Descărcarea de gestiune | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Tutela minorului - Încetarea tutelei -
Descărcarea de gestiune

Art. 162. - Jurisprudență, Doctrină (3)

(1) După predarea bunurilor, verificarea socotelilor și aprobarea lor, instanța de tutelă va da tutorelui descărcare de gestiunea sa.

(2) Chiar dacă instanța de tutelă a dat tutorelui descărcare de gestiune, acesta răspunde pentru prejudiciul cauzat din culpa sa. Reviste (1), Doctrină (1), Modele (1)

(3) Tutorele care înlocuiește un alt tutore are obligația să ceară acestuia, chiar și după descărcarea de gestiune, repararea prejudiciilor pe care le-a cauzat minorului din culpa sa, sub sancțiunea de a fi obligat el însuși de a repara aceste prejudicii. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    La fel ca în vechea reglementare (art. 141 Codul familiei.), instanța de tutelă va da tutorelui descărcare de gestiune numai după predarea bunurilor și verificarea și aprobarea socotelilor. 
    Descărcarea de gestiune nu-l oprește pe noul tutore sau pe fostul minor să-i pretindă fostului tutore acoperirea prejudiciilor cauzate prin culpa sa. În cazul în care noul tutore nu solicită fostului tutore acoperirea prejudiciilor, va putea fi obligat el însuși la acoperirea acestor prejudicii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Descărcarea de gestiune. Prevederile art. 162 noul C. civ. reglementează descărcarea de gestiune a tutorelui. Ceea ce reprezintă o noutate față de vechea reglementare cu privire la descărcarea de gestiune constă în completarea alin. (3), în sensul instituirii unei sancțiuni pentru noul tutore în situația în care acesta nu cere fostului tutore, chiar și după descărcarea gestiunii, repararea prejudiciilor pe care le-a pricinuit minorului din culpa sa. Sancțiunea constă în suportarea de către noul tutore a prejudiciilor cauzate de fostul tutore. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Pe parcursul tutelei, tutorele răspunde pentru prejudiciile cauzate mino­rului. Desco­perirea pagubei este posibilă după descărcarea tutorelui și deci, în acest caz, răspunderea lui nu este înlăturată. Față de terți, răspunderea civilă a tutorelui va fi angajată atât atunci când prejudiciile au fost cauzate terțului de către minorul pus sub tutelă, cât și atunci când au fost cauzate direct de către tutore, dar în legătură cu exercitarea atribuțiunilor sale. Desigur, răspunderea civilă a tutorelui pentru prejudiciile ocazionate de minor terților va interveni numai dacă minorul nu va răspunde personal (O. Ungureanu, C. Munteanu, op. cit., p. 259). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Dacă actul de administrare afost încheiat de minor cu încuviințarea ocrotitorilor legali, iar prin acesta is-a cauzat minorului un prejudiciu, nu mai intervine sancțiunea nulității relative, ci se va pune problema responsabilității ocrotitorilor legali, în condițiile art. 153 și art. 162 alin. (2) C. civ.. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Darea de seamă
Descărcarea tutorelui
Interzicerea dispensei de a da socoteală
Plângerea împotriva tutorelui
Cazurile de încetare
Moartea tutorelui
Îndepărtarea tutorelui
Numirea curatorului special
Darea de seamă generală
Predarea bunurilor
Descărcarea de gestiune
Amenda civilă
Modurile de înființare
Durata persoanei juridice
Cauzele de nulitate
Aspectele speciale privind regimul nulității
Efectele nulității
Regimul actelor juridice încheiate cu terții
Înregistrarea persoanei juridice
Obligația de verificare a documentelor publicate
Lipsa înregistrării
Reviste:
Prestația compensatorie în caz de divorț și posibilitatea executării ei silite pe calea popririi/La prestation compensatoire en cas de divorce et la possibilité de saisie-attribution/Compensatory benefit in case of divorce and possibility of enforcement by means of attachment
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Modele:
Acțiunea minorului devenit major pentru repararea pagubelor pricinuite din culpa fostului tutore.
;
se încarcă...