Divizarea | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana juridică - Reorganizarea persoanei juridice -
Divizarea

Art. 236. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Divizarea poate fi totală sau parțială. Reviste (1), Doctrină (3)

(2) Divizarea totală se face prin împărțirea întregului patrimoniu al unei persoane juridice între două sau mai multe persoane juridice care există deja sau care se înființează prin divizare. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Divizarea parțială constă în desprinderea unei părți din patrimoniul unei persoane juridice, care continuă să existe, și în transmiterea acestei părți către una sau mai multe persoane juridice care există sau care se înființează în acest mod. Reviste (2), Doctrină (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Vechea reglementare se găsea în art. 41 alin. (2) și art. 42 din Decretul nr. 31/1954.Dizolvarea este de două feluri: a) totală, atunci când patrimoniul persoanei juridice este împărțit între alte persoane juridice, iar aceasta își încetează existența sau b) parțială, când este desprinsă doar oparte din patrimoniul persoanei juridice, aceasta continuând să existe. În cazul divizării totale, în lipsă de stipulație expresă, patrimoniul persoanei juridice este împărțit în mod egal. În cazul divizării parțiale, reducerea patrimoniului persoanei juridice divizate va fi proporțională cu partea transmisă. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Modalitățile divizării. Divizarea reprezintă operațiunea juridică prin intermediul căreia: 
    a) fie dintr-o persoană juridică unică se creează două sau mai multe persoane juridice noi prin împărțirea patrimoniului, cu efectul dispariției persoanei juridice inițiale; 
    b) fie prin împărțirea patrimoniului unei persoane juridice între două sau mai multe persoane juridice care există deja, cu efectul dispariției persoanei juridice inițiale; [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Ca în majoritatea cazurilor în care nu este reglementată o definiție legală a unei noțiuni, a revenit doctrinei sarcina de a oferi o definiție și pentru această operațiune. 
    În acest sens, în literatura juridică de specialitate(437), divizarea persoanei juridice a fost definită ca fiind o formă a reorganizării, realizată prin împărțirea patrimoniului persoanei juridice și transmiterea fracțiu­nilor obținute către una sau mai multe persoane juridice existente ori care iau ființă cu acest prilej. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Divizarea se poate realiza între societăți comerciale de forme diferite (O. Ungureanu, C. Jugastru, op. cit., p. 332; I. Bălan, Restructurarea societăților comerciale prin fuziune, divizare sau aport parțial de activ în reglementarea Legii nr. 31/1990, în Dreptul nr. 7/2000, p. 59-69). 
   2. Legea nu reglementează divizarea prin care o societate comercială creează o nouă persoană juridică necomerciant și vice-versa ori prin care transferă o fracțiune din patrimoniu către o persoană juridică necomerciant. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Ca în majoritatea cazurilor în care nu este reglementată o definiție legală a unei noțiuni, a revenit doctrinei sarcina de a oferi o definiție și pentru această operațiune. 
    În acest sens, în literatura juridică de specialitate(437), divizarea persoanei juridice a fost definită ca fiind o formă a reorganizării, realizată prin împărțirea patrimoniului persoanei juridice și transmiterea fracțiu­nilor obținute către una sau mai multe persoane juridice existente ori care iau ființă cu acest prilej. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Denumirea persoanei juridice
Sediul persoanei juridice
Schimbarea denumirii și sediului
Dovada denumirii și sediului
Alte atribute de identificare
Mențiuni obligatorii
Noțiune
Modurile de reorganizare
Fuziunea
Efectele fuziunii
Divizarea
Efectele divizării
Întinderea răspunderii în caz de divizare
Repartizarea contractelor în caz de divizare
Încetarea unor contracte
Transformarea persoanei juridice
Data transmiterii drepturilor și obligațiilor
Opoziții
Încheierea logodnei
Ruperea logodnei
Restituirea darurilor
Reviste:
Efectele reorganizării persoanei juridice asupra regimului răspunderii penale și executării pedepselor
Divizarea parțială a societății în insolvență în cadrul planului de reorganizare
Avatarurile desprinderii reglementate de art. 250^1 din Legea societăților
Fuziune. Divizare. Necesitate act autentic în cazul în care în patrimoniul persoanei juridice există un imobil/Merger. Spin-off. The need for an authentic deed in the case in which the legal entity’s assets comprise an immovable property
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...