Descoperirea certificatului de deces | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Capacitatea civilă a persoanei fizice - Declararea judecătorească a morții -
Descoperirea certificatului de deces

Art. 55. - Reviste (1), Doctrină (6), Modele (1)

Orice persoană interesată poate cere oricând anularea hotărârii declarative de moarte, în cazul în care se descoperă certificatul de deces al celui declarat mort. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 55  
    Interesul este dat de stabilirea exactă a datei decesului de care sunt legate mai multe consecințe juridice, de exemplu aflarea dacă persoana avea capacitate succesorală sau nu, la o anumită dată. [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Atunci când persoana care afost declarată moartă este în viață, sau se descoperă, după pronunțarea hotărârii declarative de moarte, că exista oînregistrare amorții persoanei respective, pe baza morții fizic constatate, se poate cere de către cel declarat mort, în primul caz, și de orice persoană, în cel de-al doilea caz, anularea acestei hotărâri declarative de moarte, potrivit art. 54, respectiv, art. 55 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Fundamentul reglementării. Art. 55 reglementează un al doilea caz de anulare a hotărârii judecătorești declarative de moarte. Este vorba despre descoperirea certificatului de deces al celui declarat mort. 
    Întocmirea certificatului de deces este consecința morții fizic constatate a persoanei în cauză. Ca urmare, utilitatea hotărârii judecătorești, al cărei rost este de a clarifica situația juridică a unei persoane fizice care a dispărut în împrejurări ce fac plauzibilă moartea, deși cadavrul nu a fost descoperit, dispare. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    La acest caz de anulare ahotărârii judecătorești declarative de moarte, prevăzut și de art. 20 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954, doctrina amai adăugat unul, pentru identitate de rațiune, hotărârea urmând să fie anulată și atunci când, ulterior pronunțării sale, se descoperă că există oînregistrare amorții persoanei, pe baza morții fizic constatate205. Legiuitorul și-a însușit această opinie și aprevăzut, prin art. 55 C. civ.., că orice persoană interesată poate cere oricând anularea hotărârii declarative de moarte, în cazul în care se descoperă certificatul de deces al celui declarat mort. 
    205 A se vedea C. Stătescu, op. cit., p. 78-79.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Anularea hotărârii judecătorești declarative de moarte se impune, pe lângă situația în care cel declarat mort reapare, și în ipoteza în care, după rămânerea definitivă a hotărârii respective, se constată că există o înregistrare a morții fizic constatate. 
   2. Cererea de anulare se introduce de orice persoană interesată, la instanța care a pronunțat hotărârea declarativă de moarte. Judecata cererii se face cu citarea părților din procedura declarativă de moarte și cu participarea procurorului. Dreptul la acțiune în anulare este imprescriptibil. Cel care formulează acțiunea trebuie să înfățișeze certificatul de stare civilă prin care se constată decesul celui declarat mort. Dispozitivul hotărârii de anulare, cu mențiunea că aceasta a rămas definitivă, se va comunica serviciului de stare civilă, pentru anularea înregistrării. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Frauda comisă de incapabil
Regimul nulității
Limitele obligației de restituire
Confirmarea actului anulabil
Cazul general
Cazuri speciale
Procedura de declarare a morții
Data prezumată a morții celui dispărut
Prezumție
Anularea hotărârii de declarare a morții
Descoperirea certificatului de deces
Plata făcută moștenitorilor aparenți
Drepturile moștenitorului aparent
Drepturi ale personalității
Atributele de identificare
Dreptul de a dispune de sine însuși
Garantarea drepturilor inerente ființei umane
Interzicerea practicii eugenice
Intervențiile asupra caracterelor genetice
Inviolabilitatea corpului uman
Examenul caracteristicilor genetice
Reviste:
Despre declararea judecătorească a morții și efectele acesteia
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Anularea hotărârii declarative de moarte
;
se încarcă...