Dispoziții generale | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Tutela minorului - Exercitarea tutelei -
§1.
Dispoziții generale

Exercitarea tutelei în interesul minorului

Art. 133. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

Tutela se exercită numai în interesul minorului atât în ceea ce privește persoana, cât și bunurile acestuia. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Conținutul tutelei

Art. 134. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(1) Tutorele are îndatorirea de a îngriji de minor.

(2) El este obligat să asigure îngrijirea minorului, sănătatea și dezvoltarea lui fizică și mentală, educarea, învățătura și pregătirea profesională a acestuia, potrivit cu aptitudinile lui. Reviste (1)

Tutela exercitată de ambii soți

Art. 135. - Doctrină (3)

(1) În cazul în care tutori sunt 2 soți, aceștia răspund împreună pentru exercitarea atribuțiilor tutelei. Dispozițiile privind autoritatea părintească sunt aplicabile în mod corespunzător. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) În cazul în care unul dintre soți introduce acțiunea de divorț, instanța, din oficiu, va înștiința instanța de tutelă pentru a dispune cu privire la exercitarea tutelei.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 133 
    Acest articol este corespondentul art. 114 Codul familiei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Principiul protejării interesului minorului. Textul reprezintă circumstanțierea principiului protejării interesului persoanei fizice în cazul instituirii oricăror măsuri de ocrotire a acesteia [a se vedea supra comentariul de la art. 104 alin. (1) noul C. civ.]. Se precizează, astfel, cele două componente ale vieții minorului, ambele de ocrotit în cazul instituirii tutelei, la fel ca și în cazul exercitării autorității părintești (a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil, p. 300): persoana și bunurile acestuia.

[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    tutela se exercită numai în interesul minorului (art. 133 C. civ..); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Interesul superior al copilului este unul dintre principiile generale în conformitate cu care se realizează respectarea și garantarea drepturilor copilului. Acest principiu se regăsește în numeroase texte ale Convenției cu privire la drepturile copilului. Termenul de "interes" trebuie înțeles în sensul de avantaj sau folos pe care copilul îl obține ca urmare a exercitării drepturilor sale subiective, inclusiv prin intermediul tutelei. Folosirea apelativului superior ne conduce la concluzia conform căreia, prin instituirea tutelei, drepturile subiective, recunoscute copilului, vor fi astfel exercitate încât vor aduce acestuia avantaje cantitativ și calitativ mai mari decât prin exercitarea lor în alt mod (T. Bodoașcă, op. cit., p. 213). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    tutela se exercită numai în interesul minorului (art. 133 C. civ..); [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Dispoziții generale
Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
Capacitatea de exercițiu
Dispoziții speciale
Despre regimul matrimonial în general
Locuința familiei
Alegerea regimului matrimonial
Modificarea convențională
Modificarea judiciară
Dispoziții generale
Reviste:
Tutela minorului
O foarte scurtă introducere în tematica reprezentării
Revista Curierul Judiciar nr. 3/2018
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Evoluția reglementării răspunderii civile delictuale de la Codul civil din 1864 la noul Cod civil
Capacitatea de exercițiu a pacientului minor
Revizuire
Eroarea judiciară în exercitarea funcției de magistrat cu rea-credință sau gravă neglijență (I)
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
;
se încarcă...