Dispoziții speciale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana juridică - Încetarea persoanei juridice -
SECȚIUNEA a 3-a

Dispoziții speciale

Desființarea unor persoane juridice

Art. 250. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) Persoanele juridice înființate de către autoritățile publice centrale sau locale, nesupuse dizolvării, pot fi desființate prin hotărârea organului care le-a înființat. Doctrină (1)

(2) În acest caz, dacă organul competent nu a dispus altfel, drepturile și obligațiile persoanei juridice desființate se transferă persoanei juridice dobânditoare, proporțional cu valoarea bunurilor transmise acesteia, ținându-se însă seama și de natura obligațiilor respective.

Data încetării personalității juridice

Art. 251. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (7), Comentarii expert (1)

(1) Persoanele juridice supuse înregistrării încetează la data radierii din registrele în care au fost înscrise. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Celelalte persoane juridice încetează la data actului prin care s-a dispus încetarea sau, după caz, la data îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Despre capacitatea de folosință a persoanei juridice - Mădălina Moceanu
Ca efect al radierii societății din registrul comerțului, în baza hotărârii judecătorului sindic de închidere a procedurii falimentului, potrivit Legii nr. 85/2006, societatea creditoare a încetat să mai existe și ca urmare, să mai aibă capacitatea de a avea drepturi și obligații în plan procesual, astfel că nu poate fi parte în proces, potrivit art. 41 alin.1 C.pr.civ. 1865.
Dispoziția judecătorului sindic privind descărcarea parțială a lichidatorului de îndatoriri și responsabilități, cu menținerea celor privind recuperarea creanțelor, nu echivalează cu prelungirea capacității de folosință a persoanei juridice, întrucât numai legea stabilește momentul și condițiile încetării persoanei juridice.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Încetarea persoanelor juridice de drept public. Persoanele juridice înființate de către autoritățile publice centrale sau locale, nesupuse dizolvării, pot fi desființate prin hotărârea organului care le-a înființat. În acest caz, dacă organul competent nu a dispus altfel, drepturile și obligațiile persoanei juridice desființate se transferă persoanei juridice dobânditoare, proporțional cu valoarea bunurilor transmise acesteia, ținându-se însă seama și de natura obligațiilor respective.

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Desființarea este reglementată ca o alternativă în cazul persoanelor juridice înființate de către autoritățile publice centrale sau locale, nesupuse dizolvării, care pot fi desființate prin hotărârea organului care le-a înființat. 
    Dacă organul competent nu a dispus altfel, în acest caz, drepturile și obligațiile persoanei juridice desființate se transferă persoanei juridice dobânditoare, proporțional cu valoarea bunurilor transmise acesteia, ținându-se însă seama și de natura obligațiilor respective. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Cadrul juridic al dizolvării și lichidării persoanelor juridice aduce din nou în discuție statutul juridic al persoanelor de drept public în general și în special al celor două categorii, cele de drept public în sensul strict al termenului (statul, unitățile sale administrativ-teritoriale ș.a.) și cele cu un statut "mixt", care evidențiază și unele elemente de drept privat. Incontestabil, asupra persoanelor al căror statut este strict de drept public nu sunt incidente normele privitoare la insolvență, fiind exclusă încetarea lor consecutiv declarației sau cererii în constatarea încetării de plăți sau în constatarea stării de insolvență. Evident, faptele sau actele păgubitoare colectivității săvârșite de reprezentanții și/sau administratorii persoanelor de drept public atrag răspunderea juridică a acestora, care se declanșează cu respectarea unor anumite proceduri reglementate expres în lege [art. 72, art. 96 din Constituție; Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată (M. Of. nr. 200/2007); Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată (M. Of. nr. 225/2008); Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată (M. Of. nr. 123/2007); Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (M. Of. nr. 365/2007)]. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Desființarea este reglementată ca o alternativă în cazul persoanelor juridice înființate de către autoritățile publice centrale sau locale, nesupuse dizolvării, care pot fi desființate prin hotărârea organului care le-a înființat. 
    Dacă organul competent nu a dispus altfel, în acest caz, drepturile și obligațiile persoanei juridice desființate se transferă persoanei juridice dobânditoare, proporțional cu valoarea bunurilor transmise acesteia, ținându-se însă seama și de natura obligațiilor respective. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Încetarea persoanelor juridice de drept public. Persoanele juridice înființate de către autoritățile publice centrale sau locale, nesupuse dizolvării, pot fi desființate prin hotărârea organului care le-a înființat. În acest caz, dacă organul competent nu a dispus altfel, drepturile și obligațiile persoanei juridice desființate se transferă persoanei juridice dobânditoare, proporțional cu valoarea bunurilor transmise acesteia, ținându-se însă seama și de natura obligațiilor respective.

[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Exercitarea tutelei
Controlul exercitării tutelei
Încetarea tutelei
Dispoziții comune
Nulitatea persoanei juridice
Înregistrarea persoanei juridice
Capacitatea de folosință a persoanei juridice
Capacitatea de exercițiu și funcționarea persoanei juridice
Dispoziții generale
Dizolvarea persoanei juridice
Dispoziții speciale
Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei
Formalitățile pentru încheierea căsătoriei
Nulitatea absolută a căsătoriei
Nulitatea relativă a căsătoriei
Efectele nulității căsătoriei
Dispoziții comune
Regimul comunității legale
Regimul separației de bunuri
Regimul comunității convenționale
Modificarea regimului matrimonial
Reviste:
Efectele radierii societății comerciale asupra personalității sale juridice
Momentul până la care angajatorul are calitate procesuală pasivă în litigiile privind constatarea încadrării activității desfășurate de salariat în grupă superioară de muncă
Lost in translation... Despre natura juridică a obștii de moșneni
Lipsa capacității procesuale de folosință. Analiză teoretică și practică judiciară
Salvarea debitorului, persoană juridică, supus executării silite: Insolvența
Salvarea debitorului persoană juridică, supus executării silite: insolvența*/Le redressement du débiteur, personne morale, soumis à l'exécution forcée: l'insolvabilité/Saving the debtor, juridical person, subject of forced execution: insolvency
De ce primarul sau primăria nu pot fi executați silit?/Pourquoi la saisie n'est-elle pas possible pour le maire ou la mairie?/Why the mayor or the town hall may not be subject to compulsory enforcement?
De ce primarul sau primăria nu pot fi executați silit?
Capacitatea procesuală de folosință
Revista Curierul Fiscal nr. 11/2017
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Obligațiile. Faptul juridic, ediția 1
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...