Desfacerea adopției | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Adopția - Încetarea adopției -
Desfacerea adopției

Art. 476. - Reviste (2), Doctrină (8)

(1) Adopția este desfăcută de drept în cazul prevăzut la art. 462 alin. (2) lit. a). Reviste (1), Doctrină (4)

(2) De asemenea, adopția poate fi desfăcută în cazul în care față de adoptat este necesară luarea unei măsuri de protecție prevăzute de lege, dacă desfacerea adopției este în interesul superior al copilului. În acest caz, adopția se consideră desfăcută la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care se dispune măsura de protecție, în condițiile legii. Reviste (2), Doctrină (2), Modele (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Față de dispozițiile art. 60-66 din Legea nr. 273/2004, observăm modificări semnificative în ceea ce privește instituția încetării adopției. Astfel: 
    a) reglementarea, prin art. 477-478 noul C. civ., aîncetării adopției prin desfacerea adopției (privită drept sancțiune), dispusă, la cererea adoptatorului sau aadoptatului, pentru fapte grave, săvârșite cu vinovăție de către adoptat, respectiv adoptator (atentat la viața adoptatorului sau aadoptatului, precum și aascendenților sau adescendenților acestora; săvârșirea, față de adoptator sau adoptat, aunor fapte penale pentru care se reține opedeapsă privativă de libertate de cel puțin 2 ani); [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    - adopția succesivă în situația decesului adoptatorului sau asoților adoptatori; pe data rămânerii definitive ahotărârii de încuviințare anoii adopții, adopția anterioară este desfăcută de drept (art. 476 C. civ..). Așadar, decesul adoptatorului sau al părinților adoptatori face doar posibilă, nu și obligatorie, inițierea procedurii pentru onouă adopție care, dacă va fi încuviințată, constituie cauza desfacerii adopției anterioare; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Cazurile de desfacere a adopției. Desfacerea adopției poate fi de drept sau facultativă. 
    2. Desfacerea de drept a adopției intervine prin încuviințarea unei noi adopții a aceluiași adoptat consecutiv decesului adoptatorului sau a soților adoptatori [art. 462 alin. (2) lit. a) noul C. civ.]; în alte cuvinte, adopția este considerată desfăcută în temeiul legii în prezența cumulativă a două condiții: decesul părintelui sau părinților adoptatori și adopția subsecventă a aceluiași adoptat, încuviințată prin hotărârea definitivă a instanței. Deoarece legea nu face nicio precizare privitoare la persoana adoptatului, teoretic, desfacerea de drept poate privi atât adoptatul copil la data încuviințării adopției subsecvente, cât și persoana majoră sau având capacitate deplină de exercițiu – sub rezerva îndeplinirii cerinței speciale a creșterii sale pe timpul minorității de către cel care voiește să-l adopte, art. 455 alin. (2) noul C. civ. – indiferent dacă adopția sa anterioară a fost încuviințată în timpul „copilăriei” sau ulterior. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Adopția se desface de drept dacă, după decesul adoptatorului sau al soților adoptatori, instanța încuviințează ca fostul adoptat să fie adoptat de alte persoane [art. 476 C. civ.., coroborat cu art. 462 alin. (2) lit. a) C. civ..]267. 
    267 În literatura juridică a fost exprimată și opinia conform căreia, indiferent de motive, desfacerea adopției nu ar trebui permisă, rudenia civilă trebuind să dăinuie veșnic, ca și rudenia de sânge. A se vedea și Al. Bacaci, V.-C. Dumitrache, C. Hageanu, op. cit., p. 259.
[ Mai mult... ]
 

Dreptul familiei, ediția 6
    Legea distinge între desfacerea de drept a adopției, desfacerea facultativă a adopției și desfacerea acesteia cu titlu de sancțiune. 

§1 Desfacerea de drept a adopției 

    1.1. Cauza desfacerii de drept a adopției 
    Desfacerea de drept a adopției a adopției intervine prin încuviințarea unei noi adopții a aceluiași adoptat consecutiv decesului adoptatorului sau a soților adoptatori/cuplului de adoptatori [art. 462 alin. (2) lit. a) C. civ..]; în alte cuvinte, adopția este considerată desfăcută în temeiul legii în prezența cumulativă a două condiții: decesul părintelui sau părinților adoptatori și adopția subsecventă a aceluiași adoptat, încuviințată prin hotărârea definitivă a instanței. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Principiile adopției
Adopția internațională
Procedura adopției
Data adopției
Efectele asupra rudeniei
Raporturile dintre adoptator și adoptat
Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești
Numele adoptatului
Informațiile cu privire la adopție
Încetarea adopției
Desfacerea adopției
Desfacerea adopției la cererea adoptatorului
Desfacerea adopției la cererea adoptatului
Anularea adopției
Nulitatea absolută a adopției
Menținerea adopției
Efectele încetării adopției
Noțiune
Bunurile mobile și imobile
Bunurile imobile
Bunurile care rămân sau devin imobile
Reviste:
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (II). Reglementarea legislativă actuală
Nedemnitatea și ingratitudinea - Studiu comparativ
Solicitare anulare hotărâri ale Consiliului local. Respingere. Scopul asociației de proprietari este de administrare și gestionare a proprietății comune și nu protecția drepturilor membrilor săi. Neinvocarea vătămării unui drept subiectiv propriu sau a unui interes legitim privat propriu
O privire critică asupra operațiunii desfacerii adopției (I). Reglementarea legislativă anterioară
Doctrină:
Dreptul familiei, ediția 6
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Acțiunepentru desfacerea înfierii pentru alte motive.
;
se încarcă...