Dobândirea numelui | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Identificarea persoanei fizice - Numele -
Dobândirea numelui

Art. 84. - Referințe (1), Reviste (1), Doctrină (6)

(1) Numele de familie se dobândește prin efectul filiației și poate fi modificat prin efectul schimbării stării civile, în condițiile prevăzute de lege. Reviste (5), Doctrină (2)

(2) Prenumele se stabilește la data înregistrării nașterii, pe baza declarației de naștere. Este interzisă înregistrarea de către ofițerul de stare civilă a prenumelor indecente, ridicole și a altora asemenea, de natură a afecta ordinea publică și bunele moravuri ori interesele copilului, după caz. Referințe (1), Reviste (3), Doctrină (2)

(3) Numele de familie și prenumele copilului găsit, născut din părinți necunoscuți, precum și cele ale copilului care este părăsit de către mamă în spital, iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege, se stabilesc prin dispoziția primarului comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București în a cărui rază teritorială a fost găsit copilul ori, după caz, s-a constatat părăsirea lui, în condițiile legii speciale. Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă. Art. 84. Reglementarea integrează prevederi care se regăsesc în art. 18 și urm. din Legea nr. 119/1996. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Alegerea se va face ținând seama de numele de familie actual al fiecăruia dintre viitorii soți, fără să intereseze modul sau momentul în care afost acesta dobândit ori stabilit, modificat ori schimbat potrivit distincțiilor din art. 84-85 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Dobândirea și modificarea numelui de familie 
    1. Atribuirea numelui de familie. În condițiile prevăzute de lege, atribuirea numelui se poate realiza prin două procedee: dobândirea numelui și stabilirea numelui. 
    Dobândirea este specifică situațiilor în care, potrivit legii, voința niciunei persoane nu este implicată în atribuirea numelui. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   33. Dobândirea și stabilirea numelui. Sediul materiei îl constituie prevederile art. 84, art. 449 și art. 450 C. civ..; art. 2 din O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, precum și art. 15 și art. 21 din Legea nr. 119/1996, republicată. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În funcție de situația juridică în care se găsește copilul la naștere, există trei cazuri de dobândire a numelui de familie: cazul copilului din căsătorie; cazul copilului din afara căsătoriei; cazul copilului născut din părinți necunoscuți. În situația copilului născut ca urmare a reproducerii umane asistate medical, se aplică aceleași reguli, după cum copilul este din căsătorie sau din afara căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Atingeri aduse vieții private
Limite
Prezumția de consimțământ
Prelucrarea datelor personale
Respectul datorat persoanei decedate
Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Respectarea voinței persoanei decedate
Prelevarea de la persoanele decedate
Dreptul la nume
Structura numelui
Dobândirea numelui
Schimbarea numelui pe cale administrativă
Dreptul la domiciliu și reședință
Domiciliul
Reședința
Stabilirea și schimbarea domiciliului
Prezumția de domiciliu
Dovada
Domiciliul minorului și al celui pus sub interdicție judecătorească
Cazuri speciale
Domiciliul persoanei puse sub curatelă
Reviste:
Autoritatea părintească
Principiul dreptului la apărare în cadrul executării silite
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Considerații privind protecția juridică a numelui și a pseudonimului în reglementarea Codului civil român
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Opinii privind definiția și caracterele juridice ale dreptului la (un) nume
Prevederi de drept comun aplicabile în materia răspunderii asociaților pentru datoriile unei societăți comerciale. Analiză teoretică și jurisprudențială
Despre ordinea publică clasică și ordinea publică modernă
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...