Dispoziții generale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Obligația de întreținere -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Caracterul legal al obligației de întreținere

Art. 513. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (6), Librăria Indaco (3)

Obligația de întreținere există numai între persoanele prevăzute de lege. Ea se datorează numai dacă sunt întrunite condițiile cerute de lege. Jurisprudență

Caracterul personal al obligației de întreținere

Art. 514. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4), Librăria Indaco (1)

(1) Obligația de întreținere are caracter personal. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Ea se stinge prin moartea debitorului sau a creditorului obligației de întreținere, dacă prin lege nu se prevede altfel. Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Dreptul la întreținere nu poate fi cedat și nu poate fi urmărit decât în condițiile prevăzute de lege. Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Inadmisibilitatea renunțării la întreținere

Art. 515. - Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (5)

Nimeni nu poate renunța pentru viitor la dreptul său la întreținere.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Legalitatea obligației de întreținere (art. 513 noul C. civ.) afost subliniată doar în doctrină, utilitatea acestei prevederi exprese manifestându-se atât în ceea privește existența acesteia, cât și condițiile în care se datorează. 
    Referitor la caracterul personal al obligației de întreținere (art. 514 noul C. civ.), completat de consecințele sale (incesibilitatea și insesizabilitatea), și acesta afost evidențiat în literatura de specialitate, ca rezultat al interpretării textelor din Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    - raporturile de rudenie, firească sau civilă; rudenia firească, înțeleasă ca legătura bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun art. 405 alin. (1) C. civ..], implică, înainte de toate, fixarea modurilor de stabilire afiliației față de mamă art. 408 alin. (1) C. civ..], cât și față de tatăl din căsătorie sau din afara căsătoriei art. 408 alin. (2) și (3) C. civ..]. De asemenea, normele dreptului familiei sunt cele care determină drepturile și îndatoririle personale și patrimoniale dintre părinți și copiii lor (art. 483-513 C. civ.., Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată10). 
    10 M.Of. nr. 159 din 5 martie 2014.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Legalitatea obligației de întreținere. Text nou-introdus prin Codul civil, art. 513 instituie în mod expres o caracteristică afirmată în mod constant de doctrină, și anume legalitatea obligației de întreținere. Această trăsătură se exprimă sub multiple aspecte: a) sub aspectul categoriilor de persoane între care există obligația de întreținere (a se vedea art. 516 noul C. civ.); b) sub aspectul ordinii în care categoriile prevăzute datorează întreținere; c) sub aspectul condițiilor în care se datorează întreținerea, impuse de lege atât pentru cel care o cere, cât și pentru cel care are vocație a o presta; d) sub aspectul limitelor obligației, atât în ceea ce privește stabilirea obligației, cât și în ceea ce privește executarea etc. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
Capitolul I
Considerații generale 
Secțiunea 1
Noțiune și reglementare 

    Obligația de întreținere poate fi definită ca îndatorire impusă de lege unei persoane de a asigura altei persoane mijloacele necesare traiului, precum și – în cazul obligației de întreținere a părinților față de copiii lor minori – mijloacele necesare educării și pregătirii profesionale1079. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   537. Obligația de întreținere. Caracter legal. Obligația de întreținere nu poate exista între orice persoane, ci doar între acelea care sunt pre­văzute de lege. Ca atare, ori de câte ori prin lege nu se prevede obli­gația de întreținere între anumite persoane, ea nu se poate institui. 
    Totodată, obligația de întreținere se datorează numai dacă sunt înde­plinite condițiile prevăzute de lege atât în privința debitorului în­tre­ținerii, cât și a creditorului acesteia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Drepturile și îndatoririle personale ale soților
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Filiația
Adopția
Dispoziții generale
Drepturile și îndatoririle părintești
Exercitarea autorității părintești
Decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Dispoziții generale
Persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează
Condițiile obligației de întreținere
Stabilirea și executarea obligației de întreținere
Despre bunuri în general
Drepturile reale în general
Dispoziții generale
Accesiunea
Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată
Proprietatea comună
Proprietatea periodică
Reviste:
Considerații privind obligația legală de întreținere (I)
Aspecte privind obligația de întreținere în dreptul internațional privat/Aspects concernant l'obligation alimentaire dans le droit international prive/Issues related to the support obligation in the private international law
Decizia nr. 6 din 11 februarie 2019 în dosarul nr. x/2018
Decizia nr. 6 din 11 februarie 2019
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2019
Cum ia naștere o obligație civilă? O prezentare succintă, dar de esență, asupra izvoarelor dreptului obligațional român actual
Despre prejudiciul prin ricoșeu
Abandonul de familie
Despre prejudiciul prin ricoșeu (II)
Renunțarea la dreptul de creanță - o privire comparativă
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei, ediția 6
Referințe în cărți:
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Dreptul familiei
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
;
se încarcă...