Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea persoanei juridice - Dizolvarea persoanei juridice -
Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat

Art. 245. - Puneri în aplicare (1), Reviste (4), Doctrină (6), Modele (1)

Persoanele juridice de drept privat se dizolvă:

a) dacă termenul pentru care au fost constituite s-a împlinit; Doctrină (1)

b) dacă scopul a fost realizat ori nu mai poate fi îndeplinit; Doctrină (1)

c) dacă scopul pe care îl urmăresc sau mijloacele întrebuințate pentru realizarea acestuia au devenit contrare legii sau ordinii publice ori dacă ele urmăresc un alt scop decât cel declarat; Reviste (1), Doctrină (1)

d) prin hotărârea organelor competente ale acestora;

e) prin orice alt mod prevăzut de lege, actul de constituire sau statut. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Dizolvarea marchează debutul procedurilor în urma cărora încetează personalitatea juridică. De la acest moment persoana juridică poate efectua doar activități ce au drept scop lichidarea patrimoniului. 
    Persoana juridică de drept privat intră în dizolvare pentru unul dintre motivele enumerate la lit. a)-e) din art. 245 noul C. civ., pe când persoana juridică de drept public, având regim drogator, va intra în dizolvare numai în situațiile expres prevăzute de lege – adică altele decât cele pentru care intră în dizolvare persoana juridică de drept privat. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Reglementarea generală. Cazurile de dizolvare a persoanei juridice prevăzute de art. 245 noul C. civ. nu sunt limitative. Prin lege, act de constituire sau statut se pot prevedea și alte cazuri de dizolvare. 
    2.Cazuri de dizolvare prevăzute în legi speciale. Legea societăților prevede și alte motive de dizolvare, cum ar fi, spre exemplu, falimentul societății sau neînțelegerile grave între asociați care împiedică funcționarea societății [art. 227 lit. f)-e) din Legea societăților]. În cazul societăților comerciale, nulitatea este un caz de dizolvare, în timp ce, în cazul celorlalte persoane juridice, nulitatea determină intrarea în lichidare, fără amai „trece” prin faza de dizolvare. Din moment ce și alte persoane juridice de drept privat pot fi supuse procedurii falimentului, întrucât desfășoară și activități economice, ar fi trebuit ca textul art. 245 noul C. civ. să prevadă și el falimentul, ca motiv de dizolvare. În lipsa unei astfel de prevederi, întrucât falimentul este oformă de lichidare judiciară apersoanei juridice, se poate considera că, implicit, odată cu deschiderea falimentului, persoana juridică, alta decât societatea comercială, încetează ca efect al falimentului. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Potrivit art. 245 C. civ.., persoanele juridice de drept privat se dizolvă: [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    În acest sens, art. 245 NCC enumeră cazurile de dizolvare a persoanei juridice de drept privat. Aceste cauze de dizolvare nu operează în situația persoanelor juridice de drept public, care se dizolvă numai în cazurile și în condițiile anume prevăzute de lege, potrivit dispozițiilor art. 246 NCC, având în vedere că persoanele juridice de drept public au trăsături specifice care le diferențiază de celelalte persoane juridice, trăsături referitoare la modul cum iau naștere și scopul pentru care acestea sunt create și care se răsfrâng inclusiv asupra modului și momentului în care ele încetează. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Principiul simetriei actului juridic se regăsește și în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ care, într-un prim plan, încetează să mai desfășoare activitatea propusă, intrând în dizolvare. În această fază, structura internă a persoanei juridice se "dezintegrează", iar membrii organului de conducere devin simpli creditori care iau decizii în scopul îndeplinirii operațiunilor de lichidare. 
   2. Dizolvarea societății comerciale semnifică încetarea activității comerciale, și nicide­cum încetarea existenței societății (E. Florescu, A.C. Târșia, Drept comercial, Partea I, ed. revizuită și adăugită, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2011, p. 62). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Înregistrarea persoanei juridice
Obligația de verificare a documentelor publicate
Lipsa înregistrării
Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Data dobândirii capacității de folosință
Conținutul capacității de folosință
Desfășurarea activităților autorizate
Capacitatea de a primi liberalități
Modurile de încetare
Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Opoziții
Lichidarea
Destinația bunurilor rămase după lichidare
Desființarea unor persoane juridice
Data încetării personalității juridice
Consimțământul la căsătorie
Vârsta matrimonială
Bigamia
Interzicerea căsătoriei între rude
Reviste:
Dizolvare. Societate comercială care, deși figurează înregistrată la registrul comerțului cu un sediu pe durată nelimitată, faptic s-a constatat că nu mai desfășoară activitate la acel sediu
Aplicarea legii insolvenței în procesele penale
Dizolvare. Societate comercială care, deși figurează înregistrată la registrul comerțului cu un sediu pe durată nelimitată, faptic s-a constatat că nu mai desfășoară activitate la acel sediu
Fondul de comerț în condițiile noului Cod civil
Prevederi de drept comun aplicabile în materia răspunderii asociaților pentru datoriile unei societăți comerciale. Analiză teoretică și jurisprudențială
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Modele:
Asociere.
;
se încarcă...