Dispoziții generale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Proprietatea privată - Accesiunea -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

Dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune

Art. 567. - Jurisprudență, Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

Prin accesiune, proprietarul unui bun devine proprietarul a tot ce se alipește cu bunul ori se încorporează în acesta, dacă legea nu prevede altfel.

Formele accesiunii

Art. 568. - Doctrină (4)

Accesiunea este naturală, când unirea sau încorporarea este urmarea unui eveniment natural, ori artificială, când rezultă din fapta proprietarului ori a unei alte persoane.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 567 
    În reglementarea acestui mod de dobândire adreptului de proprietate, legiuitorul apreluat, în esență, soluția normativă regăsită în art. 488 C. civ. din 1864.De subliniat că referirea la „tot ce se alipește cu bunul ori se încorporează cu acesta” desemnează – prin corelare cu art. 535 noul C. civ. – un bun care se află în relație de accesorialitate cu bunul principal. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    251.Planul expunerii. Dintre modurile de dobândire adreptului de proprietate Noul Cod civil consacră reglementări complete convenției (art. 1011-1033, care reglementează donația; art. 1166-1323, care reglementează contractul, în general; art. 1650-1776, care reglementează contractul de vânzare, contractul de schimb, contractul de furnizare și contractul de report; art. 2158-2170, care reglementează împrumutul de consumație); moștenirii legale (art. 963-983); moștenirii testamentare (art. 1034-1163); accesiunii (art. 567-601) uzucapiunii imobiliare (art. 930-934); uzucapiunii mobiliare (art. 939); dobândirii, prin posesie de bună-credință, aproprietății bunurilor mobile [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Noțiune. Accesiunea este un mod originar de dobândire a dreptului de proprietate deoarece are ca efect nașterea unui nou drept de proprietate asupra unui bun, direct în patrimoniul dobânditorului. 
    Prevederile art. 567 noul C. civ. sunt inspirate de cele ale art. 488 C. civ.., care, referindu-se la accesiune, arată că „tot ce se unește și se încorporează cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului”. În același timp, redactarea noului text de lege este superioară pentru că, pe de oparte, folosește expres termenul de „accesiune”, iar, pe de altă parte, prin formularea „...proprietarul unui bun devine proprietarul atot ce se alipește cu bunul ori se încorporează în acesta...”, sugerează faptul că accesiunea este un mod de dobândire adreptului de proprietate. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Textul consacră principiul potrivit căruia proprietarul unui bun dobândește, în temeiul accesiunii, proprietatea a tot ce se unește sau se încorporează cu acesta. Pentru a fi incidente regulile din materia accesiunii, este esențial ca cele două bunuri care se unesc să aibă proprietari diferiți. De regulă, proprietarul bunului considerat mai important va deveni și proprietar al bunului mai puțin important. "Accesiunea se întemeiază pe ideea că proprietatea unui lucru principal atrage proprietatea lucrului accesoriu, pentru că acesta din urmă este o dependență a celui dintâiu" (D. Alexandresco, Principiile dreptului civil român, vol. I, Atelierele grafice Socec & Co. , București, 1926, p. 451). "Transmisiunea proprietății prin accesiune corespunde unei necesități practice, deoarece adesea ar fi greu, și câteodată imposibil, ca lucrurile unite să fie despărțite pentru a reveni fiecare proprietarului primitiv, fără a se deteriora și a pierde mult din valoare. Iată de ce proprietatea ambelor lucruri unite a fost atribuită unui singur proprietar, cu acest corectiv absolut echitabil, că cel puțin atunci când accesiunea se face prin fapta omului, proprietarul lucrului încorporat trebuie să fie despăgubit pentru pierderea dreptului său" (C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., vol. II, p. 134). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 567 
    În reglementarea acestui mod de dobândire adreptului de proprietate, legiuitorul apreluat, în esență, soluția normativă regăsită în art. 488 C. civ. din 1864.De subliniat că referirea la „tot ce se alipește cu bunul ori se încorporează cu acesta” desemnează – prin corelare cu art. 535 noul C. civ. – un bun care se află în relație de accesorialitate cu bunul principal. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Situația legală a copilului
Dispoziții generale
Condițiile de fond ale adopției
Efectele adopției
Încetarea adopției
Despre distincția bunurilor
Produsele bunurilor
Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată
Apărarea dreptului de proprietate privată
Dispoziții generale
Accesiunea imobiliară naturală
Accesiunea imobiliară artificială
Accesiunea mobiliară
Limite legale
Limite convenționale
Limite judiciare
Dispoziții generale
Coproprietatea obișnuită
Coproprietatea forțată
Proprietatea comună în devălmășie
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Drept civil. Drepturile reale
;
se încarcă...