Dispoziții speciale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA a 2 a Dizolvarea persoanei juridiceCARTEA a II-a Despre familie - TITLUL II Căsătoria - CAPITOLUL II Încheierea căsătoriei -
SECȚIUNEA 1 Condițiile de fond pentru încheierea căsătoriei

CARTEA I Despre persoane - TITLUL IV Persoana juridică - CAPITOLUL VI Încetarea persoanei juridice -
SECȚIUNEA a 3-a

Dispoziții speciale

Desființarea unor persoane juridice

Art. 250. - Practică judiciară (2), Doctrină (2), Referințe în cărți (2)

(1) Persoanele juridice înființate de către autoritățile publice centrale sau locale, nesupuse dizolvării, pot fi desființate prin hotărârea organului care le-a înființat.

(2) În acest caz, dacă organul competent nu a dispus altfel, drepturile și obligațiile persoanei juridice desființate se transferă persoanei juridice dobânditoare, proporțional cu valoarea bunurilor transmise acesteia, ținându-se însă seama și de natura obligațiilor respective.

Data încetării personalității juridice

Art. 251. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (3), Practică judiciară (7), Reviste (4), Doctrină (5)

(1) Persoanele juridice supuse înregistrării încetează la data radierii din registrele în care au fost înscrise. Jurisprudență (2), Practică judiciară (2), Reviste (3), Hotărâri judecătorești

(2) Celelalte persoane juridice încetează la data actului prin care s-a dispus încetarea sau, după caz, la data îndeplinirii oricărei alte cerințe prevăzute de lege. Practică judiciară (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...