Dispoziții speciale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Ocrotirea persoanei fizice - Curatela -
Dispoziții speciale

Art. 186. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică și curatorului special prevăzut la art. 150, 159 și 167. În aceste din urmă cazuri, drepturile și obligațiile stabilite de lege în sarcina tutorelui se aplică, în mod corespunzător, și curatorului special.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Domeniul de aplicare. Dispozițiile Capitolului IV din Titlul III „Ocrotirea persoanei fizice” reglementează exclusiv curatela persoanelor capabile aflate în situații speciale care le împiedică să realizeze actele pentru care se instituie curatela. Având în vedere că instituția curatelei este guvernată de regulile de la mandat, precum și specificul curatelei speciale, legiuitorul a reglementat distinct curatela interzisului judecătoresc, precum și curatela minorului, aceste tipuri de curatelă fiind mult mai apropiate de instituția tutelei decât de cea a curatelei, astfel cum este reglementată de dispozițiile Capitolului IV. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Noul Cod civil consacră ocrotirii persoanei fizice prevederile Titlului III – (art. 104-186) din Cartea I și pe cele care reglementează raporturile dintre părinți și copii, conținute de Titlul IV – Autoritatea părintească, din Cartea aII-a. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Cazurile în care se desemnează curatorul special sunt: a) părintele sau tutorele este vremelnic împiedicat să-și îndeplinească îndatoririle [art. 135, art. 150 alin. (2), art. 502 NCC]; b) există contrarietate de interese între tutore sau părinți și minor [art. 132, art. 135, art. 150 alin. (1), art. 502 NCC]; c) până la soluționarea cererii de punere sub interdicție sau până la preluarea funcției de către tutore (art. 159 și art. 167 NCC). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Minorul pus sub interdicție judecătorească
Ridicarea interdicției judecătorești
Cazuri de instituire
Competența instanței de tutelă
Persoana care poate fi numită curator
Efectele curatelei
Procedura de instituire
Conținutul curatelei
Înlocuirea curatorului
Încetarea curatelei
Dispoziții speciale
Elementele constitutive
Calitatea de persoană juridică
Categorii de persoane juridice
Persoana juridică de drept privat
Persoana juridică de drept public
Regimul juridic aplicabil
Efectele personalității juridice
Naționalitatea persoanei juridice
Denumirea persoanei juridice
Sediul persoanei juridice
Reviste:
Analiza dispozițiilor alin. (2) al art. 150 noul C. civ.. Problematica instituirii curatelei în situația inexistenței contrarietății de interese între minor și reprezentantul său legal
2. Instituirea curatelei în vederea reprezentării minorului la perfectarea actelor de dispoziție. Validarea curatorului și autorizarea încheierii actelor de dispoziție de către instanța de tutelă. Sultă compensatorie. Radierea dreptului de ipotecă
Doctrină:
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
se încarcă...