Dizolvarea persoanelor juridice de drept public | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea persoanei juridice - Dizolvarea persoanei juridice -
Dizolvarea persoanelor juridice de drept public

Art. 246. - Doctrină (5)

Persoanele juridice de drept public se dizolvă numai în cazurile și în condițiile anume prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Dizolvarea marchează debutul procedurilor în urma cărora încetează personalitatea juridică. De la acest moment persoana juridică poate efectua doar activități ce au drept scop lichidarea patrimoniului. 
    Persoana juridică de drept privat intră în dizolvare pentru unul dintre motivele enumerate la lit. a)-e) din art. 245 noul C. civ., pe când persoana juridică de drept public, având regim drogator, va intra în dizolvare numai în situațiile expres prevăzute de lege – adică altele decât cele pentru care intră în dizolvare persoana juridică de drept privat. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Comentariu Art. 246  
    Persoanele juridice de drept public se dizolvă numai în cazurile și în condițiile anume prevăzute de lege. Așadar, deși formula art. 245 noul C. civ. este generică, în realitate, cazurile de dizolvare acolo enunțate sunt aplicabile doar persoanelor juridice de drept privat.

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    În acest sens, potrivit art. 89 din Constituția României, după consul­tarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamen­tare, Președintele României poate dizolva Parlamentul, dacă aces­ta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Întrucât persoanele juridice de drept public se înființează direct prin actele de dispo­ziție emise de alte persoane juridice de drept public, nu se pune problema unei activități administrative anterioare dobândirii calității de subiect de drept. În aceeași rațiune, aceste persoane juridice încetează a mai fi subiecte de drept fără ca în prealabil să se dizolve, adică să înceteze activitatea administrativă. Desființarea lovește în substanță actul juridic al înființării, astfel că, în absența structurii organizatorice interne, subiectul de drept nu mai există, iar patrimoniul va fi preluat de către alte persoane juridice de drept public sau de către stat, după cum se va stabili prin actul de desființare (art. 250 NCC). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
   95. Dizolvarea persoanelor juridice de drept public. Conform art. 246 C. civ.. persoanele juridice de drept public se dizolvă numai în cazurile și în condițiile anume prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Obligația de verificare a documentelor publicate
Lipsa înregistrării
Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Data dobândirii capacității de folosință
Conținutul capacității de folosință
Desfășurarea activităților autorizate
Capacitatea de a primi liberalități
Modurile de încetare
Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Opoziții
Lichidarea
Destinația bunurilor rămase după lichidare
Desființarea unor persoane juridice
Data încetării personalității juridice
Consimțământul la căsătorie
Vârsta matrimonială
Bigamia
Interzicerea căsătoriei între rude
Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...