Domeniul de aplicare | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Stabilirea filiației - Dispoziții generale -
Domeniul de aplicare

Art. 413. - Reviste (6), Doctrină (6)

Dispozițiile prezentului capitol referitoare la copil sunt aplicabile și persoanei majore a cărei filiație este cercetată.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 413 
    Așa cum precizam anterior (a se vedea nota de la art. 408 noul C. civ.), dispozițiile care reglementează instituția filiației (art. 408-450 noul C. civ.), în privința copilului, vor fi aplicabile, prin asemănare, și persoanei majore acărei filiație este cercetată. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Facem precizarea că, fie vorba de maternitate sau de paternitate, modurile de stabilire afiliației sunt aceleași în cazul persoanei majore ca și în cazul copilului (art. 413 C. civ..). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Termenul „copil” din cuprinsul dispozițiilor din materia filiației desemnează persoana, minoră sau majoră, în calitatea sa de descendent al altei persoane. Precizarea din art. 413 noul C. civ. detașează sensul noțiunii de „copil” de cel indicat prin art. 263 alin. (5) noul C. civ., anume persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nici nu a dobândit capacitate deplină de exercițiu, pentru a se preveni orice interpretare restrictivă ce s-ar fi putut ivi în materie de filiație prin receptarea ad litteram a înțelesului noțiunii de „copil”.

[ Mai mult... ]
 

Dreptul familiei, ediția 6
    Stabilirea pe această cale a filiației materne este admisibilă atât față de copilul minor, cât și față de persoana majoră (art. 413 C. civ..). 
    Potrivit doctrinei, recunoașterea de maternitate poate privi inclusiv copilul conceput, dar nenăscut în temeiul principiului „infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis eius agitur”, înscris în art. 36 C. civ.. astfel: „drepturile copilului sunt recunoscute de la concepțiune, însă numai dacă el se naște viu”826. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   375. Dispozițiile legale aplicabile și persoanei majore. Conform art. 413 NCC, prevederile legale privitoare la modurile de stabilire a filiației, la proba filiației, la timpul legal al concepției, la posesia de stat și celelalte instituții cuprinse în art. 408-450, Capitolul II "Filiația", sunt incidente și în cazul în care persoana care dorește să își stabilească filiația este majoră. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Locuința copilului după divorț
Drepturile părintelui separat de copil
Stabilirea contribuției părinților
Modificarea măsurilor luate cu privire la copil
Raporturile dintre părinți și copiii lor minori în alte cazuri
Modurile de stabilire a filiației
Dovada filiației
Posesia de stat
Posesia de stat conformă cu actul de naștere
Timpul legal al concepțiunii
Domeniul de aplicare
Prezumția de paternitate
Felurile recunoașterii
Formele recunoașterii
Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Nulitatea absolută a recunoașterii
Nulitatea relativă a recunoașterii
Contestarea recunoașterii de filiație
Vârsta adoptatului
Pluralitatea de adoptați frați și surori
Interzicerea adopției între frați
Reviste:
Ipostaze ale abuzului de drept în materia căsătoriei
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Particularități ale dreptului la acțiune în materia filiației/Des particularites du droit à l'action en matière de la filiation/Particularities of the right to action in the matter of parentage
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Considerații privind recunoașterea copilului
Acțiunea în stabilirea filiației față de tatăl din afara căsătoriei
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...