obligațiilor născute din acel act. Reviste (3)

(2) Alegerea domiciliului nu se prezumă, ci trebuie făcută în scris. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 97  
    Reglementarea vizează părțile unui contract, caz în care alegerea de domiciliu trebuie menționată expres și poate privi doar exercitarea drepturilor sau executarea obligațiilor născute din acel act. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Conform art. 97 din Legea nr. 36/1995, actele autentice notariale se întocmesc într-un singur exemplar original, care se păstrează în arhiva notarului public. Părțile vor primi un duplicat de pe actul original care va avea același număr cu actul autentic. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Noțiune. Domiciliul ales, numit și domiciliu convențional, nu este un veritabil domiciliu, ci o adresă stabilită prin acordul de voință al părților unui act juridic civil în vederea executării acestuia în locul ales de ele sau pentru soluționarea eventualelor litigii legate de acest act și comunicarea actelor de procedură. 
    Spre deosebire de domiciliul de drept comun, care este obligatoriu, domiciliul convențional este facultativ. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   47.4. Domiciliul ales (convențional). Domiciliul ales, numit și domiciliu convențional, reglementat de art. 97 C. civ.., nu este un veritabil domiciliu, ci oadresă stabilită prin acordul de voință al părților unui act juridic civil în vederea executării acestuia în locul ales de ele sau pentru soluționarea eventualelor litigii legate de acest act și comunicarea actelor de procedură. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Domiciliul ales, numit și convențional, nu este un veritabil domiciliu, ci o adresă stabilită prin acordul de voință al părților unui act juridic civil, în vederea executării acestuia în locul ales de ele sau pentru soluționarea eventualelor litigii legate de acest act și comunicarea actelor de procedură. Natura juridică a domiciliului convențional este acea convenție accesorie, care, sub aspectul soluționării litigiilor, are ca efect prorogarea competenței teritoriale a instanțelor judecătorești (E. Chelaru, op. cit., p. 89). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Domiciliul
Reședința
Stabilirea și schimbarea domiciliului
Prezumția de domiciliu
Dovada
Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Cazuri speciale
Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Domiciliul la curatorul special
Domiciliul profesional
Domiciliul ales
Starea civilă
Dovada stării civile
Anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă
Înscrierea mențiunilor pe actul de stare civilă
Actele întocmite de un ofițer de stare civilă necompetent
Alte mijloace de dovadă a stării civile
Cazurile de instituire
Persoanele obligate să înștiințeze instanța de tutelă
Persoana care poate fi numită tutore
Persoanele care nu pot fi numite tutore
Reviste:
Instanța competentă să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite. Verificarea competenței
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2017
Somația europeană de plată. Analiza unor probleme practice prin prisma dispozițiilor Noului Cod de Procedură Civilă
Revista Curierul Judiciar nr. 7/2018
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Referințe în cărți:
Atributele de identificare ale persoanei fizice
;
se încarcă...