Dispoziții generale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Filiația - Stabilirea filiației -
§1.
Dispoziții generale

Modurile de stabilire a filiației

Art. 408. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (9), Librăria Indaco (5)

(1) Filiația față de mamă rezultă din faptul nașterii; ea se poate stabili și prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească. Reviste (5), Doctrină (3), Modele (1)

(2) Filiația față de tatăl din căsătorie se stabilește prin efectul prezumției de paternitate. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(3) Filiația față de tatăl din afara căsătoriei se stabilește prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească, după caz. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3), Modele (1)

Dovada filiației

Art. 409. - Reviste (3), Doctrină (6)

(1) Filiația se dovedește prin actul de naștere întocmit în registrul de stare civilă, precum și cu certificatul de naștere eliberat pe baza acestuia. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) În cazul copilului din căsătorie, dovada se face prin actul de naștere și prin actul de căsătorie al părinților, trecute în registrele de stare civilă, precum și prin certificatele de stare civilă corespunzătoare. Reviste (1), Doctrină (1)

Posesia de stat

Art. 410. - Reviste (1), Doctrină (6), Librăria Indaco (2)

(1) Posesia de stat este starea de fapt care indică legăturile de filiație și rudenie dintre copil și familia din care se pretinde că face parte. Ea constă, în principal, în oricare dintre următoarele împrejurări: Reviste (1), Doctrină (2)

a) o persoană se comportă față de un copil ca fiind al său, îngrijindu-se de creșterea și educarea sa, iar copilul se comportă față de această persoană ca fiind părintele său;

b) copilul este recunoscut de către familie, în societate și, când este cazul, de către autoritățile publice, ca fiind al persoanei despre care se pretinde că este părintele său;

c) copilul poartă numele persoanei despre care se pretinde că este părintele său.

(2) Posesia de stat trebuie să fie continuă, pașnică, publică și neechivocă. Reviste (1), Doctrină (1)

Posesia de stat conformă cu actul de naștere

Art. 411. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5), Librăria Indaco (1)

(1) Nicio persoană nu poate reclama o altă filiație față de mamă decât aceea ce rezultă din actul său de naștere și posesia de stat conformă cu acesta. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Nimeni nu poate contesta filiația față de mamă a persoanei care are o posesie de stat conformă cu actul său de naștere. Reviste (1), Doctrină (2)

(3) Cu toate acestea, dacă printr-o hotărâre judecătorească s-a stabilit că a avut loc o substituire de copil ori că a fost înregistrată ca mamă a unui copil o altă femeie decât aceea care l-a născut, se poate face dovada adevăratei filiații cu orice mijloc de probă. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Timpul legal al concepțiunii

Art. 412. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (8), Modele (1), Librăria Indaco (5)

(1) Intervalul de timp cuprins între a trei suta și a o sută optzecea zi dinaintea nașterii copilului este timpul legal al concepțiunii. El se calculează zi cu zi. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(2) Prin mijloace de probă științifice se poate face dovada concepțiunii copilului într-o anumită perioadă din intervalul de timp prevăzut la alin. (1) sau chiar în afara acestui interval. Reviste (2), Doctrină (2)

Domeniul de aplicare

Art. 413. - Reviste (6), Doctrină (6)

Dispozițiile prezentului capitol referitoare la copil sunt aplicabile și persoanei majore a cărei filiație este cercetată.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Modurile de stabilire afiliației sunt același atât în cazul copilului minor, cât și în cel al persoanei majore (a se vedea și art. 413 noul C. civ.), indiferent dacă este vorba despre filiația față de mamă sau cea față de tată. Comparând dispozițiile art. 408 noul C. civ. cu cele ale art. 47 alin. (1), art. 48, 52, 53 și 56 Codul familiei., observăm că, sub aspectul dispozițiilor generale privind stabilirea filiației (atât maternitatea, cât și paternitatea), nu există deosebiri între cele două reglementări. Reținem, însă, cu aplicarea art. 448 noul C. civ., că, de vreme ce afost stabilită legătura de paternitate, efectele juridice ale filiației sunt aceleași, fără ase face deosebire între paternitatea din căsătorie sau din afara căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Potrivit art. 408 C. civ.., „(1) Filiația față de mamă rezultă din faptul nașterii; ea se poate stabili și prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească. (2) Filiația față de tatăl din căsătorie se stabilește prin efectul prezumției de paternitate. (3) Filiația față de tatăl din afara căsătoriei se stabilește prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească, după caz.” [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit art. 408 C. civ.., dovada filiației față de mamă se face prin certificatul constatator al nașterii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precizare. Fie că este vorba de maternitate sau de paternitate, modurile de stabilire a filiației sunt aceleași în cazul persoanei majore ca și în cazul copilului (art. 413 noul C. civ.). 
    2. Stabilirea filiației față de mamă. Filiația față de mamă rezultă din faptul material al nașterii copilului de către o anumită femeie. 
    În determinarea filiației materne interesează două elemente de fapt: împrejurarea că o anumită femeie a dat naștere unui copil; identitatea copilului care revendică maternitatea cu aceea a copilului născut de femeia respectivă, în alte cuvinte, faptul că acest copil și nu un altul a fost născut de respectiva femeie (a se vedea E. Florian, Dreptul familiei, 2011, p. 155). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    251 Conform art. 408 C. civ..: „Filiația față de mamă rezultă din faptul nașterii; ea se poate stabili și prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Modificarea judiciară
Dispoziții generale
Divorțul prin acordul soților pe cale judiciară
Divorțul prin acordul soților pe cale administrativă sau prin procedură notarială
Divorțul din culpă
Divorțul din cauza stării sănătății unui soț
Data desfacerii căsătoriei
Efectele divorțului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți
Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori
Dispoziții generale
Prezumția de paternitate
Recunoașterea copilului
Acțiuni privind filiația
Persoanele care pot fi adoptate
Persoanele care pot adopta
Consimțământul la adopție
Dispoziții comune
Realizarea lucrării cu materialele altuia
Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia
Reviste:
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Aderarea României la Uniunea Europeană - factor de dinamizare a procesului de înnoire legislativă, cu privire specială asupra dreptului privat român
Unele considerații cu privire la obligația de întreținere a părinților față de copiii lor minori
Acțiunea în stabilirea filiației față de tatăl din afara căsătoriei
Considerații privind stabilirea filiației față de mamă
Ipostaze ale abuzului de drept în materia căsătoriei
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Dreptul familiei, ediția 6
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Modele:
Acțiune în stabilirea filiației copilului față de mamă
Acțiune în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei
Acțiune în contestarea recunoașterii paternității.
Referințe în cărți:
Noul Cod civil - Comentat și adnotat, Despre familie. Art. 258-534
Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534
Teste-grilă. Pentru examenele de admitere în profesiile juridice - Drept civil
Dreptul familiei
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
Moștenirea în noul Cod civil - Studii teoretice și practice - Ediția a II-a, revăzută și adăugită
Drept civil. Persoanele
Legislație conexă :
Convenția europeană asupra statutului juridic al copiilor născuți în afara căsătoriei din 15.10.1975 *)
;
se încarcă...