Dispoziții comune | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Persoana fizică - Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente -
SECȚIUNEA 1
Dispoziții comune

Drepturi ale personalității

Art. 58. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (30), Doctrină (5)

(1) Orice persoană are dreptul la viață, la sănătate, la integritate fizică și psihică, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vieții private, precum și alte asemenea drepturi recunoscute de lege. Reviste (13)

(2) Aceste drepturi nu sunt transmisibile. Reviste (1), Doctrină (1)

Atributele de identificare

Art. 59. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (4)

Orice persoană are dreptul la nume, la domiciliu, la reședință, precum și la o stare civilă, dobândite în condițiile legii.

Dreptul de a dispune de sine însuși

Art. 60. - Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (5)

Persoana fizică are dreptul să dispună de sine însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Drepturile personalității sunt drepturi absolute, inalienabile, imprescriptibile, cu caracter strict personal. 
    Reglementarea de față enumeră exemplificativ drepturi ale personalității clasificate diferit în doctrină. Astfel, sunt enumerate drepturi ale personalității care privesc ființa umană ca entitate bio-psihică (dreptul la viață, dreptul la integritate fizică și psihică), drepturi ale personalității care definesc omul ca subiect al stărilor și relațiilor emoționale sau afective (dreptul la demnitate), drepturi care protejează omul ca ființă socială (dreptul la respectarea vieții private, dreptul la propria imagine). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    A. Noțiune, determinare și conținut 
    1. Noțiunea de „drepturi ale personalității”. Schimbarea concepției despre om, care nu mai este privit doar ca o abstracțiune juridică – titularul de drepturi și de obligații – ci și ca o realitate complexă, biologică și psihică, a generat un efort doctrinar de creare a unor instrumente juridice specifice, menite să-i asigure protecția juridică. Necesitatea unor asemenea instrumente juridice a fost conștientizată în jurisprudență, teoria drepturilor personalității fiind răspunsul doctrinar, care a fost apoi pus în operă de legiuitor (pentru geneza teoriei drepturilor personalității, a se vedea F. Zenati-Castaing, Th. Revet, Manuel, p. 210-213; J. Rochfeld, Les grandes notions, p. 17-18). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    15.Drepturile personalității reglementate de noul Cod civil. Noul Cod civil este primul act normativ care impune în dreptul românesc noțiunea de „drepturi ale personalității” (titlul marginal al art. 58 C. civ.. este acela de „drepturi ale personalității”) și le consacră oreglementare detaliată, conținută de Capitolul II – Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente, din Titlul II al Cărții I. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Articolul 58 NCC consacră în mod expres, pentru prima dată în dreptul român, drepturile personalității. Reglementările sunt de inspirație franceză, ele abordează probleme de actualitate, precum selecția genetică, clonarea umană, examenul caracterelor genetice, identificarea pe baza amprentei genetice, prelevarea și transplantul de țesuturi, celule și organe, reproducerea umană asistată medical. 
   2. Drepturile personalității sunt acele drepturi inerente calității de persoană umană, care aparțin oricărui individ prin însuși faptul că este om. Aceste drepturi fundamentale ale omului (primordiale) sunt prerogative care pot fi calificate ca drepturi subiective și sunt înzestrate cu o acțiune în justiție. Aceste prerogative aparțin oricărei persoane ca drepturi câștigate chiar de la naștere (O. Ungureanu, C. Jugastru, op. cit., p. 39). Unele dintre drepturile personalității își au originea în Convenția europeană a drepturilor omului, altele în Constituție. Protecția drepturilor și libertăților civile fundamentale inerente personalității umane are ca sursă de inspirație Codul civil francez și Codul civil din Québec. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele, ediția 5
    Este vorba, în primul rând, despre curatela specială apersoanei care este lipsită de capacitate de exercițiu sau care are capacitate de exercițiu restrânsă și care are calitatea de parte într-un proces. În asemenea situații, dacă există urgență, iar persoana fizică în cauză nu are reprezentant legal, instanța de judecată, în temeiul prevederilor art. 58 C. proc. civ.., la cererea părții interesate, va numi un curator special, care să oreprezinte până la numirea reprezentantului legal, potrivit legii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Capacitatea de folosință
Capacitatea de exercițiu
Declararea judecătorească a morții
Dispoziții comune
Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice
Respectul vieții private și al demnității persoanei umane
Respectul datorat persoanei și după decesul său
Numele
Domiciliul și reședința
Actele de stare civilă
Deschiderea tutelei
Tutorele
Consiliul de familie
Exercitarea tutelei
Reviste:
Dreptul persoanei de a dispune de corpul său versus dreptul copilului de a-și cunoaște identitatea biologică
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Dreptul persoanei de a dispune de corpul său versus dreptul copilului de a-și cunoaște identitatea biologică
Despre (in)suficiența reglementării dreptului la demnitate în muncă
Lex causae în materia capacității persoanei fizice (art. 2572 din Codul civil)
Considerații privind prejudiciul nepatrimonial cauzat prin lezarea unor drepturi ale personalității
Arhitectura procesului civil din perspectiva doctrinei civile, a Codului civil și a Codului de procedură civilă
Daune morale. Articole defăimătoare publicate în mass media. Modificarea cererii de chemare în judecată cu depășirea termenului legal. Lipsa capacității de folosință a cotidienelor on-line. Calitatea procesuală pasivă a comitentului
Dreptul la viață privată. Conturarea unor noțiuni, ca urmare a jurisprudenței C.E.D.O. și C.J.U.E.
CEDO vs. Noul Cod Civil - încălcarea dreptului la viața privată
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele, ediția 5
;
se încarcă...