Desființarea unor persoane juridice | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea persoanei juridice - Dispoziții speciale -
Desființarea unor persoane juridice

Art. 250. - Jurisprudență, Doctrină (3), Librăria Indaco (2)

(1) Persoanele juridice înființate de către autoritățile publice centrale sau locale, nesupuse dizolvării, pot fi desființate prin hotărârea organului care le-a înființat. Doctrină (1)

(2) În acest caz, dacă organul competent nu a dispus altfel, drepturile și obligațiile persoanei juridice desființate se transferă persoanei juridice dobânditoare, proporțional cu valoarea bunurilor transmise acesteia, ținându-se însă seama și de natura obligațiilor respective.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Încetarea persoanelor juridice de drept public. Persoanele juridice înființate de către autoritățile publice centrale sau locale, nesupuse dizolvării, pot fi desființate prin hotărârea organului care le-a înființat. În acest caz, dacă organul competent nu a dispus altfel, drepturile și obligațiile persoanei juridice desființate se transferă persoanei juridice dobânditoare, proporțional cu valoarea bunurilor transmise acesteia, ținându-se însă seama și de natura obligațiilor respective.

[ Mai mult... ]
 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Desființarea este reglementată ca o alternativă în cazul persoanelor juridice înființate de către autoritățile publice centrale sau locale, nesupuse dizolvării, care pot fi desființate prin hotărârea organului care le-a înființat. 
    Dacă organul competent nu a dispus altfel, în acest caz, drepturile și obligațiile persoanei juridice desființate se transferă persoanei juridice dobânditoare, proporțional cu valoarea bunurilor transmise acesteia, ținându-se însă seama și de natura obligațiilor respective. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Cadrul juridic al dizolvării și lichidării persoanelor juridice aduce din nou în discuție statutul juridic al persoanelor de drept public în general și în special al celor două categorii, cele de drept public în sensul strict al termenului (statul, unitățile sale administrativ-teritoriale ș.a.) și cele cu un statut "mixt", care evidențiază și unele elemente de drept privat. Incontestabil, asupra persoanelor al căror statut este strict de drept public nu sunt incidente normele privitoare la insolvență, fiind exclusă încetarea lor consecutiv declarației sau cererii în constatarea încetării de plăți sau în constatarea stării de insolvență. Evident, faptele sau actele păgubitoare colectivității săvârșite de reprezentanții și/sau administratorii persoanelor de drept public atrag răspunderea juridică a acestora, care se declanșează cu respectarea unor anumite proceduri reglementate expres în lege [art. 72, art. 96 din Constituție; Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată (M. Of. nr. 200/2007); Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată (M. Of. nr. 225/2008); Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată (M. Of. nr. 123/2007); Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (M. Of. nr. 365/2007)]. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Desființarea este reglementată ca o alternativă în cazul persoanelor juridice înființate de către autoritățile publice centrale sau locale, nesupuse dizolvării, care pot fi desființate prin hotărârea organului care le-a înființat. 
    Dacă organul competent nu a dispus altfel, în acest caz, drepturile și obligațiile persoanei juridice desființate se transferă persoanei juridice dobânditoare, proporțional cu valoarea bunurilor transmise acesteia, ținându-se însă seama și de natura obligațiilor respective. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Data dobândirii capacității de folosință
Conținutul capacității de folosință
Desfășurarea activităților autorizate
Capacitatea de a primi liberalități
Modurile de încetare
Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Opoziții
Lichidarea
Destinația bunurilor rămase după lichidare
Desființarea unor persoane juridice
Data încetării personalității juridice
Consimțământul la căsătorie
Vârsta matrimonială
Bigamia
Interzicerea căsătoriei între rude
Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Alienația și debilitatea mintală
Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Comunicarea stării de sănătate
Locul încheierii căsătoriei
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Referințe în cărți:
Legea societăților nr. 31/1990, legislație conexă și jurisprudență
Noul Cod civil. Legislație consolidată și index 1 martie 2016
;
se încarcă...