Dispoziții generale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre familie - Rudenia -
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Noțiune

Art. 405. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Rudenia firească este legătura bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Rudenia civilă este legătura rezultată din adopția încheiată în condițiile prevăzute de lege.

Rudenia în linie dreaptă sau colaterală

Art. 406. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (4)

(1) Rudenia este în linie dreaptă în cazul descendenței unei persoane dintr-o altă persoană și poate fi ascendentă sau descendentă. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Rudenia este în linie colaterală atunci când rezultă din faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. Reviste (1)

(3) Gradul de rudenie se stabilește astfel: Reviste (3), Doctrină (1)

a) în linie dreaptă, după numărul nașterilor: astfel, copiii și părinții sunt rude de gradul întâi, nepoții și bunicii sunt rude de gradul al doilea; Reviste (1)

b) în linie colaterală, după numărul nașterilor, urcând de la una dintre rude până la ascendentul comun și coborând de la acesta până la cealaltă rudă; astfel, frații sunt rude de gradul al doilea, unchiul sau mătușa și nepotul, de gradul al treilea, verii primari, de gradul al patrulea. Reviste (1), Doctrină (1)

Afinitatea

Art. 407. - Reviste (2), Doctrină (4), Comentarii expert (1)

(1) Afinitatea este legătura dintre un soț și rudele celuilalt soț. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Rudele soțului sunt, în aceeași linie și același grad, afinii celuilalt soț. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Exemple de grade ale afinilor - Marian Orzață
În line dreaptă: socrii (părinții soțului) sunt afini de gradul I, bunicii soțului sunt afini de gradul II.
În linie colaterală: frații și surorile soțului sunt afini de gradul II, unchii și mătușile soțului sunt afini de gradul III, verii primari ai soțului sunt afini de gradul IV.
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Spre deosebire de Codul familiei, observăm, în primul rând, că noul Cod civil reunește în Titlul III (care folosește noțiunea de rudenie în sens larg) aspectele referitoare la rudenie (în sens restrâns), filiație și adopție. În al doilea rând, față de art. 45-46 Codul familiei., pe de oparte, dispozițiile generale sunt raportate atât la rudenia firească [art. 405 alin. (1) noul C. civ.], cât și la adopție – rudenia civilă [art. 405 alin. (2) noul C. civ.], iar, pe de altă parte, pentru prima oară la nivel legislativ, este reglementată afinitatea (art. 407 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Noțiunea de „filiație”. În sens larg, noțiunea de filiație evocă legătura juridică existentă între opersoană și ascendenții săi; în sens restrâns, aceeași noțiune desemnează raportul de descendență aunei persoane față de părinții săi, legătura directă și imediată dintre un copil și părinții săi769, dependentă sau nu de faptul biologic al procreației și al nașterii, dar cu certitudine sursa rudeniei – înțeleasă ca legătură juridică bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun (art. 405 C. civ..). În cele ce urmează vom avea în vedere „filiația” în sens restrâns. 
    769 A. Ionașcu, în A. Ionașcu, M. Mureșan, M.N. Costin, V. Ursa,Filiația și ocrotirea minorilor, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1980, p. 14; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., vol. I, p. 283.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Definiție legală. Noțiunea de „rudenie” evocă legătura consacrată și reglementată de lege între două sau mai multe persoane (în acest sens E. Florian, Dreptul familiei, 2011, p. 153). 
    2. Felurile rudeniei. Potrivit distincției legale operate în funcție de sursa rudeniei, aceasta este firească, atunci când are ca sursă legătura de sânge dintre cei înrudiți, și civilă, atunci când rezultă din adopția încuviințată prin hotărâre judecătorească definitivă (art. 451, 469 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Rudenia firească, întemeiată pe legătura de sânge, nu ia sfârșit niciodată, cu excepția adopției cu efecte depline, când adoptatul rupe orice legătură cu părinții firești și stabilește legături numai cu adop­tatorii. Rudenia firească este permanentă. 
    Rudenia prin adopție, numită și rudenie civilă, nu se întemeiază pe legătura de sânge, ci apare ca urmare a adopției unei persoane. Ru­denia civilă durează în timp atât cât durează adopția. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Norma definește rudenia firească și rudenia civilă. 
   2. Rudenia prin adopție, numită și rudenie civilă, nu se întemeiază pe legătura de sânge, ci apare ca urmare a adopției unei persoane. Rudenia civilă durează în timp atât cât durează adopția. 
   3. Rudenia firească, întemeiată pe legătura de sânge, nu ia sfârșit niciodată, cu excepția adopției cu efecte depline, când adoptatul rupe orice legătură cu părinții firești și stabilește legături numai cu adoptatorii. Rudenia firească este permanentă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Identificarea persoanei juridice
Reorganizarea persoanei juridice
Încetarea persoanei juridice
Logodna
Încheierea căsătoriei
Formalități ulterioare încheierii căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Drepturile și îndatoririle personale ale soților
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Filiația
Adopția
Dispoziții generale
Drepturile și îndatoririle părintești
Exercitarea autorității părintești
Decăderea din exercițiul drepturilor părintești
Dispoziții generale
Persoanele între care există obligația de întreținere și ordinea în care aceasta se datorează
Condițiile obligației de întreținere
Stabilirea și executarea obligației de întreținere
Reviste:
Conflictul penal de interese
Discuții în legătură cu rudenia ca impediment la căsătorie în actuala reglementare a Codului civil
Identificarea persoanei fizice în reglementarea noului Cod civil și în lumina jurisprudenței contenciosului european și a practicii judiciare de drept intern*
Considerații privind obligația legală de întreținere (I)
Noțiuni generale cu privire la moștenirea legală
Unele considerații privind reglementarea tanatopraxiei în România
Câteva considerații cu privire la definirea fiduciei în Codul civil român
Considerații privind semnificația termenului "copil" în legislația internă a României
Opinii privind semnificația juridică a termenului "copil"
Partajul de folosință al locului de înmormântare. Includerea locului de veci în noțiunea de amintiri de familie/The division of usage of the burial plot. Inclusion of the burial plot in the notion of family memories
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
;
se încarcă...