Diferența de vârstă | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Condițiile de fond ale adopției - Persoanele care pot adopta -
Diferența de vârstă

Art. 460. - Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Adoptatorul trebuie să fie cu cel puțin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate încuviința adopția chiar dacă diferența de vârstă dintre adoptat și adoptator este mai mică decât 18 ani, dar nu mai puțin de 16 ani. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    În privința persoanelor care pot adopta, în afară de observația că, în mare parte, dispozițiile art. 459-462 noul C. civ. se regăsesc în art. 7 alin. (2) - (3), art. 8 alin. (3), art. 9 și 10 din Legea nr. 273/2004, remarcăm următoarele: 
    a) în ce privește diferența de vârstă, ipoteza de excepție, art. 460 alin. (2) noul C. civ. permite, pentru motive temeinice, odiferență de vârstă mai mică 18 ani, dar nu mai puțin de 16 ani (nu 15 ani, ca în reglementarea Legii nr. 273/2004); [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Condiție de fond. Rațiune. Întrucât filiația civilă se substituie filiației firești, legiuitorul nu îngăduie formarea unui raport de filiație între două persoane care nu ar fi îndeajuns de îndepărtate în vârstă una față de cealaltă. Ca regulă, adoptatorul trebuie să fie cu cel puțin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul, dar, prin excepție, pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate încuviința adopția și în condițiile unei diferențe de vârstă mai mici, de cel puțin 16 ani; cu titlu de exemplu, se află într-o situație cu valoare de motiv temeinic adoptatorul care este soțul părintelui firesc al copilului, adoptatorul care a crescut în timpul minorității persoana majoră pe care voiește să o adopte (a se vedea E. Florian, Dreptul familiei, 2011, p. 255; Fr. Terré, D. Fenouillet, Droit de la famille, 8e éd., Dalloz, Paris, 2011, p. 697, nr. 754). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    În principiu, orice persoană poate deveni părinte adoptiv, indiferent de starea civilă, de sex, rasă naționalitate etc. A nu se înțelege că asemenea atribute ale persoanei, precum și altele, asemănătoare, de natură să individualizeze o anumită persoană, sunt cu totul irelevante. De pildă, în ceea ce privește sexul celui care dorește să devină părinte adoptator, ori de câte ori copilul urmează a fi adoptat de către o singură persoană, ar fi de analizat cu seriozitate motivația gestului; unele legislații interzic adopția între persoane de sex diferit, dar consideră de asemenea riscantă adopția între persoane de același sex996. Apoi, rasa, naționalitatea, chiar și credința religioasă a adoptatorului vor constitui criterii de eligibilitate, în promovarea principiului continuității în educarea copilului, ținând seama de originea sa etnică, lingvistică, religioasă și culturală [art. 452 lit. c) C. civ..]. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Prin excepție, pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate încuviința adopția, chiar dacă diferența de vârstă între adoptat și adop­tator este sub 18 ani, dar, spre deosebire de vechea reglementare, în niciun caz această diferență nu poate fi mai mică de 16 ani (spre exemplu, în cazul în care persoana căsătorită înainte de a împlini 18 ani dorește să adopte un copil). 
    Se poate constata faptul că nu este instituită nicio limită maximă de vârstă până la care o persoană poate adopta, după cum pentru încuviințarea adopției nu se impune vreo diferență maximă de vârstă între adoptat și adoptator, art. 460 NCC referindu-se numai la diferența minimă, ce trebuie să fie de cel puțin 18 ani și, numai pentru motive temeinice, instanța poate încuviința adopția când diferența de vârstă este de minim 16 ani. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Conform normei analizate, o altă condiție de fond cerută pentru valabilitatea actului adopției este aceea ca diferența de vârstă dintre persoana care adoptă și cel care urmează să fie adoptat să fie de cel puțin 18 ani. 
   2. Prin excepție, pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate încuviința adopția, chiar dacă diferența de vârstă între adoptat și adoptator este sub 18 ani, dar, spre deosebire de vechea reglementare, în niciun caz această diferență nu poate fi mai mică de 16 ani (spre exemplu, în cazul în care persoana căsătorită înainte de a împlini 18 ani dorește să adopte un copil). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Formele recunoașterii
Recunoașterea de către minorul necăsătorit
Nulitatea absolută a recunoașterii
Nulitatea relativă a recunoașterii
Contestarea recunoașterii de filiație
Vârsta adoptatului
Pluralitatea de adoptați frați și surori
Interzicerea adopției între frați
Situația soților
Capacitatea și starea de sănătate
Diferența de vârstă
Condițiile morale și materiale
Adopția simultană sau succesivă
Persoanele care consimt la adopție
Situații speciale privind consimțământul părinților
Libertatea consimțământului părinților
Darea și revocarea consimțământului părinților
Refuzul părinților de a și da consimțământul
Condițiile exprimării consimțământului
Dobândirea lucrării de către proprietarul imobilului
Categoriile de lucrări
Reviste:
Recunoaștere hotărâre judecătorească străină. Diferența minimă de vârstă între adoptat și adoptator, element al ordinii publice de drept internațional privat român/Acknowledgment of foreign judgment. The minimum age difference between the adopted child and the adopter, a public order element of Romanian private international law
Consimțământul - actor important în procedura adopției/Le consentement - un acteur important dans la procedure de l'adoption/Consent - an important player in the adoption procedure
Consimțământul la adopție
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
;
se încarcă...